Hyppää sisältöön

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hanke (2020-2023)

Suurin osa murtumista, erityisesti lonkkamurtumista, tapahtuu kaatumistapaturmissa. Kaatumistapaturmat voivat olla myös hengenvaarallisia, sillä niissä kuolee vuosittain yli 1 000 65 vuotta täyttänyttä. Mikäli sairastaa osteoporoosia, kaatumisen ehkäisy on erityisen tärkeää. Tutkimusten mukaan keskeisin yksittäinen kaatumisen ehkäisyn keino on liikunta.

Luustoliitossa on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama kolmivuotinen Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hanke vuosina 2020–2023.

Hankkeen

 • tavoitteena ehkäistä osteoporoosia sairastavien kaatumistapaturmia ja näin estää lonkkamurtumia OTAGO-ohjelmaan perustuvan liikuntamateriaalin avulla.
 • kohderyhmänä osteoporoosia sairastavat ja kaatumisriskissä olevat sekä heidän kanssaan toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

Hankkeessa tuotettava liikuntamateriaali pohjautuu kaatumisten ehkäisyssä tehokkaaksi osoitettuun OTAGO-harjoitteluohjelmaan (Campbell & Robertson 2003). OTAGO-harjoitteluohjelma on kehitetty Uudessa-Seelannissa ja sen on suomentanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luustoliitto teki ohjelmalle ulkoasullisen päivityksen.

Ohjelma:

 • kehittää tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa
 • sisältää neljä eri vaikeustasoa
 • on nousujohteinen ja yksilöllisesti mukautettava
 • toteutetaan kotona, voidaan käyttää myös ryhmäharjoittelussa
 • ohjaaja ja harjoittelija päivittävät ohjelmaa yhdessä säännöllisesti

Ohjelman teho ja toimivuus on osoitettu useissa laadukkaissa tieteellisissä tutkimuksissa. OTAGO-ohjelman mukaisen harjoittelun tiedetään olevan kustannustehokkainta yli 80-vuotiailla ja iäkkäillä, joilla on korkea kaatumisvaara.

Otago-harjoitteluohjelma

Päivitetty OTAGO-harjoitteluohjelma sisältää neljää osaa, joista kukin sisältää yhden vaikeustason liikkeet ja ohjeet harjoittelijalle helposti hahmotettavana kokonaisuutena. OTAGO-ohjelman jatkumoksi on julkaistu lisäksi kaksi aiemmin julkaisematonta lisäliiketasoa hyväkuntoisimpia harjoittelijoita varten. Ohjelmakokonaisuus on tarkoitettu sekä harjoittelijoille että ammattilaisten hyödynnettäväksi. OTAGO-harjoitteluun kuuluu olennaisena osana harjoittelun ohjaus ja ohjelman säännöllinen päivittäminen harjoittelijan edistymisen mukaan.

Voimaa ja tasapainoa -harjoitteluohjelma

Tutustu myös uuteen Voimaa ja tasapainoa -harjoitteluohjelma kaatumisen ehkäisyyn. Ohjelmakokonaisuus sisältää kaikilta aiemmin kuvatuilta OTAGO-ohjelman vaikeustasoilta keskeisimmät harjoitteet kolmelle haastavuustasolle tiiviisti koottuna: kevytkeskitasovaativa taso. Harjoitteluohjelmien liikkeisiin voit perehtyä myös tekniikkavideoiden avulla:

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hankkeessa:

 • tuotetaan OTAGO-ohjelmaan pohjautuvaa liikuntamateriaalia omaehtoisen liikkumisen tueksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
 • koulutetaan liikunnan vertaisohjaajia, tavoitteena perustieto ja taito ohjata turvallisesti ja nousujohteisesti OTAGO-ohjelman mukaista harjoittelua.
 • tarjotaan Luustoliiton jäsenyhdistyksille tukea ja ohjausta kaatumisten ehkäisyyn keskittyvien ryhmien käynnistämisessä.
 • tarjotaan tukea paikallisen yhteistyön vahvistamiseksi.
 • lisätään tietämystä ja ymmärrystä kaatumisten ehkäisystä liikunnan avulla.
 • tarjotaan ammattilaisille päivitettyä ohjausmateriaalia ja lyhyitä koulutuksia liikuntaharjoittelusta, joka tutkitusti ehkäisee myös kaatumisia.

Löydät verkkosivuiltamme liikuntaan ja kaatumisen ehkäisyyn liittyvää tietoa, tutustu esimerkiksi kaatumisen ehkäisyyn osteoporoosin omahoidon osana. Löydät sivuiltamme myös tietoa kaatumisen ehkäisystä luuston terveyden ylläpidossa. Materiaalikaupassamme on lisäksi paljon osteoporoosi ja liikunta -aiheeseen liittyvää materiaalia. Katso kohdennetut esitteet tai tutustu koko materiaalivalikoimaamme.

Lisätietoja:
Eerika Tiirikainen
eerika.tiirikainen@luustoliitto.fi
050 543 0213

Jaa somessa: