Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

Mukaan liiton hallitukseen?

Tiedätkö tai tunnetko henkilön, jonka asiantuntemus, kokemus tai osaaminen vahvistaisi Luustoliiton hallituksen toimintaa? Olisitko itse kiinnostunut vaikuttamaan valtakunnallisesti osteoporoosin hyvän hoidon edistämiseen? Luustoliiton hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan joka toinen vuosi ja varapuheenjohtajat ja varajäsenet valitaan vuosittain liiton syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Liiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään kuusi (6) jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksessa tulee olla edustettuina riittävä ja monipuolinen luustosairauksien asiantuntijuus ja vähintään yksi luustosairautta sairastava henkilö.

Liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Varapuheenjohtajat ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja tai varsinainen jäsen voi olla hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti enintään kolme kaksivuotiskautta.

YHDISTYKSET SAIVAT ILMOITTAA EHDOKKAITA VAALITOIMIKUNNALLE 15.10. MENNESSÄ

Liiton jäsenyhdistykset, hallitus ja yksittäiset jäsenet saivat asettaa henkilöitä ehdolle. Ehdokkaiden nimet oli ilmoitettava kirjallisesti vaalitoimikunnalle viimeistään 15.10. mennessä. Liittoäänestyksen etukäteen tapahtuvasta järjestelystä vastaa liittohallituksen vuosittain nimeämä vaalitoimikunta.

Tämän vuoden jälkeen erovuoroisia liiton hallituksessa on neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi liiton puheenjohtajalla, Tiina Huuskolla tulee vuodet täyteen (kolme kaksivuotiskautta), joten etsinnässä on myös uusi puheenjohtaja liiton hallitukseen. Erovuorossa olevilta kysytään halukkuutta asettua ehdolle tulevalle kaudelle ja sen lisäksi yhdistykset voivat asettaa uusia henkilöitä ehdolle liiton hallitukseen. Myös hallitus ja yksittäiset jäsenet voivat asettaa henkilöitä ehdolle.

Kun olette ehdottamassa ehdokasta hallituksen jäseneksi, on tärkeää kysyä henkilöltä halukkuutta tehtävään. Lisäksi ehdokkaasta tarvitaan vähintään seuraavat tiedot: nimi, arvo/ammatti, kotipaikka ja mahdollinen jäsenyhdistys. Lisäksi ehdokkaasta voi antaa muita, ehdokkuutta vahvistavia tietoja, mm. aktiivisuus yhdistyksessä ja vastuutehtävät siellä.

4 § EHDOKASASETTELU

Ehdokkaana liittohallitukseen voi olla jäsenyhdistyksen varsinaisen jäsenen lisäksi luustoalan asiantuntija. Ehdokkaaksi puheenjohtajan tehtävään tai liittohallitukseen ei saa asettaa henkilöä, joka on työsuhteessa Suomen Luustoliitto ry:hyn tai sen jäsenyhdistykseen.

5 § EHDOKASLISTAT

Vaalitoimikunta kokoaa jäsenyhdistysten ja hallituksen asianmukaisesti asettamista ja ilmoittamista sekä tämän vaalijärjestyksen mukaisesti hyväksytyistä ehdokkaista ehdokaslistan. Vaalitoimikunta pyrkii huolehtimaan siitä, että hallituksessa on edustettuina riittävä ja monipuolinen luustosairauksien asiantuntijuus ja vähintään yksi luustosairautta sairastava henkilö.

Vaalitoimikunta arpoo ehdokkaille numerot numerosta kaksi (2) alkaen. Ehdokaslistalla ehdokkaasta mainitaan nimi, arvo/ammatti, kotipaikka ja mahdollinen jäsenyhdistys. Vaalitoimikunta vahvistaa kirjalliset ehdokaslistat marraskuun 3. päivään mennessä ja julkaisee ne sekä toimittaa tiedon kaikkiin jäsenyhdistyksiin sähköisesti.

Voit kysyä tarvittaessa lisää asiasta Ansalta tai Tiinalta!

Yhdistyslaki uudistuu

Oikeusministeriön Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2022-luvulla -hankkeessa tavoitteena on ollut edistää ja helpottaa yhdistystoimintaa ja muuta yhteisöllistä kansalaistoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Työryhmä asetettiin keväällä 2019 ja työryhmän mietintö oli lausuntokierroksella keväällä 2021. Nyt ensimmäiset yhdistyslain uudistukset ovat edenneet.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen HE 47/2022 eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset tulivat voimaan 11.7.2022. Uudistuksen myötä yhdistykset voivat hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty. Aiemmin etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen oli mahdollista vain, jos tästä oli yhdistyksen säännöissä määrätty.

Uudistetussa yhdistyslain 17 §:ssä säädetään myös pelkästään verkossa pidettävästä kokouksesta. Uuden säännöksen mukaan yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Edellytyksenä on, että sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin.

Yhdistys voi jatkossakin tarjota jäsenilleen myös muita osallistumiskeinoja, kuten ennakkoäänestysmahdollisuuden tai mahdollisuuden käyttää puheoikeutta kirjallisesti ennen kokousta tai kokouksen aikana.

Muiden uudistuksen kohteiden aikataulusta ei valitettavasti ole tarkkaa tietoa. Ehtivätkö ne eduskunnan käsittelyyn syyskauden aikana vai lykkääntyvätkö maailman tilanteen tai kevään vaalien takia? Monet keskeiset, järjestöjen laajasti kannattamat muutokset meinaavat jäädä toteutumatta, esimerkiksi järjestöjen yhdistymistä helpottavat pykälät sekä byrokratiaa vähentävät uudistukset, mm. toimintaryhmiä koskevat uudistukset. Viimeksi mainitut madaltaisivat kansalaistoiminnan aloittamisen ja toimintaan osallistumisen kynnyksiä, sillä toimintaryhmien ei olisi pakko esimerkiksi valita hallitusta eikä pitää vuosikokouksia.

Jatkoesitykset yhdistyslain uudistamiseksi koskisivat muun muassa jäseneksi ottamisen ja eroilmoitusten vastaanottamisen delegoimisen helpottamista ja kevennetyn tilinpidon pienille yhdistyksille. Yhdistykset, joiden tuotot ovat vähäiset, voisivat pitää tiliotepohjaista tilinpitoa eli maksuperusteista yksinkertaista kirjanpitoa. Tällöin mahdollistuisi myös tilinpäätöstä kevyemmän vuosilaskelman tekeminen. Näiden yhdistyslain uudistusten ennakoidaan astuvan voimaan aikaisintaan 1.1.2023 alkaen, jos ne saadaan käsittelyyn syyskauden aikana.

Jatkovalmistelussa on myös yhdistysten yhdistymisen helpottaminen. Lisäksi etenemässä olisivat toimitusjohtaja-toimielimen mahdollistaminen yhdistyksille sekä ns. toimintaryhmälaki, mikäli toteutukseen saadaan budjettirahoitus.

Luustoviikon materiaalipaketti

Luustoliitto toimittaa yhdistyksille maksutta pienen materiaalipaketin Luustoviikon tilaisuuksia varten. Paketti toimitetaan myös niille paikallisosastoille, joille lähetetään aina erikseen oma Luustotieto-nippu. Mikäli yhdistys tai paikallisosasto ei halua vastaanottaa materiaalipakettia, tulee tästä ilmoittaa sähköpostitse (toimisto@luustoliitto.fi) viimeistään 2.10.

Jos yhdistyksenne tai paikallisosastonne haluaa tilata samalla lisäesitteitä, teethän tilauksen verkkokaupassamme viimeistään 2.10. mennessä. Kirjoita tilauksen kommenttikenttään ”Luustoviikon lisätilaus”, jotta voimme laskutusvaiheessa vähentää peruspaketin kustannukset (12,90 €) tilauksen loppusummasta.

Huom! Lisätilaus lähetetään samassa paketissa maksuttoman materiaalipaketin kanssa. Paketti toimitetaan lisätilauksen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.

Mikäli lisätilausta ei tehdä eikä materiaalipakettia peruuteta, paketti toimitetaan samaan osoitteeseen kuin Luustotieto-niput.

MAKSUTTOMAN PAKETIN SISÄLTÖ (määrissä voi olla pientä vaihtelua)

 • Tule mukaan -esite 25 kpl
 • Itsehoitopolun esittelykortti 50 kpl
 • Osteoporoosin omahoito 3 repäisylehtiötä
 • Osteoporoosi ja luustoterveellinen ravinto 50 kpl
 • Valkoisen Paidan Päivän juliste 3 kpl + 3 kpl
 • Luuston terveyden riskejä -juliste 5 kpl
 • Löytöretki luustoterveyteen 30 kpl
 • Luurankotarra 25 kpl
 • Tehtäviä lapsille 5 kpl
 • Rakasta luitasi 3 repäisylehtiötä
 • Aikuisten luustoterveellinen ravinto 20 kpl
 • Kurssiesite 10 kpl

Luustoviikon paikalliset tapahtumat

Luustoliitto kerää verkkosivuilleen tiedoksi eri puolilla Suomen järjestettävät Luustoviikon tapahtumat, tilaisuudet ja tempaukset. Muistathan ilmoittaa yhdistyksen tapahtumat liitolle verkkolomakkeen kautta viimeistään 13.10.

Turvallisen tapahtuman järjestäminen

Tapahtumia järjestäessä kannattaa edelleen noudattaa suosituksia koronavirustartuntojen sekä muiden virustartuntojen ehkäisemiseksi. Kun tapahtumia järjestetään, niin tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia riittävän isosta tilasta, tarvittaessa rajoittaa osallistujien määrää sekä järjestää mahdollisuus huolehtia riittävästä käsihygieniasta sekä turvaväleistä. Tapahtumiin osallistuvien on tärkeää muistaa myös oma vastuu viruksen leviämisen ehkäisemisessä. Alle on koottu vinkkejä osallistujille yhdistysten tapahtumia ja tilaisuuksia koskien.

ÄLÄ OSALLISTU SAIRAANA

Osallistuminen on jokaisen omalla vastuulla. Mikäli olet sairas tai sinulla on lieviäkin flunssankaltaisia oireita, jää kotiin ja ilmoita tulosi peruuntumisesta tapahtumasta vastaavalle yhdistyksen yhteyshenkilölle.

YSKI TAI AIVASTA HIHAAN TAI KERTAKÄYTTÖNENÄLIINAAN

Yskimisen tai aivastamisen aikana tulee suu ja nenä peittää hihalla tai kertakäyttönenäliinalla. Laita käyttämäsi nenäliina heti roskiin. Pese kädet yskimisen ja aivastamisen jälkeen huolellisesti saippualla tai käytä desinfiointiainetta.

VÄLTÄ YLIMÄÄRÄISIÄ KONTAKTEJA

Tervehdi ilman fyysistä kontaktia sekä jätä halaukset ja kättelyt väliin. Vältä myös kahvojen ja muiden pintojen koskettamista. Älä koskettele turhaan myöskään kasvojasi.

PESE KÄTESI USEIN JA KÄYTÄ KÄSIDESIÄ

Tapahtumaa järjestäessä olisi hyvä huomioida käsienpesumahdollisuus tai tarjota osallistujille käsidesiä. Pese käsiäsi riittävän pitkään myös aina ulkoa tullessasi ja desinfioi kätesi tilasta toiseen siirtyessäsi.

Digitaidot kuntoon

Kokeile rohkeasti uusia tapoja kohdata toisia! Useat tahot ovat jakaneet maksutta erilaisia koulutuksia digitaitoihin ja sähköisiin palveluihin liittyen. Muun muassa Ylen digitreenit ovat katsottavissa tästä linkistä ja Opintokeskus Siviksen webinaarit, (jotka auttavat digitaitojen kartuttamisessa) ovat katsottavissa allaolevista linkeistä:

Yhdistyksen helpot työkalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan (osa 1)

Yhdistyksen helpot työkalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan (osa 2)

Ota yhteyttä järjestösuunnittelijaamme Tiinaan / liiton toimistoon, jos tarvitset apua. Nyt kannattaa rohkeasti kokeilla uutta!

Rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020

Rahankeräyksen hakuprosessia on kevennetty huomattavasti. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Uuden lain myötä rahankeräysluvat myönnetään aina toistaiseksi voimassa olevina. Uusi laki mahdollistaa myös ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset (pienkeräykset). Pienkeräys helpottaa pienten yhdistysten rahankeräystä. Pienkeräyksen järjestämiseen riittää ilmoitus poliisille, lupaa ei tarvitse odotella. Pienkeräyksen kesto saa olla korkeintaan kolme kuukautta ja tuotto enintään 10.000 euroa. Pienkeräyksen saa järjestää kaksi kertaa vuodessa. Pienkeräystä ei voi kuitenkaan järjestää elinkeinotoiminnan tai varallisuuden kasvattamistarkoituksessa. Rahankeräyslaissa säädetään lisäksi eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä, joihin ei tarvitse hakea lupaa tai joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Lue lisää arpajaishallinnon sivuilta rahankeräyslaista, pienkeräyksistä tai arpajaisten järjestämisestä. Tutustu myös milloin lupaa arpajaisten järjestämiseen ei tarvita.

Jaa somessa: