Hyppää sisältöön

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hanke (2023-2026)

Suurin osa murtumista, erityisesti lonkkamurtumista, tapahtuu kaatumistapaturmissa. Tutkimusten mukaan keskeisin yksittäinen kaatumisen ehkäisyn keino on liikunta.

Hankkeen ensimmäinen osa oli käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamana vuosina 2020–2023. EKLI II puolestaan on käynnissä 10/2023-5/2026.

Hankkeen

  • tavoitteena on vähentää ikääntyneiden 65+ vähän liikkuvien, kohonneessa kaatumisriskissä olevien kaatumistapaturmia liikuntamateriaalin avulla
  • kohderyhmänä ovat 65+ kaatumisriskissä olevat sekä heidän kanssaan toimivat vapaaehtoiset ja ammattilaiset

Hankkeessa käytettävä liikuntamateriaali pohjautuu kaatumisten ehkäisyssä tehokkaaksi osoitettuun OTAGO-harjoitteluohjelmaan (Campbell & Robertson 2003). Ohjelman mukainen harjoittelu vähensi jopa 35 % kaatumisia ikäihmisillä.

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI II) -hankkeessa:

  • Levitetään OTAGO-ohjelmaan pohjautuvaa liikuntamateriaalia omaehtoisen liikkumisen tueksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi
  • Koulutetaan liikunnan vertaisohjaajia OTAGO-harjoittelun ohjaajiksi
  • Lyhytkoulutuksia ammattilaisille liikuntaharjoittelusta, joka ehkäisee myös kaatumisia
  • Tuetaan uusien OTAGO-ryhmien perustamista
  • Tarjotaan tukea paikallisen ja alueellisen yhteistyön vahvistamiseksi
  • Aloitetaan oppilaitosyhteistyö
  • Lisätään tietämystä ja ymmärrystä kaatumisen ehkäisystä liikunnan avulla
Otago-harjoitteluohjelma

Päivitetty OTAGO-harjoitteluohjelma sisältää neljää osaa, joista kukin sisältää yhden vaikeustason liikkeet ja ohjeet harjoittelijalle helposti hahmotettavana kokonaisuutena. OTAGO-ohjelman jatkumoksi on julkaistu lisäksi kaksi aiemmin julkaisematonta lisäliiketasoa hyväkuntoisimpia harjoittelijoita varten. Ohjelmakokonaisuus on tarkoitettu sekä harjoittelijoille että ammattilaisten hyödynnettäväksi niin ryhmä- kuin yksilökäyttöön. OTAGO-harjoitteluun kuuluu olennaisena osana harjoittelun ohjaus ja ohjelman säännöllinen päivittäminen harjoittelijan edistymisen mukaan.

Voimaa ja tasapainoa -harjoitteluohjelma

Tutustu myös Voimaa ja tasapainoa -harjoitteluohjelma kaatumisen ehkäisyyn. Ohjelmakokonaisuus sisältää kaikilta aiemmin kuvatuilta OTAGO-ohjelman vaikeustasoilta keskeisimmät harjoitteet kolmelle haastavuustasolle tiiviisti koottuna: kevytkeskitasovaativa taso. Harjoitteluohjelmien liikkeisiin voit perehtyä myös tekniikkavideoiden avulla:

Tasapainoa kävelyyn -liikuntakortit

OTAGO-ohjaajien ideoimat Tasapainoa kävelyyn -liikuntakortit sisältävät 7 harjoituskertaa. Ohjelma pohjautuu kaatumisten ehkäisyssä tehokkaaksi ja toimivaksi osoitettuun, tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa parantavaan OTAGO-harjoitteluohjelmaan (Campbell & Robertson 2003, suomennos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL).

EKLI-hankkeen tunnus: vihreä piirretty ihmishahmo nousemassatekstin muodostamaa porrasta; EKLI ylempänä isolla ja sinisellä fontilla, Ehkäistään kaatumiset liikunnalla -teksti alempana pienellä ja harmaalla värillä.

Lisätietoja:
Aliisa Uotila
aliisa.uotila@luustoliitto.fi
050 5430 213

Jaa somessa: