Hyppää sisältöön

Luustokurssi

Luustokurssi on viiden 3 tunnin lähitapaamisen tavoitteellinen kokonaisuus. Kurssi on suunnattu henkilöille, joilla on todettu osteoporoosi tai osteopenia. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla voidaan järjestää myös jatkotapaaminen.

Kurssin teemoja ovat

  • luustoterveys ja osteoporoosi
  • liikunta
  • ravitsemus
  • kaatumisen ehkäisy
  • rentoutuminen, lepo ja uni & elämää osteoporoosin kanssa

Kurssi sisältää alku- ja loppukartoitukset, välitehtäviä sekä menetelmät yksilöllisen tavoitteen asettamisen tueksi.

Miksi?

Osteoporoosin hoitamattomuuden hinta on korkea. Osteoporoosia sairastavat ovat keskeistä riskiryhmää murtumia, myös lonkkamurtumia ajatellen. Tarjoamalla kuntoutusta hyvissä ajoin, tuetaan kuntoutujia oman toimintakykynsä ja terveytensä pitkäaikaiseen ylläpitämiseen. Vähemmän kaatumisia, vähemmän murtumia, parempaa ja mielekkäämpää arkea. Hyödyt näkyvät niin kuntoutujan arjessa, ammattilaisresurssien käytössä kuin hyvinvointialueiden ja kuntien kukkaroissakin.

Missä?

Luustokursseja voidaan järjestää erityyppisissä sote- tai hyte-yksiköissä, kuten esimerkiksi palvelukeskuksissa, terveysasemilla, terveysneuvontapisteissä tai liikuntatoimen toimipaikoissa. Luustokursseja järjestetään muun muassa Helsingissä ja Tampereella monessa eri palvelukeskuksessa.

Kokemuksia

Ammattilaisille Luustokurssi tarjoaa valmiin, maksuttoman ja toimivan työvälineen, jonka avulla voidaan tavoittaa laajasti osallistujia. Kursseilla tieto muuttuu arjen teoiksi. Kurssit vahvistavat luottamusta tulevaisuuteen ja omien tekojen merkitykseen: Minä itse voin vaikuttaa toimintakykyyni eikä sairauden tarvitse jarruttaa oman näköistä elämää.

Fyysinen toimintakyky on parantunut valtaosalla osallistujat omien arjen muutosten ansioista, ravitsemusta on kohennettu ja kotiympäristöä muokattu turvallisemmaksi. Kurssien myötä on rohkaistuttu lähtemään liikkeelle kotoa ja osallistumaan erilaisiin ryhmiin ja tapahtumiin. Vertaistuki ja uudet ystävät on koettu tärkeänä antina.

Tutustu Annika Timosen (Koskelan palvelukeskus, Helsinki) ja Essi Sernin (Pohjois-Haagan palvelukeskus, Helsinki) kokemuksiin Luustokurssien ohjaamisesta. Myös katsomalla videot kurssin ohjaamisesta ja kurssin hyödyistä osallistujille saat lisätietoa.

Lisätietoa

Tuetko osteoporoosia sairastavan toimintakykyistä ja mielekästä arkea? Työskenteletkö julkisella sektorilla ja kaipaat maksuttomia ryhmänohjauksen työvälineitä käyttöösi? Tutustu kurssiohjaajan koulutukseen! Lisätietoa kurssiyhteistyöstä voit kysellä myös puhelimitse tai sähköpostitse:

Anna Selkama 050 594 3093 anna.selkama@luustoliitto.fi
Jenny Lohikivi 050 512 9117 jenny.lohikivi@luustoliitto.fi
Heidi Ilkanheimo 050 371 4558 heidi.ilkanheimo@luustoliitto.fi

Löydät Luustokurssin toimintamallin myös Innokylästä.

Jaa somessa: