Asiantuntijaryhmät

Luustoliitto on nimennyt asiantuntijaryhmiä kehittämään toimintaansa ja tukemaan uusien näkökulmien tuomisessa toimintaan.

Elinvoimaa yhdistyksiin -asiantuntijaryhmä

Ryhmän tavoitteena on miettiä ratkaisuja jäsenyhdistysten käytännön haasteisiin, jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää jäsenyhdistysten ja liiton välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on, että liitossa pystytään entistä paremmin vastaamaan yhdistyskentältä nouseviin ajankohtaisiin tarpeisiin ja yhdistyksissä piilevät vahvuudet ja voimavarat pystytään löytämään aiempaa paremmin.

Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa kehittämis-/ideointipäivään, jonka aikana työstetään ajankohtaisia aiheita. Ryhmän toimikausi on kaksi vuotta.

Jäsenet:

Tuula Saarinen, Kotkan Seudun Luustoyhdistys ry
Salme Komonen, Kanta-Hämeen Luustoyhdistys ry
Hillevi Karjalainen, Pohjois-Savon Osteoporoosiyhdistys ry
Annikki Kumpulainen, Päijät-Hämeen Luustoterveys ry
Raija-Maija Rantala, Pirkanmaan Luustoyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan paikallisosasto
Riitta Nordström, Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry
Tiina Kuronen, järjestösuunnittelija, Luustoliitto
Ansa Holm, toiminnanjohtaja, Luustoliitto

Kuntoutuksen asiantuntijaryhmä

Ryhmän tehtävänä on seurata ja kehittää Luustoliiton avokuntoutustoimintaa ammattilaisten ja kuntoutujien välisellä yhteistyöllä. Kuntoutusryhmällä ei ole toiminnan taloudellista tai toteutukseen liittyvää vastuuta.

Kuntoutusryhmä tapaa kahdesti vuodessa. Ryhmän toimikausi on kaksi vuotta.

Jäsenet:

Puheenjohtaja Tiina Huusko, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
Aila Pikkarainen, THM, KM, tutkija, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pirjo Hulkkonen, osteoporoosiohjaaja, EKSOTE
Essi Serni, vastaava ohjaaja, Helsingin kaupungin Pohjois-Haagan palvelukeskus
Helena Paulasto, luustokuntoutuja, Helsinki
Seija Tuominen, luustokuntoutuja, Naantali
Jouko Numminen, luustokuntoutuja, Turku
Ansa Holm, toiminnanjohtaja, Luustoliitto
Jenny Lohikivi, vertaiskuntoutumisen suunnittelija, Luustoliitto
Pauliina Tamminen, omahoidon koordinaattori, Luustoliitto