Hyppää sisältöön

Yhdistystoiminta

Yhdistys on järjestön perusyksikkö, jonka muodostavat yleensä henkilöjäsenet. Yhdistystoiminnan historia ulottuu Suomessa 1800-luvun alkuun ja yhdistyslaissa säädettiin yhdistystoiminnasta ja rekisteröidyn yhdistyksen mallista.  Yhdistys toimii yleensä alueellisesti pienemmällä alueella, mutta se voi toimia myös valtakunnallisesti. Yhdistykset tarjoavat alueellisia toiminnan ja kohtaamisen paikkoja jäsenilleen. 

Suomessa sosiaalinen ja yhteisöllinen toiminta on vahvasti sidoksissa yhdistyksiin. Moni suomalainen haluaa olla aktiivisesti mukana kattavassa yhdistystoiminnassa. Yhdistyksissä toimitaan eri tavoin yhdessä muiden ihmisten kanssa yhteiseksi, ei ainoastaan omaksi hyödyksi. Demokraattisen yhteiskunnan perusta on aktiivinen kansalaisuus. Kansanvaltainen järjestelmä ei ole toimintakykyinen, jos ihmisillä ei ole mahdollisuutta tai halua osallistua ja vaikuttaa asioihin.

Suomessa on arviolta noin 10 000 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä ja niissä yhteensä jäseniä noin 1,3 miljoonaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat yhteisöjä, jotka ovat erikoistuneet vaikeissa, haastavissa tai muuten erityisissä elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen. Potilasjärjestöt ovat rakentuneet jonkin tietyn sairauden, taudin tai vamman ympärille. Suomen Luustoliitto ry on osteoporoosia sairastavien potilasjärjestö sekä luuston terveyttä edistävä kansanterveysjärjestö. Järjestöllä tarkoitetaan usein valtakunnallista yhdistystä, katto-organisaatiota, jonka jäsenjärjestöjä alueelliset yhdistykset ovat. Suomen Luustoliitto on keskusjärjestö, jonka jäseniä luusto- ja osteoporoosiyhdistykset ovat. Yhdistysten toiminta rakentuu ihmisten omaehtoisen osallistumisen ja mielekkään toiminnan varaan. 

Luustoliitto tarjoaa yhdessä 15 jäsenyhdistyksensä kanssa tietoa osteoporoosista ja sen hoidosta sekä jäsenilleen erilaisia jäsenpalveluita, kuten neuvontapalveluita ja kuntoutusta arjessa selviytymisen avuksi, edunvalvontaa, koulutusta sekä tapahtumia. Lisäksi jäsenyhdistykset organisoivat vertaistoimintaa, sekä virkistys- ja harrastustoimintaa, vaikuttamistyötä unohtamatta. Hyvä hoito kuuluu kaikille.

Jaa somessa: