Hyppää sisältöön

Kaatumisen ehkäisy -hanke

Suurin osa murtumista, erityisesti lonkkamurtumista, tapahtuu kaatumistapaturmissa. Kaatumistapaturmat ovat myös hengenvaarallisia, sillä niissä kuolee vuosittain yli 1 000 65 vuotta täyttänyttä. Mikäli sairastaa osteoporoosia, kaatumisen ehkäisy on erityisen tärkeää. Tutkimusten mukaan keskeisin yksittäinen kaatumisen ehkäisyn keino on liikunta.

Luustoliitossa on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama kolmivuotinen Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hanke vuosina 2020–2023.

Hankkeen

 • tavoitteena ehkäistä osteoporoosia sairastavien kaatumistapaturmia ja näin estää lonkkamurtumia OTAGO-ohjelmaan perustuvan liikuntamateriaalin avulla.
 • kohderyhmänä osteoporoosia sairastavat ja kaatumisriskissä olevat sekä heidän kanssaan toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

Hankkeessa tuotettava liikuntamateriaali pohjautuu kaatumisten ehkäisyssä tehokkaaksi osoitettuun OTAGO-harjoitteluohjelmaan (Campbell & Robertson 2003). OTAGO-harjoitteluohjelma on kehitetty Uudessa-Seelannissa ja sen on suomentanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luustoliitto tekee ohjelmaan ulkoasullisen päivityksen.

Ohjelma:

 • kehittää tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa
 • sisältää neljä eri vaikeustasoa
 • on nousujohteinen ja yksilöllisesti mukautettava
 • toteutetaan kotona, voidaan käyttää myös ryhmäharjoittelussa
 • harjoittelija ja ohjaaja päivittävät ohjelmaa yhdessä säännöllisesti

Ohjelman teho ja toimivuus on osoitettu useissa laadukkaissa tieteellisissä tutkimuksissa. OTAGO-ohjelman mukaisen harjoittelun tiedetään hyödyttävän eniten niitä iäkkäitä, joilla on kohtalaisia tai selviä liikkumiskyvyn haasteita ja korkea kaatumisvaara.  

Luustoliitto julkaisee lisäksi kaksi aiemmin julkaisematonta lisäliiketasoa OTAGO-ohjelman jatkoksi hyväkuntoisimpia harjoittelijoita varten. Julkaisemme syyskuun aikana myös Voimaa ja tasapainoa -harjoitusohjelma kaatumisen ehkäisyyn. Uusi ohjelmakokonaisuus sisältää kaikista OTAGO-ohjelman vaativuustasoilta keskeisimmät harjoitteet kolmelle haastavuustasolle koottuna. Kaikkiin OTAGO-ohjelman sekä lisätasojen liikkeisiin voit perehtyä pian myös videoiden avulla.

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hankkeessa:

 • tuotetaan OTAGO-ohjelmaan pohjautuvaa liikuntamateriaalia omaehtoisen liikkumisen tueksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
 • koulutetaan liikunnan vertaisohjaajia, tavoitteena perustieto ja taito ohjata turvallisesti ja nousujohteisesti OTAGO-ohjelman mukaista harjoittelua.
 • tarjotaan Luustoliiton jäsenyhdistyksille tukea ja ohjausta kaatumisten ehkäisyyn keskittyvien ryhmien käynnistämisessä.
 • tarjotaan tukea paikallisen yhteistyön vahvistamiseksi.
 • lisätään tietämystä ja ymmärrystä kaatumisten ehkäisystä liikunnan avulla.
 • tarjotaan ammattilaisille päivitettyä ohjausmateriaalia ja lyhyitä koulutuksia osteoporoosia sairastavien ohjaamisen tueksi.

Löydät verkkosivuiltamme liikuntaan ja kaatumisen ehkäisyyn liittyvää tietoa, tutustu esimerkiksi kaatumisen ehkäisyyn osteoporoosin omahoidon osana. Löydät sivuiltamme myös tietoa kaatumisen ehkäisystä luuston terveyden ylläpidossa. Materiaalikaupassamme on lisäksi paljon osteoporoosi ja liikunta -aiheeseen liittyvää materiaalia. Katso kohdennetut esitteet tai tutustu koko materiaalivalikoimaamme.

Lisätietoja:


Eerika Tiirikainen
eerika.tiirikainen@luustoliitto.fi
050 543 0213

Jaa somessa: