Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

Tärkeät päivämäärät 2024

2024

Tammikuu

 • Ilmoita puheenjohtajan sekä nimenkirjoitusoikeudellisten tietojen muutokset patentti- ja rekisterihallitukseen
 • 10.1. mennessä täytä ja lähetä perustietolomake
 • 15.1. mennessä täytä ja lähetä kysely yhdistysten vapaaehtoisille
 • 15.1. klo 16-17.30 etäkoulutus: jäsenrekisteri (perusominaisuudet, viestintä ja tietosuoja)
 • 22.1. klo 16-17.30 etäkoulutus: jäsenrekisteri (laskutus)
 • 24.1. Luustotieto 1/2024 -lehden aineistopäivä
 • 29.1. klo 16-17.30 etäkoulutus: verkkosivujen päivittäminen
 • 31.1. mennessä yhdistyksen toimintatilasto vuodelta 2023 Tiinalle
 • Huom. linkit etätapaamisiin löydät Mitä Missä Milloin aktiivikirjeestä! Uutiskirje tullut sähköpostiin 9.1.2024.

Helmikuu

 • 5.2. klo 15.30-17 etäkoulutus: Vaikuttaminen ja potilaskyselyn tulokset
 • 13.2. klo 16-17.30 etäkoulutus: OVA-hanke: Hyvinvointialueiden järjestöavustukset
 • 19.2. klo 16-17.30 etäkoulutus: palautteen kerääminen, toiminnan arviointi ja raportointi
 • 26.2. klo 16-17.30 etäkoulutus: Kummitoiminta (liiton tuki yhdistysten vertaiskehittämiseen)(Huom. Toimintatonni, STEA:n jäsenjärjestöavustus siirtyy eteenpäin 5.3.!)
 • 29.2. jäsenmaksulaskujen eräpäivä
 • Huom. linkit etätapaamisiin löydät Mitä Missä Milloin aktiivikirjeestä!

Maaliskuu

 • 5.3. klo 15-16.30 etäkoulutus: Toimintatonni, STEA:n jäsenjärjestöavustus
 • 13.3. klo 16-17.30 keskustelutilaisuus etäyhteydellä: Yhdistystoiminnan tulevaisuus
 • 18.3. klo 16-17.30 etäkoulutus: Yhdistyksen hallituksen lakisääteiset sekä sääntömääräiset tehtävät
 • 21.3. klo 10-11.30 etäkoulutus: Tule harjoittelemaan Teams:in käyttöä (OVA-hanke)
 • Kummitoiminnan haku päättyy
 • Toimintatonnihaku päättyy

Huhtikuu

 • 10.4. mennessä ilmoittautuminen ja valtakirjat liittokokousta varten liiton toimistolle
 • 10.4. klo 10-11.30 etäkoulutus: Tule harjoittelemaan Teams:in käyttöä (OVA-hanke)
 • 12.–13.4. Liikunnan vertaisohjaajien OTAGO ja kaatumisen ehkäisy koulutus, Hankasalmi
 • 17.4. Luustotieto 2/2024 -lehden aineistopäivä
 • 24.4. klo 15.30 Liittokokousluento etäyhteydellä: Hyvä ravitsemus tukee toimintakykyä (otsikko toimii linkkinä luennolle)
 • 24.4. klo 17.00 Liittokokous etäyhteydellä

Toukokuu

 • 2.5. klo 16.30–17.45: Osteoporoosin omahoidon webinaari
 • 15.5. Voimaa Vertaisuudesta -vertaistoiminnan peruskoulutus, TRE ja etäyhteys
 • 17.5. EVY (Elinvoimaa yhdistyksiin) tapaaminen, HKI
 • 21.5. OTAGO-ohjaajien verkostopäivä, Aulanko HML
 • 28.5. Lähellä.fi / PTV sivujen päivittäminen, OVA-hankkeen lähikoulutus, HKI
 • 29.5. klo 10-11 Rahoitusta leikataan – Miten käy Luustoliiton?
 • 29.5. klo 14-15 Luusto kaipaa liikettä kaiken ikää -yhteistyöwebinaari kohdennettuna erityisesti terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisille. Etukäteisilmoittautuminen
 • 31.5. Liittomaksulaskun 1. eräpäivä

Kesäkuu

 • 7.6. Jäsenyhdistysten puheenjohtajiston kesätapaaminen Helsingissä. Ilmoittautuminen toukokuun aikana Tiinalle sähköpostitse.
 • 30.6. mennessä palautettava vuoden 2023 toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu tilinpäätös sekä Toimintatonnin kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma (Toimintatonni eli jäsenjärjestöavustus)

Heinäkuu

 • Liiton henkilöstö lomailee portaittain kesäkuun puolen välin jälkeen, elokuun ensimmäisille viikoille

Elokuu

 • 14.8. Luustotieto 3/2024 -lehden aineistopäivä, tee mahdollinen lisälehtitilaus ja ilmoita myös mahdollinen syyskokous.

Syyskuu

 • 17.9. klo 15-16.30 OVA-hanke. Etäkoulutus: Yhdistysten järjestöavustukset -painotus hyvinvointialueavustuksissa
 • 23.9. klo 15-16.30 Etäkoulutus; yhdistyksen sihteerin tehtävät
 • 24.-27.9. Murtumatta Mukana, vertaisliikunnanohjauksen peruskurssi, Mikkeli (ilmoittautuminen päättyy 23.8., lue lisää ja ilmoittaudu)
 • 30.9. klo 17-18.30 OVA-hanke. Etäluento digiturvallisuudesta kaikille Luustoliiton ja Luustoyhdistysten jäsenille. 30.9.-4.10. on Digi- ja väestötietoviraston Digiturvaviikko.
 • 30.9. Liittomaksulaskun 2. eräpäivä

Lokakuu

 • 1.10. klo 14-16.00 Etäkoulutus: Veto- ja pitovoimaa yhdistykseen (lue lisää)
 • 11.-12.10. Virtaa vertaisuudesta -jatkokoulutus Helsingissä
 • 14.-20.10. Luustoviikko
 • 15.10. Viimeinen päivä ilmoittaa yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen
 • 16.10. Luustoviikon päätapahtuma
 • 20.10. Maailman osteoporoosipäivä ja Valkoisen Paidan Päivä
 • 28.10. klo 15-16.30 Keskustelutilaisuus etäyhteydellä: Toimintatonniselvitys
 • 29.10. klo 15-16.30 OVA-hanke. Luustoyhdistysten Lähellä -palvelun päivittäjien etätapaaminen.

Marraskuu

 • 6.11. Luustotieto 4/2024 -lehden aineistopäivä
 • yhdistyksen liittokokousedustajien ilmoittaminen ja valtakirjojen toimittaminen liittoon
 • 22.11. Neuvottelupäivä
 • 23.11. Luustoliiton juhlava liittokokousluento (mahd. myös etäyhteys)
 • 23.11. Luustoliiton sääntömääräinen syyskokous
 • 30.11. Toimintatonnin ja Kummitoiminnan selvitykset liittoon

Joulukuu

 • 13.12. Koulutettujen vertaistukijoiden virkistys- ja ideapäivä
 • 31.12. mennessä Toimintatonni- ja Kummitoiminnan avustukset maksetaan hyväksyttyjä asiakirjoja vastaan yhdistyksen pankkitilille
Ehdolle liittohallitukseen

Tiedätkö tai tunnetko henkilön, jonka asiantuntemus, kokemus tai osaaminen vahvistaisi Luustoliiton hallituksen toimintaa? Olisitko itse kiinnostunut vaikuttamaan valtakunnallisesti osteoporoosin hyvän hoidon edistämiseen? Luustoliiton hallituksen edustajista puolet on vuosittain erovuorossa. Uudet edustajat erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain liiton syyskokouksessa, joka pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Tänä vuonna liittokokous järjestetään 23.11.

Liiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään kuusi (6) jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksessa tulee olla edustettuina riittävä ja monipuolinen luustosairauksien asiantuntijuus ja vähintään kaksi luustosairautta sairastavaa henkilöä, joista toisen tulee olla jäsenyhdistyksen jäsen. Liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajat ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja tai varsinainen jäsen voi olla hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti enintään kolme kaksivuotiskautta.

YHDISTYKSET VOIVAT ILMOITTAA EHDOKKAITA VAALITOIMIKUNNALLE 15.10. ASTI
Tämän vuoden jälkeen erovuoroisia liiton hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja ja lisäksi kaksi varajäsentä. Erovuorossa olevilta kysytään halukkuutta asettua ehdolle tulevalle kaudelle.
Liiton jäsenyhdistykset, hallitus ja henkilöjäsenet voivat asettaa henkilöitä ehdolle. Ehdokkaiden nimet on ilmoitettava kirjallisesti vaalitoimikunnalle viimeistään 15.10. mennessä. Liittoäänestyksen etukäteen tapahtuvasta järjestelystä vastaa liittohallituksen vuosittain nimeämä vaalitoimikunta.
Kun olette ehdottamassa ehdokasta hallituksen jäseneksi, on tärkeää kysyä henkilöltä halukkuutta tehtävään. Lisäksi ehdokkaasta tarvitaan vähintään seuraavat tiedot: nimi, arvo/ammatti tai tieto mahdollisesta luustosairaudesta, kotipaikka ja mahdollinen jäsenyhdistys. Lisäksi ehdokkaasta voi antaa muita, ehdokkuutta vahvistavia tietoja, mm. aktiivisuus yhdistyksessä ja vastuutehtävät siellä.

4 § EHDOKASASETTELU
Ehdokkaana liittohallitukseen voi olla liiton henkilöjäsen tai jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen tai luustosairauksien asiantuntija. Ehdokkaaksi liittohallitukseen ei saa asettaa henkilöä, joka on työsuhteessa Suomen Luustoliitto ry:hyn tai sen jäsenyhdistykseen.

5 § EHDOKASLISTAT
Vaalitoimikunta kokoaa jäsenyhdistysten, henkilöjäsenten ja hallituksen asianmukaisesti asettamista ja ilmoittamista sekä vaalijärjestyksen mukaisesti hyväksytyistä ehdokkaista ehdokaslistan. Vaalitoimikunta pyrkii huolehtimaan siitä, että hallituksessa on edustettuina riittävä ja monipuolinen luustosairauksien asiantuntijuus ja vähintään kaksi luustosairautta sairastavaa henkilöä.
Vaalitoimikunta arpoo ehdokkaille numerot numerosta kaksi (2) alkaen. Ehdokaslistalla ehdokkaasta mainitaan nimi, arvo/ammatti tai tieto mahdollisesta luustosairaudesta, kotipaikka ja mahdollinen jäsenyhdistys. Vaalitoimikunta vahvistaa kirjalliset ehdokaslistat, julkaisee ne sekä toimittaa tiedon kaikkiin jäsenyhdistyksiin sähköisesti 3.11. mennessä. Voit kysyä tarvittaessa lisää asiasta Luustoliiton henkilöstöltä, Ansalta tai Tiinalta!

Ovatko yhdistyksesi säännöt ajan tasalla?

Olethan lukenut yhdistyksesi säännöt?

Liitolle on tullut kyselyjä esimerkiksi maksamattoman jäsenen erottamiskäytäntöön, yhdistyksen toiminta-alueeseen sekä esimerkiksi erilaisiin säännöissä määriteltyihin rajauksiin liittyen.

Sääntömuutokset tulee hyväksyttää PRH:lla, ja sääntömuutos on maksullinen toimenpide. Tämän vuoksi jokaisen yhdistyksen olisi hyvä tarkastaa sääntönsä erityisesti uudistetun yhdistyslain astuttua voimaan: uudistettu yhdistyslaki antaa esimerkiksi mahdollisuuden antaa oikeudet uusien jäsenten hyväksymiseen yksittäiselle henkilölle, kuten yhdistyksen jäsenvastaavalle. Sääntöihin voidaan kirjata esimerkiksi, että hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

Uudistamisen tueksi Luustoliitossa on syksyllä 2023 kokoontunut työryhmä, joka on valmistellut yhdistyslain uudistukset huomioivat mallisäännöt jäsenyhdistysten käyttöön. Yhdistyksen edustajilla oli mahdollisuus kommentoida mallisääntöluonnosta.

Yhdistysten säännöissä on määritelty mm. jäsenen erottamiskäytännöt. Käytännössä erottaminen tulee ajankohtaiseksi todennäköisimmin silloin, kun jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. On tärkeää, että erottamistoimenpiteissä noudatetaan aina yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyslain mukaan “säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.” Joillakin yhdistyksillä aika on määritelty, mutta erottamiskäytäntöä on lisäksi tarkennettu siten, että erottamisen voi käytännössä tehdä vasta seuraavan toimintakauden alusta (1. tammikuuta). Tällöin yhdistyksen tulee poistaa maksamattomat jäsenet jäsenlistalta vasta vuodenvaihteen jälkeen. Samalla näistä jäsenistä maksetaan myös liittomaksu. Tarvittaessa kirjausta voi päivittää.

On myös tärkeää tarkistaa, onko säännöissä määritelty esimerkiksi hallituksen jäsenten ammattitaustaa tai muutoin rajattu sitä, kuka hallituksen jäsenenä voi toimia. Tarvittaessa kirjausta tulee päivittää, jos yhdistys ei pysty täyttämään säännöissä määrättyjä kriteereitä hallituksen jäsenille.

Tarkista myös, onko säännöissä määritelty esimerkiksi hallituksen jäsenten tai varajäsenten toimintakausi. Säännöissä voidaan määritellä toimintakauden lisäksi toimintakausien määrä tai erovuorot, mutta tämä ei ole yhdistyslain mukainen velvoite.

Yhdistyksen säännöissä voidaan määritellä myös yhdistyksen toiminta-alue. Mikäli alue on määritelty, on yhdistyksen tärkeää tietää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Huom! Hyvinvointialue voi jättää avustuksen myöntämättä, jos yhdistys on rajannut toiminta-alueen avustuksen vaatimuksista poiketen.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava muun muassa kokouksen aika ja paikka sekä mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus. On tärkeää tarkistaa, mitä kokouskutsusta on säännöissä määrätty, ja tarvittaessa kirjausta voi päivittää.

Samalla kannattaa tarkistaa, mitä sääntöihin on kirjattu hallituksen jäsenten vähimmäismäärästä. Yhdistyslain mukaan “yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä.”

Myös kirjaus yhdistyksen tarkoituksesta ja toimintamuodoista on hyvä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää vastaamaan yhdistyksen tämänhetkistä toimintaa. Liian tarkkoja kuvauksia kannattaa välttää.

Yhdistys voi halutessaan päivittää sääntöjään, mutta samalla tulee huomioida, että säännöissä on määritelty myös käytäntö sääntöjen päivittämisestä. Mikäli sääntöjen päivittäminen vaatii kaksi yhdistyksen kokousta, on sääntömuutos käsiteltävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous tulee järjestää yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Huom! Sääntömuutokset käsitellään yhdistyksen kokouksessa (ei hallituksen kesken), ja mahdollisesta sääntömuutoksen käsittelystä tulee mainita jo kokouskutsussa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että esitystä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Liitto auttaa sääntömuutosten tarkistamisessa mielellään, ja apua voi kysyä jo suunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa tutustu myös liiton sääntöihin.

Jaa somessa: