Hyppää sisältöön

Hoitamattomuuden hinta

#murtumatkuriin

Osteoporoosia sairastaa noin 336 000 suomalaista. Osteoporoosista aiheutuvia murtumia tulee arviolta 45 000 vuodessa. Pituuden lyheneminen ja luunmurtuma ovat tavallisia osteoporoosin merkkejä.

Nikamamurtuma on yksi yleisempiä osteoporoottisia murtumia. Yhden murtuman saatuaan henkilöllä on 2-4-kertainen riski saada jonkin uusi murtuma verrattuna henkilöön, joka murtumaa ei ole saanut. Nikamamurtuman jälkeen riski on jopa 8-kertainen. Usein seuraava murtuma on edeltävää murtumaa vakavampi murtuma, kuten lonkkamurtuma.

Lonkkamurtumia tulee yli 7 000 vuodessa. Yhden murtuman hoito maksaa n. 30 000 €, joten lonkkamurtumien hoito maksaa Suomessa 210 miljoonaa €/vuosi. 

#hoitopolutkuntoon

Nikamamurtumista jopa 70 % jää diagnosoimatta. Tunnistamalla ja hoitamalla osteoporoosi voidaan ehkäistä yhteiskunnalle kalliita ja yksilölle kohtalokkaita luunmurtumia. Pelkällä diagnoosilla ja hoidon aloituksella ei vielä ehkäistä murtumia, vaan keskeistä on omahoidon ohjaus ja tuki sekä kuntoutus, jolla voidaan saavuttaa pysyviä jokaisen oman arjen näköisiä muutoksia. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus toimii perustana osteoporoosin ennaltaehkäisylle, diagnostisoinnille, hoidolle ja kuntoutukselle.

Osteoporoosin hyvä hoito hyvinvointialueilla onnistuu laittamalla osteoporoosin hoitopolut kuntoon. Toimivien hoitopolkujen avulla voidaan järjestää vaikuttavat ja taloudellisesti järkevät palvelut pitkäaikaissairaille. Onko sinun alueellasi toimiva osteoporoosin hoitopolku? Nyt on aika laittaa se kuntoon ja torjua hoitamattomuuden hinta!

Tavoitteellinen kurssitoiminta on tärkeä osa osteoporoosin hoitopolkua. Niiden avulla voidaan tukea osteoporoosia sairastavan omahoitoa ja sairauden kanssa elämistä sekä edistää kuntoutumista ja ylläpitää toimintakykyä. Kurssit ovat on ratkaisu siihen, että luunmurtumia voidaan ehkäistä ja että osteoporoosia sairastavien toimintakyky säilyy.

#rakastaluitasi

Luustoterveyden ja osteoporoosin omahoidon kulmakivet joka iässä sekä miehillä että naisilla ovat terveellinen ravitsemus, riittävä kalsiumin, proteiinin ja D-vitamiinin saanti, monipuolinen liikunta sekä kaatumisen ehkäisy. Tärkeää on myös huomioida luuston kuntoon vaikuttavat sairaudet ja lääkitykset, osteoporoosin sekundäärisyyt. Tutustu esimerkiksi anoreksian ja osteoporoosin yhteyteen.

Tavoitteellinen kurssi antaa eväitä pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen sekä tietoa, tukea ja potkua osteoporoosin omahoitoon. Tavoitteellinen kurssi on avain murtumien ehkäisyyn. Onko kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä järjestettävä tavoitteellinen kurssi jo osa alueesi palvelukokonaisuutta?

Tutustu Annika Timosen (fysioterapeutti, Koskelan palvelukeskus, Helsinki) ja Essi Sernin (vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti AMK, Pohjois-Haagan palvelukeskus, Helsinki) kokemuksiin tavoitteellisista Luustokursseista, joiden ohjaajina he ovat toimineet.

Lähteet ja lisätietoa mm.

  • Eisman, Bogoch, Dell, Harrington, McKinney, McLellan, Mitchell, Silverman, Singleton & Siris 2012. Making the First Fracture the Last Fracture: ASBMR Task Force Report on Secondary Fracture Prevention. Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 27, No. 10, 2039–2046.
  • Hernlund, Svedbom, Ivergård, Compston, Cooper, Stenmark, McCloskey, Jönsson & Kanis 2013. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Archives of Osteoporosis 8:136.
  • National Institute of Health 2018. Osteoporosis.
  • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017. Lonkkamurtuman Käypä hoito -suositus.
  • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus. Kohdennettu päivitys 29.6.2015, 18.4.2017 ja 14.2.2018.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Elintavat ja ravitsemus. Osteoporoosi.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Sotkanet. Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. PERFECT-hanke. Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset.
  • Tilastokeskus 2018. Suomen virallinen tilasto. Väestöennuste.
  • Valtionvarainministeriö 2018. VM-akatemia. Faktaa taloudesta ja hallinnosta toimittajille. Maakunta- ja sote-uudistus.
Jaa somessa: