Hyppää sisältöön

OYS

Oulun yliopistollisessa sairaalassa murtumahoitajana toimiva Leena Partanen keskittyi Luustohoitajan täydennyskoulutuksen aikana lonkkamurtumapotilaiden hyvän hoidon kehittämiseen toimipaikassaan. Aikaisemmin lonkkamurtumasta saattoi mennä jopa vuosi ennen kuin osteoporoosilääkitys aloitettiin. Tätä nykyä murtumahoitaja käy tapaamassa kaikkia lonkkamurtumapotilaita jo osastolla ja tekee haastattelun osteoporoosin riskitekijöiden kartoittamiseksi. Murtumahoitaja täyttää myös FRAX-murtumariskikartoituksen ja antaa omahoidon ohjausta. Myös geriatri tapaa säännöllisesti lonkkamurtumapotilaat osastolla.

Kehittämistyön myötä lonkkamurtumapotilaita hoitavien osastojen henkilökunnalle pidettiin osastotunteja, joilla muistutettiin mm. luumarkkereiden (laboratoriokokeiden) ottamisesta, osteoporoosin perushoidosta ja potilaan ohjauksesta. Lisäksi osastotunneilla käsiteltiin sitä, miten kirjaamisen avulla voidaan entistäkin paremmin siirtää tietoa perusterveydenhuollolle. Osastojen hoitajat olivat kiinnostuneita aiheesta ja Partanen sai hyvää palautetta osastotunneista. Nyt sekundaarisen osteoporoosin poissulkukokeet ja luumarkkerit otetaan lonkkamurtumapotilailta säännöllisesti. Lisäksi osastoille nimettiin osteoporoosiyhdyshenkilöt, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä murtumahoitajan kanssa. Partanen kertoo, että jatkossa yliopistollisen sairaan aktiivisen osteoporoositiimin tunnistaa fleecetakista, jossa komeilee Rakasta luitasi -logo.

Lonkkamurtumapotilaiden lisäksi Partasen vastuulla ovat myös muut pienenergisen murtuman saaneet potilaat, kuten nikamamurtumapotilaat, jotka ovat hoidossa yliopistollisessa sairaalassa. Alueella on myös käytössä Oletko iskun kestävä -testi. Testissä saadun pistemäärän perusteella esim. ranteen tai olkavarren yläosan murtuman saaneet henkilöt ottavat yhteyttä omaan terveyskeskukseen ja siellä toimivaan osteoporoosin vastuuhoitajaan/sairaanhoitajaan mahdollisia lisätutkimuksia ja hoitoa varten.

Partanen vastaa myös yhdessä osteoporoosihoidon vastuulääkärin ortopedi Maarit Valkealahden kanssa osteoporoosiin liittyvästä yhteistyöstä ja verkostosta koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena on, että alueen kaikkiin toimipaikkoihin nimettäisiin osteoporoosin vastuuhoitaja ja -lääkäri, jos niin ei ole vielä tehty. Jatkossa on tarkoituksena järjestää vastuuhenkilöille verkostoitumis- ja koulutustapaamisia sekä yhteistyön suunnittelupäivä kerran vuodessa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on jo tartuttu yhteistyökumppaneiden kanssa seuraavaan kehittämisalueeseen, rannemurtumien hoitopolkuun.

Lisätietoja: leena.partanen@ppshp.fi

Jaa somessa: