Hyppää sisältöön

Osteoporoosin hoito

Osteoporoosin hoito perustuu Käypä hoito -suositukseen. Hyvän hoidon toteutuminen vaatii toimivaa hoitoketjua, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

  1. Osteoporoosin riskissä olevien tunnistaminen ja/tai murtumapotilaiden seulonta
  2. Osteoporoositutkimukset ja diagnostisointi
  3. Osteoporoosin perushoito ja tarvittaessa lääkehoito sekä murtumien ja kivun hoito
  4. Omahoidon ohjaus ja tuki sekä kuntoutus
  5. Osteoporoosin seuranta
  6. Hoidon organisointi ja hoidon parantaminen

Osteoporoosin diagnostiikan tavoitteena ovat sairauden toteaminen ja vaikuttavan hoidon aloittaminen ennen ensimmäistä murtumaa. Murtumapotilaiden tunnistaminen on sekundaariprevention (uusien murtumien ehkäisyn ja osteoporoosin hoidon) kannalta keskeistä.

Osteoporoosin perushoito sisältää monipuolisen ravitsemuksen, riittävän kalsiumin, D-vitamiinin ja proteiinin saannin, säännöllisen liikunnan sekä kaatumisen ehkäisyn. Lisäksi perushoitoon kuuluu riittävästä unesta ja levosta huolehtiminen sekä muuten terveelliset elintavat, kuten esimerkiksi nikotiinittomuus. Osteoporoosin perushoito jatkuu koko eliniän.

Osteoporoosilääkityksen tarve ja kesto puolestaan ovat aina yksilöllisiä ja perustuvat henkilökohtaiseen murtumariskiin. Mikäli lääke on määrätty, on tärkeä muistaa käyttää lääkettä lääkärin ohjeen mukaisesti. Osteoporoosin lääkehoidossa korostuu pitkäjännitteisyyden merkitys, sillä lääke vaikuttaa hitaasti. Myös hyvä suuhygienia tulee huomioida. Luulääkityksen kesto on tavallisesti ainakin 3–5 vuotta (poikkeuksena teriparatidi). Lääkityksen tehoa tulisi seurata 2–3 vuoden välein luuntiheysmittauksella (DXA).

Luustoliitto järjestää kurssitoimintaa ja muita omahoitoa tukevia palveluita osteoporoosia sairastaville. Tavoitteellisten kurssien avulla on mahdollista saada tietoa ja tukea omahoidon toteuttamiseen. Kurssit vahvistavat myös pitkäaikaissairaan omia voimavaroja osteoporoosin kanssa elämiseen.

Jaa somessa: