Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

Tärkeät päivämäärät

Tammikuu

  • Muistathan ilmoittaa puheenjohtajan sekä nimenkirjoitusoikeudellisten tietojen muutokset patentti- ja rekisterihallitukseen
  • 23.1. klo 16.00–17.00 etäkoulutus: jäsenrekisteri (perusominaisuudet, viestintä ja tietosuoja) Linkki koulutukseen Aktiivikirjeessä 1/2023
  • 25.1. Luustotieto 1/2023 -lehden aineistopäivä. Ilmoita tapahtumat ja paikalliset alennukset Henriikalle: toimisto@luustoliitto.fi
  • 31.1. mennessä yhdistyksen toimintatilasto vuodelta 2022 Tiinalle

Helmikuu

  • 2.2. klo 17.00 Luusto lujaksi -webinaari avaa Kuntokuu -yhteistyökampanjan, avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Linkki webinaariin Aktiivikirjeessä 1/2023
  • 21.2. klo 16.30 Puheenjohtajiston työnohjaus etäyhteydellä

Maaliskuu

  • 1.3. klo 16-17.30 Kyselytunti, aiheena Toimintatonni ja uudistunut yhdistyslaki
  • 21.3. klo 16.30 Puheenjohtajiston työnohjaus etäyhteydellä

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Hyvinvointialueet ja yhdistystoiminta

Järjestöavustusmallit ovat pääosin valmiita eri alueilla. Yhdistysten kannattaa nyt aktiivisesti seurata eri toimijoiden viestintää ja viestintäkanavia, sillä alueiden avustusten hakuajat vaihtelevat hurjasti. Osa järjestöavustusten hauista oli jo vuoden 2022 puolella ja osa on heti vuoden vaihteen jälkeen 2023! Järjestöavustukset, hyvinvointialueiden strategiat ja järjestöyhteistyön rakenteet vaativat erityistä seuraamista, jotta pysymme ajan tasalla meneillään olevassa muutoksessa.

Joulukuun alussa järjestöjen muutostuen keräämien tietojen perusteella suurin osa hyvinvointialueista on saanut valmiiksi järjestöjen avustusmallin. Joillakin alueilla yksityiskohtien viimeistely venyy kuitenkin vuodenvaihteen yli, ja avustusten hakuaikataulu on monilla alueilla vielä pimennossa. Valtaosa hyvinvointialueista on hyväksynyt hyvinvointialuestrategiat. Järjestöt nähdään niissä tärkeinä kumppaneina, mutta yhteistyön muotoutuminen vie oman aikansa. Yhteistyörakenteet ja niiden valmiusaste vaihtelevat myös alueittain. Tutustu sote-muutostuen kokoamaan tilannekuvaan avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista tästä linkistä.

Työntekijää haetaan! Vahvempaa tukea hyvinvointialueiden mukanaan tuomiin muutoksiin ja niiden selvittelyyn on saatavilla viimeistään maaliskuussa 2023, kun Luustoliitossa aloittaa toinen järjestösuunnittelija. Liitto sai myönteisen rahoituspäätöksen hankkeeseen, jonka tavoitteena tukea jäsenyhdistyksiä muutoksessa.

Tärkeä teema hyvinvointialueilla järjestöjen näkökulmasta ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte) koskevat neuvottelut. Laki edellyttää, että hyvinvointialue käy vuosittain hyte-neuvottelut terveyden edistämistyötä tekevien julkisten toimijoiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Se, miten neuvottelut toteutuvat on vielä monella alueella epäselvää. Joka tapauksessa alueilla järjestetään erilaisia tapaamisia ja esimerkiksi teemakeskusteluja, joissa on mahdollisuus tuoda yhdistysten kohderyhmän ääni, näkökulma ja viesti esiin.

Tietoa yhdistysten toiminnasta viedään alueellisille sähköisille palvelutarjottimille, joiden tavoitteena on parantaa järjestöjen toiminnan ja palvelujen löydettävyyttä. Toimintamallista toivotaan olevan apua sekä asukkaille että ammattilaisille asiakas- ja palveluohjaukseen. Jos kuulette alueenne sähköisestä palvelutarjottimesta/verkkosivustosta, jonne teidän pitäisi saada yhdistyksenne tiedot, niin voitte pyytää apua liitolta tähän. Olkaa yhteydessä järjestösuunnittelija Tiina Kuroseen (tähän uusi, 3-vuotisen hankerahoituksen avulla palkattava, järjestösuunnittelija tulee tarjoamaan myös apuaan)

Yhdistyslaki uudistuu

Oikeusministeriön Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2022-luvulla -hankkeessa tavoitteena on ollut edistää ja helpottaa yhdistystoimintaa ja muuta yhteisöllistä kansalaistoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Työryhmä asetettiin keväällä 2019 ja työryhmän mietintö oli lausuntokierroksella keväällä 2021. Nyt ensimmäiset yhdistyslain uudistukset ovat edenneet.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen HE 47/2022 eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset tulivat voimaan 11.7.2022. Uudistuksen myötä yhdistykset voivat hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty. Aiemmin etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen oli mahdollista vain, jos tästä oli yhdistyksen säännöissä määrätty.

Uudistetussa yhdistyslain 17 §:ssä säädetään myös pelkästään verkossa pidettävästä kokouksesta. Uuden säännöksen mukaan yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Edellytyksenä on, että sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin.

Yhdistys voi jatkossakin tarjota jäsenilleen myös muita osallistumiskeinoja, kuten ennakkoäänestysmahdollisuuden tai mahdollisuuden käyttää puheoikeutta kirjallisesti ennen kokousta tai kokouksen aikana.

Jatkoesitykset yhdistyslain uudistamiseksi koskivat muun muassa jäseneksi ottamisen ja eroilmoitusten vastaanottamisen delegoimisen helpottamista ja kevennetyn tilinpidon pienille yhdistyksille. Yhdistykset, joiden tuotot ovat vähäiset, voisivat pitää tiliotepohjaista tilinpitoa eli maksuperusteista yksinkertaista kirjanpitoa. Tällöin mahdollistuisi myös tilinpäätöstä kevyemmän vuosilaskelman tekeminen. Osa yhdistyslain uudistuksista astuu voimaan 1.1.2023 ja tilinpitoa koskeva osuus 1.7.2023 alkaen.

Viestintää kannattaa seurata aktiivisesti. Luustoliitto tiedottaa uudistuksista yhdistystoimijoita sähköisen uutiskirjeen; Mitä Missä Milloin -aktiivikirjeen kautta ja järjestää keväällä koulutuksen (etäyhteydellä) yhdistyslain uudistuksiin liittyen. Tutustu koulutuksiimme.

Turvallisen tapahtuman järjestäminen

Kun tapahtumia järjestetään, niin tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia riittävän isosta tilasta, tarvittaessa rajoittaa osallistujien määrää sekä järjestää mahdollisuus huolehtia riittävästä käsihygieniasta. Alle on koottu vinkkejä osallistujille yhdistysten tapahtumia ja tilaisuuksia koskien.

ÄLÄ OSALLISTU SAIRAANA

Osallistuminen on jokaisen omalla vastuulla. Mikäli olet sairas tai sinulla on lieviäkin flunssankaltaisia oireita, jää kotiin ja ilmoita tulosi peruuntumisesta tapahtumasta vastaavalle yhdistyksen yhteyshenkilölle.

YSKI TAI AIVASTA HIHAAN TAI KERTAKÄYTTÖNENÄLIINAAN

Yskimisen tai aivastamisen aikana tulee suu ja nenä peittää hihalla tai kertakäyttönenäliinalla. Laita käyttämäsi nenäliina heti roskiin. Pese kädet yskimisen ja aivastamisen jälkeen huolellisesti saippualla tai käytä desinfiointiainetta.

VÄLTÄ YLIMÄÄRÄISIÄ KONTAKTEJA

Tervehdi ilman fyysistä kontaktia sekä jätä halaukset ja kättelyt väliin. Vältä myös kahvojen ja muiden pintojen koskettamista. Älä koskettele turhaan myöskään kasvojasi.

PESE KÄTESI USEIN JA KÄYTÄ KÄSIDESIÄ

Tapahtumaa järjestäessä olisi hyvä huomioida käsienpesumahdollisuus tai tarjota osallistujille käsidesiä. Pese käsiäsi riittävän pitkään myös aina ulkoa tullessasi ja desinfioi kätesi tilasta toiseen siirtyessäsi.

Digitaidot kuntoon

Kokeile rohkeasti uusia tapoja kohdata toisia! Useat tahot ovat jakaneet maksutta erilaisia koulutuksia digitaitoihin ja sähköisiin palveluihin liittyen. Muun muassa Ylen digitreenit ovat katsottavissa tästä linkistä ja Opintokeskus Siviksen webinaarit, (jotka auttavat digitaitojen kartuttamisessa) ovat katsottavissa allaolevista linkeistä:

Yhdistyksen helpot työkalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan (osa 1)

Yhdistyksen helpot työkalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan (osa 2)

Ota yhteyttä järjestösuunnittelijaamme Tiinaan / liiton toimistoon, jos tarvitset apua. Nyt kannattaa rohkeasti kokeilla uutta!

Rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020

Rahankeräyksen hakuprosessia on kevennetty huomattavasti. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Uuden lain myötä rahankeräysluvat myönnetään aina toistaiseksi voimassa olevina. Uusi laki mahdollistaa myös ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset (pienkeräykset). Pienkeräys helpottaa pienten yhdistysten rahankeräystä. Pienkeräyksen järjestämiseen riittää ilmoitus poliisille, lupaa ei tarvitse odotella. Pienkeräyksen kesto saa olla korkeintaan kolme kuukautta ja tuotto enintään 10.000 euroa. Pienkeräyksen saa järjestää kaksi kertaa vuodessa. Pienkeräystä ei voi kuitenkaan järjestää elinkeinotoiminnan tai varallisuuden kasvattamistarkoituksessa. Rahankeräyslaissa säädetään lisäksi eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä, joihin ei tarvitse hakea lupaa tai joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Lue lisää arpajaishallinnon sivuilta rahankeräyslaista, pienkeräyksistä tai arpajaisten järjestämisestä. Tutustu myös milloin lupaa arpajaisten järjestämiseen ei tarvita.

Jaa somessa: