Hyppää sisältöön

Arvot ja strategia

Arvot 2017–2021

Jäsenyhdistyslähtöinen toiminta ja aktiivinen asiantuntija

Toiminta-ajatus 2017–2021

Suomen Luustoliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kansalaisten luustoterveyttä ja hyvinvointia.

Visio 2017–2021

Suomalaisilla on terveet luut ja he pysyvät pystyssä. Osteoporoosia sairastavat henkilöt saavat varhaisen diagnoosin, tieteelliseen näyttöön ja suosituksiin perustuvan hoidon ja kuntoutuksen sekä omahoidon ohjauksen ja heillä on hyvä toimintakyky ja elämänlaatu.

Tehostettu strategia

Toimintastrategia 2017–2021

I Palveluiden kehittäminen

 1. Tarjotaan tieteelliseen näyttöön ja suosituksiin perustuvaa kuntoutusta, omahoidon tukea sekä virkistystä luustokuntoutujille
 2. Tuetaan jäsenyhdistysten vapaaehtois-, vertaistuki- ja liikuntatoimintaa neuvonnalla ja ohjauksella
 3. Tarjotaan taloudellista tukea jäsenyhdistyksille
 4. Kehitetään ennaltaehkäisyä, kuntoutusta ja vertaistukea
 5. Parannetaan yhteistyötä luustoalan ammattilaisten ja järjestöjen välillä

II Luustotietouden lisääminen

 1. Viestitään monipuolisesti kansalaisille, jäsenille ja jäsenyhdistyksille sekä medialle
 2. Lisätään luustoterveyden ammattilaisten luustotietämystä
 3. Tarjotaan luustotietoutta opetusohjelmiin ja oppilaitoksiin

III Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 1. Valvotaan luustokuntoutujien etuja
 2. Vaikutetaan siihen, että osteoporoosi sisällytetään uuden sote-järjestelmän palveluvalikoimaan
 3. Kehitetään luustokuntoutuksen ja ennaltaehkäisyn laatua ja raportointia yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa.
Jaa somessa: