Ajankohtaista

ETÄYHTEYDEN TARJOAMINEN YHDISTYKSENNE JÄSENILLE VUOSIKOKOUKSEEN

Tasavallan presidentti vahvisti 2.10. lain (677/2020) väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistysten vuosikokouksiin voidaan osallistua etäyhteyksin tai asiamiehen välityksellä niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyslain ja yhdistysten sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin yhdistys pystyy varautumaan riittävän isolla tilalla kokoukseen. Uusi laki on voimassa 3.10.2020-30.6.2021

Jos haluatte mahdollistaa vuosikokoukseen osallistumisen etäyhteydellä, niin huomioikaa, että vuosikokouksella tulee olla siitä huolimatta paikka, johon jäsen voi halutessaan myös tulla fyysisesti. Suosittelemme pitämään saman paikan, jonka olette jo mahdollisesti jäsenillenne ilmoittaneet vuosikokouksen paikaksi, jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä. Toki jäsenille kannattaa lämpimästi suositella etäyhteydellä osallistumista, jotta sairastumisriski olisi mahdollisimman pieni.

Me Luustoliitossa autamme teitä tarjoamaan vuosikokoukseen osallistumisen halutessanne etäyhteydellä Teams-alustan kautta. Teams-kokous onnistuu niin, että luomme teille kokouslinkin haluamaanne ajankohtaan ja järjestösuunnittelija on mukana ainakin kokouksen alussa teknisenä tukena. Tarvittaessa autamme myös mahdollisen äänestyksen kanssa. Toimimme etätukena jäsenillenne jo ennakkoon sekä kokouksen aikana – tarvittaessa myös järjestösihteerimme voi olla valmiudessa digitukeen.

Etukäteen jäsenille voi lähettää ohjeen, 1) kuinka kokoukseen liitytään älylaitteella/tietokoneella ja 2) mitä heidän tulee huomioida etukäteen sekä 3) pyytää ilmoittautumaan vuosikokoukseen etukäteen, jotta voitte varmistaa etukäteen, sekä riittävän kokoisen kokoustilan tai kysyä millä sähköpostiosoitteella jäsen haluaa osallistua etänä kokoukseen. Tarvittaessa voimme harjoitella jäsenen kanssa Teamsin käyttöä. Järjestämme jäsenistölle päiväkahveja Teams-yhteydellä, joista tiedotimme sähköisessä uutiskirjeessä, Luustoviestissä. Ensimmäinen päiväkahvitapaaminen järjestetään  Luustoviikolla torstaina 22.10 klo 14-15. Päiväkahveihin pääsee osallistumaan Teams-linkin kautta, joka jaettiin uutiskirjeen mukana ja sen saa pyytäessä myös erillisenä viestinä toimistolta sähköpostitse. Päiväkahvit ovat turvallinen ja rento tapa harjoitella videoyhteyttä. 

TURVALLISEN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Tapahtumia järjestäessä kannattaa noudattaa kansallisia suosituksia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Alueilla, joilla koronavirustartunnat ovat kasvussa (Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä 14.8.2020), on syytä harkita tarkkaan, että kannattaako tapahtumia järjestää lainkaan. Alueellisia sekä kansallisia terveydenhuoltoviranomaisten tiedotuksia kannattaa seurata aktiivisesti. Jos tapahtumia järjestetään, niin tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia riittävän isosta tilasta, tarvittaessa rajoittaa osallistujien määrää sekä järjestää mahdollisuus huolehtia riittävästä käsihygieniasta. Tapahtumiin osallistuvien on tärkeää muistaa myös oma vastuu viruksen leviämisen ehkäisemisessä. Alle on koottu vinkkejä osallistujille yhdistysten tapahtumia ja tilaisuuksia koskien.

ÄLÄ OSALLISTU SAIRAANA
Osallistuminen on jokaisen omalla vastuulla. Mikäli olet sairas tai sinulla on lieviäkin flunssankaltaisia oireita, jää kotiin ja ilmoita tulosi peruuntumisesta tapahtumasta vastaavalle yhdistyksen yhteyshenkilölle.

YSKI TAI AIVASTA HIHAAN TAI KERTAKÄYTTÖNENÄLIINAAN
Yskimisen tai aivastamisen aikana tulee suu ja nenä peittää hihalla tai kertakäyttönenäliinalla. Laita käyttämäsi nenäliina heti roskiin. Pese kädet yskimisen ja aivastamisen jälkeen huolellisesti saippualla tai käytä desinfiointiainetta.

VÄLTÄ YLIMÄÄRÄISIÄ KONTAKTEJA
Tervehdi ilman fyysistä kontaktia sekä jätä halaukset ja kättelyt väliin. Vältä myös kahvojen ja muiden pintojen koskettamista. Älä koskettele turhaan myöskään kasvojasi.

PESE KÄTESI USEIN JA KÄYTÄ KÄSIDESIÄ
Tapahtumaa järjestäessä olisi hyvä huomioida käsienpesumahdollisuus tai tarjota osallistujille käsidesiä. Pese käsiäsi riittävän pitkään myös aina ulkoa tullessasi ja desinfioi kätesi tilasta toiseen siirtyessäsi.

MUISTA TURVAVÄLIT
Tapahtuma kannattaa järjestää ulkona tai tilassa, jossa suositellut 1-2 metrin turvavälit on mahdollista säilyttää. Turvavälit on tärkeä muistaa myös esimerkiksi WC- tai ruokajonossa

KASVOMASKI
Kasvomaskia voi halutessaan käyttää, jos ei voi välttää lähikontaktia mm. julkinen liikenne tai turvavälien pitäminen on mahdotonta. Maskin käyttö vaatii huolellisuutta ja sitä tulee käsitellä aina puhtain käsin. Poistaessasi maskia tartu kiinni sen nauhoista, älä koske maskin ulkopintaan.

DIGITAIDOT KUNTOON

Haastava aika rohkaisee meitä kaikkia kokeilemaan uusia tapoja kohdata toisiamme sekä yhdistyksen jäseniä että yhdistysaktiiveja. Useat tahot ovat jakaneet maksutta erilaisia koulutuksia teemaan liittyen. Muun muassa Ylen digitreenit ovat katsottavissa tästä linkistä ja Opintokeskus Siviksen webinaarit, (jotka auttavat digitaitojen kartuttamisessa) ovat katsottavissa allaolevista linkeistä:

Yhdistyksen helpot työkalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan (osa 1)

Yhdistyksen helpot työkalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan (osa 2)

Ota yhteyttä järjestösuunnittelijaamme Tiinaan / liiton toimistoon, jos tarvitset apua. Nyt kannattaa rohkeasti kokeilla uutta!

UUSI RAHANKERÄYSLAKI ASTUI VOIMAAN 1.3.2020

Rahankeräyksen hakuprosessia on kevennetty huomattavasti. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Uuden lain myötä rahankeräysluvat myönnetään aina toistaiseksi voimassa olevina. Uusi laki mahdollistaa myös ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset (pienkeräykset). Pienkeräys helpottaa pienten yhdistysten rahankeräystä. Pienkeräyksen järjestämiseen riittää ilmoitus poliisille, lupaa ei tarvitse odotella. Pienkeräyksen kesto saa olla korkeintaan kolme kuukautta ja tuotto enintään 10.000 euroa. Pienkeräyksen saa järjestää kaksi kertaa vuodessa. Pienkeräystä ei voi kuitenkaan järjestää elinkeinotoiminnan tai varallisuuden kasvattamistarkoituksessa. Rahankeräyslaissa säädetään lisäksi eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä, joihin ei tarvitse hakea lupaa tai joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Lue lisää arpajaishallinnon sivuilta rahankeräyslaista, pienkeräyksistä tai arpajaisten järjestämisestä. Tutustu myös milloin lupaa arpajaisten järjestämiseen ei tarvita.

TALOUDELLINEN TUKI YHDISTYKSILLE

Toimintatonni:
Poikkeuksellisen vuoden vuoksi yhdistyksillä saattaa olla toimintatonnirahaa käyttämättä. Tässä tilanteessa toimintatonnisuunnitelmaa on sallittua ja suositeltavaakin muokata, jotta voitte hyödyntää teille myönnetyn rahan parhaiten jäsentenne hyväksi. Toimintatonni pitää kohdistaa yhdistyksen toimintaan mahdollisimman laaja-alaisesti siten, että mahdollisimman moni jäsenenne pääsee osalliseksi avustuksesta. Toimintatonnin tarkoituksena on tukea yhdistyksiä toteuttamaan vertaistukea, toimintaa, luomaan osallisuuden mahdollisuuksia sekä jakamaan tietoa. Tämä antaa melko väljän raamin sille mitä kaikkea rahalla voi tehdä, kunhan se kohdistuu jäsentenne hyväksi. Jos asia mietityttää, olkaa yhteydessä järjestösuunnittelijaan Tiinaan tai järjestösihteeriin Henriikkaan. Raportti toimintatonnin käytöstä tulee toimittaa marraskuun loppuun mennessä (30.11.2020) sähköpostilla tai postitse Tiinalle. Ulkopuolisten palveluiden käytöstä täytyy liittää kuittikopiot mukaan.

 

Vieritä ylös