Liiton tuki ja palvelut

PALVELUT JÄSENILLE JA JÄSENYHDISTYKSILLE
Liittomaksu sisältää mm:

 • Luustotieto-lehden kaikille jäsenille kotiin kannettuna
 • Luustoviestin, sähköisen jäsenkirjeen
 • Liiton esitteet, videot ja some-kanavat omahoidon tueksi ja luustotietoisuuden lisäämiseksi
 • Luustolomat (tuetut lomat)
 • Luustoliiton liittomaksulla jäsenyhdistykset saavat tietoa, tukea ja turvaa.
 • Mitä, missä, milloin sähköisen uutiskirjeen sekä tarvittaessa ylimääräiset, ajankohtaiset tiedotteet yhdistystoimintaan liittyen
 • Yhdistyksen viestinnän tueksi; Luustotieto-lehden ja Luustoviestin ilmoitus- sekä Yhdistyksissä tapahtuu -palstat, liiton kotisivut ja yhdistyksen omat kotisivut (Ohjaus käytännössä kotisivujen päivitykseen, Facebook-sivun tekoon ja päivittämiseen jne.), viestintäsuunnitelma, tapahtuma mainos- ja kutsupohjat
 • Liiton tiedotusapu (apu tiedotteen laadinnassa sekä tiedotteen lähetys uutispalvelun kautta)
 • Tuki ja apu puhelimitse, sähköpostitse, käynnein
 • Tilauskoulutukset yhdistyksiin
 • Aluekoulutukset vuosittain 3 paikkakunnalla; ajankohtaiset asiat, yhteistyö ja verkostoituminen, hyvien mallien vaihto
 • Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä (matkat 40 € asti)
 • Luennoinnit yhdistysten tilaisuuksissa (2 luentoa yhdistystä kohden vuodessa)
 • Keskitetty jäsenrekisteri, jäsenkortti ja jäsenlaskut lähetettynä jäsenille vuosittain sekä tyhjät jäsenkorttipohjat yhdistyksiin
 • Taloudellista tukea yhdistyksen toimintaan: toimintatonni, kummitoiminta
 • Vertaistoiminnan tuki: taloudellinen tuki kummitoimintaan, vertaistoiminnan koulutusta (perus- ja jatkokoulutus, idea- ja virkistyspäivät) ja tukea vertaistoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen (Luustopiiri), Murtumatta Mukana maksuttomat vertaisliikunnanohjauksen koulutukset sekä ikäinstituutin tarjoamat monet koulutukset
 • UUTENA: Vakuutukset: yhdistyksen vastuuhenkilöille ja ryhmätoimintaan osallistuville tilaisuuden ajan (ei enää 60 € vakuutusmaksua)
 • UUTENA: Musiikin tekijänoikeusmaksut Teosto ja Gramex vuosittain (tilastojen perusteella jälkeenpäin kerättävä tieto yhdistyksistä).

YHDISTYSLAIN UUDISTAMINEN ETENEE (16.1. OIKEUSMINISTERIO.FI)
Oikeusministeriössä valmistellaan yhdistyslain uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä kehittämällä yhteisöoikeudellista sääntelyä kansalaisjärjestöjen tarpeet huomioon ottaen sekä helpottaa nykyistä vapaamuotoisemman yhteisömuotoisen kansalaistoiminnan harjoittamista sidosryhmien odotukset ja viranomaistoiminnan tarpeet huomioon ottaen.

Oikeusministeriön työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen yhdistyslain muuttamisesta ja/tai muuksi kansalaistoimintaa koskevaksi yhteisöoikeudelliseksi sääntelyksi. Työryhmä selvitti huhti–lokakuussa 2019 yhdistys- ja muun yhteisölainsäädännön kehittämistarpeita yhteisöllisen kansalaistoiminnan helpottamiseksi. Tietoa ja näkemyksiä muutostarpeista kerättiin verkkokyselyllä, jonka perusteella valituista ja kehitellyistä aiheista keskusteltiin verkkokeskusteluissa sekä oikeusministeriön ja järjestöjen yhteisissä työpajoissa. Työryhmän verkkokyselyyn vastasi yhteensä 857 vastaajaa, joista suurin osa toimi jossakin roolissa yhdistyksessä.

Keskeisenä kansalaistoimintaa helpottavana yhdistyslain muutoksena pidetään talouden dokumentointia ja raportointia koskevien vaatimusten keventämistä. Rekisteröityjen yhdistysten osalta pidetään tarpeellisena selkeämpiä yhdistyslain säännöksiä, tahdonvaltaisten säännösten lisäämistä ja yhdistyksen rakennemuutosten ja purkamisen helpottamista. Uuden yhteisömuodon säätämisen sijasta vapaamuotoista kansalaistoimintaa voitaisiin helpottaa muuttamalla yhdistyslakia vastaamaan paremmin pienimuotoisen toiminnan tarpeita. Toisaalta rekisteröimättömän yhdistyksen sääntelyn kehittäminen nähdään mahdollisena vaihtoehtona vapaamuotoisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan edistämiseksi. Lainsäädännön lisäksi yhdistystoimintaa voitaisiin helpottaa vaikuttamalla tuen tai resurssin antajien käytäntöihin, lisäämällä mallisääntöjä ja ohjeita sekä keventämällä muualta kuin yhdistyslaista yhdistyksille aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita.

Yhteenveto selvityksestä on luettavissa täällä.

Vieritä ylös