Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

Tärkeät päivämäärät 2024

2024

Tammikuu

 • Ilmoita puheenjohtajan sekä nimenkirjoitusoikeudellisten tietojen muutokset patentti- ja rekisterihallitukseen
 • 10.1. mennessä täytä ja lähetä perustietolomake
 • 15.1. mennessä täytä ja lähetä kysely yhdistysten vapaaehtoisille
 • 15.1. klo 16-17.30 etäkoulutus: jäsenrekisteri (perusominaisuudet, viestintä ja tietosuoja)
 • 22.1. klo 16-17.30 etäkoulutus: jäsenrekisteri (laskutus)
 • 24.1. Luustotieto 1/2024 -lehden aineistopäivä
 • 29.1. klo 16-17.30 etäkoulutus: verkkosivujen päivittäminen
 • 31.1. mennessä yhdistyksen toimintatilasto vuodelta 2023 Tiinalle
 • Huom. linkit etätapaamisiin löydät Mitä Missä Milloin aktiivikirjeestä! Uutiskirje tullut sähköpostiin 9.1.2024.

Helmikuu

 • 5.2. klo 15.30-17 etäkoulutus: Vaikuttaminen ja potilaskyselyn tulokset
 • 13.2. klo 16-17.30 etäkoulutus: OVA-hanke: Hyvinvointialueiden järjestöavustukset ( Liity kokoukseen napsauttamalla tästä )
 • 19.2. klo 16-17.30 etäkoulutus: palautteen kerääminen, toiminnan arviointi ja raportointi
 • 26.2. klo 16-17.30 etäkoulutus: Kummitoiminta (liiton tuki yhdistysten vertaiskehittämiseen)(Huom. Toimintatonni, STEA:n jäsenjärjestöavustus siirtyy eteenpäin 5.3.!)
 • 29.2. jäsenmaksulaskujen eräpäivä
 • Huom. linkit etätapaamisiin löydät Mitä Missä Milloin aktiivikirjeestä!

Maaliskuu

 • 5.3. klo 15-16.30 etäkoulutus: Toimintatonni, STEA:n jäsenjärjestöavustus
 • 13.3. klo 16-17.30 keskustelutilaisuus etäyhteydellä: Yhdistystoiminnan tulevaisuus
 • 18.3. klo 16-17.30 etäkoulutus: Yhdistyksen hallituksen lakisääteiset sekä sääntömääräiset tehtävät
 • 21.3. klo 10-11.30 etäkoulutus: Tule harjoittelemaan Teams:in käyttöä (OVA-hanke)
 • Kummitoiminnan haku päättyy
 • Toimintatonnihaku päättyy

Huhtikuu

 • 10.4. mennessä ilmoittautuminen ja valtakirjat liittokokousta varten liiton toimistolle
 • 10.4. klo 10-11.30 etäkoulutus: Tule harjoittelemaan Teams:in käyttöä (OVA-hanke)
 • 12.–13.4. Liikunnan vertaisohjaajien OTAGO ja kaatumisen ehkäisy koulutus, Hankasalmi
 • 17.4. Luustotieto 2/2024 -lehden aineistopäivä
 • 24.4. klo 15.30 Liittokokousluento etäyhteydellä: Hyvä ravitsemus tukee toimintakykyä
 • 24.4. klo 17.00 Liittokokous etäyhteydellä

Toukokuu

 • 2.5. klo 16.30–17.45: Osteoporoosin omahoidon webinaari
 • 15.5. Voimaa Vertaisuudesta -vertaistoiminnan peruskoulutus, TRE ja etäyhteys
 • 17.5. EVY (Elinvoimaa yhdistyksiin) tapaaminen, HKI
 • 21.5. OTAGO-ohjaajien verkostopäivä, Aulanko HML
 • 28.5. Lähellä.fi / PTV sivujen päivittäminen, OVA-hankkeen lähikoulutus, HKI
 • 31.5. Liittomaksulaskun 1. eräpäivä

Kesäkuu

 • 30.6. mennessä palautettava vuoden 2023 toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu tilinpäätös sekä Toimintatonnin kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma (Toimintatonni eli jäsenjärjestöavustus)

Heinäkuu

 • Liiton henkilöstö lomailee portaittain kesäkuun puolen välin jälkeen, elokuun ensimmäisille viikoille

Elokuu

 • 14.8. Luustotieto 3/2024 -lehden aineistopäivä, tee mahdollinen lisälehtitilaus ja ilmoita myös mahdollinen syyskokous.

Syyskuu

 • 30.9. Liittomaksulaskun 2. eräpäivä

Lokakuu

 • 14.-20.10. Luustoviikko
 • 20.10. Maailman osteoporoosipäivä ja Valkoisen Paidan Päivä
 • 16.10. Luustoviikon päätapahtuma

Marraskuu

 • 6.11. Luustotieto 4/2024 -lehden aineistopäivä
 • yhdistyksen liittokokousedustajien ilmoittaminen ja valtakirjojen toimittaminen liittoon
 • 22.11. Neuvottelupäivä
 • 23.11. Luustoliiton juhlava liittokokousluento (mahd. myös etäyhteys)
 • 23.11. Luustoliiton sääntömääräinen syyskokous
 • 30.11. Toimintatonnin ja Kummitoiminnan selvitykset liittoon

Joulukuu

 • 13.12. Koulutettujen vertaistukijoiden idea- ja virkistyspäivä
 • 31.12. mennessä Toimintatonni- ja Kummitoiminnan avustukset maksetaan hyväksyttyjä asiakirjoja vastaan yhdistyksen pankkitilille
Täytä ja palauta

Vuodenvaihteessa kerätään jälleen niin tilastotietoa, palautetta kuin perustietojakin. Täytä ja palauta alla olevat lomakkeet annettuihin päivämääriin mennessä:

 • Toimintatilasto. Lomake tulee palauttaa Tiinalle (tiina.kuronen@luustoliitto.fi) 31.1.2024 mennessä.
  • Lomakkeen tietoja voi hyödyntää myös hakiessa paikallisia kunta- tai hyvinvointialueen järjestöavustuksia tai esim. tehdessään yhdistyksensä toimintakertomusta. Tilastojen avulla myös liitto saa hyvän kokonaiskuvan jäsenyhdistystensä tilanteesta ja saamme tietoa mm. kentän onnistumisista, haasteista sekä vapaaehtoisten koulutustarpeista.
 • Kysely yhdistysten vapaaehtoisille. Täytä ja lähetä sähköinen kysely 15.1.2024 mennessä.
  • Huom! Mikäli vastasit kyselyyn Luustoliiton neuvottelupäivässä 24.11.2023, älä täytä kyselyä uudelleen. Kysely ei ole yhdistyskohtainen, vaan kaikki vapaaehtoiset voivat täyttää oman kyselyn ja arvioida toimintaa juuri omasta näkökulmastaan.
 • Perustietolomake 2024. Täytä ja lähetä perustietolomake 10.1.2024 mennessä.
Ovatko yhdistyksesi säännöt ajan tasalla?

Olethan lukenut yhdistyksesi säännöt?

Liitolle on tullut kyselyjä esimerkiksi maksamattoman jäsenen erottamiskäytäntöön, yhdistyksen toiminta-alueeseen sekä esimerkiksi erilaisiin säännöissä määriteltyihin rajauksiin liittyen.

Sääntömuutokset tulee hyväksyttää PRH:lla, ja sääntömuutos on maksullinen toimenpide. Tämän vuoksi jokaisen yhdistyksen olisi hyvä tarkastaa sääntönsä erityisesti uudistetun yhdistyslain astuttua voimaan: uudistettu yhdistyslaki antaa esimerkiksi mahdollisuuden antaa oikeudet uusien jäsenten hyväksymiseen yksittäiselle henkilölle, kuten yhdistyksen jäsenvastaavalle. Sääntöihin voidaan kirjata esimerkiksi, että hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

Uudistamisen tueksi Luustoliitossa on syksyllä 2023 kokoontunut työryhmä, joka on valmistellut yhdistyslain uudistukset huomioivat mallisäännöt jäsenyhdistysten käyttöön. Yhdistyksen edustajilla oli mahdollisuus kommentoida mallisääntöluonnosta.

Yhdistysten säännöissä on määritelty mm. jäsenen erottamiskäytännöt. Käytännössä erottaminen tulee ajankohtaiseksi todennäköisimmin silloin, kun jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. On tärkeää, että erottamistoimenpiteissä noudatetaan aina yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyslain mukaan “säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.” Joillakin yhdistyksillä aika on määritelty, mutta erottamiskäytäntöä on lisäksi tarkennettu siten, että erottamisen voi käytännössä tehdä vasta seuraavan toimintakauden alusta (1. tammikuuta). Tällöin yhdistyksen tulee poistaa maksamattomat jäsenet jäsenlistalta vasta vuodenvaihteen jälkeen. Samalla näistä jäsenistä maksetaan myös liittomaksu. Tarvittaessa kirjausta voi päivittää.

On myös tärkeää tarkistaa, onko säännöissä määritelty esimerkiksi hallituksen jäsenten ammattitaustaa tai muutoin rajattu sitä, kuka hallituksen jäsenenä voi toimia. Tarvittaessa kirjausta tulee päivittää, jos yhdistys ei pysty täyttämään säännöissä määrättyjä kriteereitä hallituksen jäsenille.

Tarkista myös, onko säännöissä määritelty esimerkiksi hallituksen jäsenten tai varajäsenten toimintakausi. Säännöissä voidaan määritellä toimintakauden lisäksi toimintakausien määrä tai erovuorot, mutta tämä ei ole yhdistyslain mukainen velvoite.

Yhdistyksen säännöissä voidaan määritellä myös yhdistyksen toiminta-alue. Mikäli alue on määritelty, on yhdistyksen tärkeää tietää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Huom! Hyvinvointialue voi jättää avustuksen myöntämättä, jos yhdistys on rajannut toiminta-alueen avustuksen vaatimuksista poiketen.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava muun muassa kokouksen aika ja paikka sekä mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus. On tärkeää tarkistaa, mitä kokouskutsusta on säännöissä määrätty, ja tarvittaessa kirjausta voi päivittää.

Samalla kannattaa tarkistaa, mitä sääntöihin on kirjattu hallituksen jäsenten vähimmäismäärästä. Yhdistyslain mukaan “yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä.”

Myös kirjaus yhdistyksen tarkoituksesta ja toimintamuodoista on hyvä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää vastaamaan yhdistyksen tämänhetkistä toimintaa. Liian tarkkoja kuvauksia kannattaa välttää.

Yhdistys voi halutessaan päivittää sääntöjään, mutta samalla tulee huomioida, että säännöissä on määritelty myös käytäntö sääntöjen päivittämisestä. Mikäli sääntöjen päivittäminen vaatii kaksi yhdistyksen kokousta, on sääntömuutos käsiteltävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous tulee järjestää yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Huom! Sääntömuutokset käsitellään yhdistyksen kokouksessa (ei hallituksen kesken), ja mahdollisesta sääntömuutoksen käsittelystä tulee mainita jo kokouskutsussa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että esitystä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Liitto auttaa sääntömuutosten tarkistamisessa mielellään, ja apua voi kysyä jo suunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa tutustu myös liiton sääntöihin.

Jaa somessa: