Hyppää sisältöön

Lahjoittajat

Rekisterinpitäjä

Suomen Luustoliitto ry
Oltermannintie 8
00620 Helsinki
Y-tunnus: 1928351–4
toimisto@luustoliitto.fi
050 539 1441

Suomen Luustoliitto ry (jäljempänä Luustoliitto) on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto pitää rekisteriä keräämistään henkilötiedoista.

Tietosuojavastaava

Ansa Holm
Toiminnanjohtaja
tietosuoja@luustoliitto.fi
050 303 8129

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Pakollisia tietoja ovat vain ne, jotka ovat palvelun käytön edellytys. Osan tiedoista lahjoittaja voi antaa niin halutessaan.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on lahjoittajasuhde eli asiakkuus (oikeutettu etu), rekisteröidyn antama suostumus tai rekisteröidyn ja Luustoliiton välinen sopimus.

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Luustoliitolle tehtyjen lahjoitusten hallinnointi ja lahjoituksesta johtuvien velvoitteiden hoitaminen.

Lahjoittaja voi halutessaan liittyä erilliseen lahjoittajarekisteriin sähköpostitse toimitettavan liittymislomakelinkin kautta. Lahjoittajarekisterin käyttötarkoituksena on Luustoliiton lahjoitustoiminnan viestintä ja markkinointi.

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Sähköpostiosoite
  • Yritys tai organisaatio
  • Etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Maksutiedot
  • Lahjoitustiedot
  • Laskutustiedot (kuukausilahjoittajat)
  • Muut lahjoittajan ilmoittamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Lahjoituksiin liittyviä tietoja saadaan myös pankin ja maksupalveluntarjoajan kautta.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. Lahjoittajarekisterin osalta tietoja säilytetään keräysluvan RA/2022/544 voimassaolon ajan.

Maksuihin liittyviä tietoja säilytetään kirjanpitolain velvoitteiden mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä.

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: tietosuoja.fi ja tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Oltermannintie 8
00620 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti.

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

Jaa somessa: