Hyppää sisältöön

Salpakankaan terveysasema

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymässä on käytössä suurentuneessa murtuman riskissä olevien potilaiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspolku. Sen tavoitteena on parantaa, selkiyttää ja varmistaa murtumien ja osteoporoosin riskissä olevien potilaiden Käypä hoito -suositusten mukaiset tutkimukset, hoito ja kuntoutuminen. Toiminnasta vastaa jokaiseen kuntaan nimetty luustohoitaja ja fysioterapeutti -työpari.

Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulisi tunnistaa osteoporoosin riskissä olevat potilaat. Viimeistään silloin, kun potilas on saanut pienienergisen murtuman, on luuston kunto arvioitava. Päijät-Hämeessä potilas voi varata ajan oman terveysaseman luustohoitajalle tai täyttää sähköisessä asioinnissa riskitestin. Molemmissa tapauksissa luustohoitaja käynnistää luuston kunnon arvioinnin, joka sisältää mm. luustohoitajan haastattelun sekä tarpeen mukaan ohjauksen luuntiheysmittaukseen ja laboratoriotutkimuksiin. Myös lääkärin vastaanotolta potilaita ohjautuu luustohoitajalle.

Jos potilaalla todetaan osteopenia tai osteoporoosi, hän saa omahoidon ohjausta. Hän pääsee myös Luustoinfoon, joka on luustohoitajan ja fysioterapeutin pitämä kolmen tunnin ryhmätapaaminen. Luustoinfon keskiössä on osteoporoosin omahoidon kulmakivet. Jos luustohoitaja toteaa, että potilaalla on heikentynyt liikunta- ja toimintakyky ja näin ollen suurentunut kaatumisen ja murtuman riski, hän ohjaa potilaan työparinaan toimivan fysioterapeutin vastaanotolle. Salpakankaan terveysasemalla luusto- ja reumahoitajana toimivan sairaanhoitajan Jaana Ryyppö kertoo, että jokainen potilas saa myös kopion hoitosuunnitelmastaan.

-Luustohoitajien ja fysioterapeuttien säännöllisillä tapaamisilla sekä muun henkilökunnan tiedottamisella on keskeinen rooli murtumien ehkäisyssä, toteaa Ryyppö.

Hän on työparinsa kanssa esitellytkin asiaa jo kollegoilleen. Lisäksi hän on kehittänyt yhteistyötä kipsaajien kanssa. Kipsauksen yhteydessä jokainen murtuman saanut yli 45-vuotias nainen ja yli 60-vuotias mies saa kuoren, joka sisältää tiedotteen murtuman ehkäisyn keinoista, riskitestin ja Löytöretki luustoterveyteen -esitteen. Samalla murtumapotilas saa tarkan ohjeistuksen, miten ja mihin riskitesti palautetaan. Murtumapotilaiden kuoren tarkoituksena on parantaa luustohoitajille ohjautumista.

-Ehkä käytännön voisi jalkauttaa koko Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän alueelle, pohtii Ryyppö.

Lisätietoja: Murtumariskissä olevan potilaan hoitopolku Salpakankaan terveysasemalla ja jaana.ryyppo@phhyky.fi

Jaa somessa: