Hyppää sisältöön

Murtumat kuriin!

Pitkäjänteisellä työllä säästöjä yhteiskunnalle

Osteoporoosi on kansansairaus, jota sairastaa 336 000 suomalaista ja joka aiheuttaa vuosittain 45 000 murtumaa, joista 7 000 on lonkkamurtumia.

Suomi ikääntyy!

Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Ikääntyminen lisää kaatumistapaturman ja osteoporoosiperäisen murtuman riskiä eksponentiaalisesti. Nyt on tärkeä hetki ryhtyä vähentämään kaatumistapaturmia ja hoitaa osteoporoosia sairastavat.

Infokuva, jossa 6 erillistä nostoa: 1. iäkkäistä kuolee yli 1000 vuodessa kaatumisissa. 2. yhden lonkkamurtuman hoito 30 000 €. 3. Kaatumiset ja murtumat alentavat toimintakykyä ja nostavat hoidon ja hoivan tarvetta sekä kustannuksia. 4. Joka 5. kuolee vuoden sisällä lonkkamurtumasta. 5. Osteoporoosin kustannuksen terveydenhuollolle 611 miljoonaa euroa vuodessa. 6. Osteoporoosimurtumien määrä kasvaa 33 % vuoteen 2034 = 60 000 vuodessa.

Hyvä päättäjä / valmistelija:

75 % 75 vuotta täyttäneistä elää kodissaan vain satunnaisten sote-palveluiden piirissä. Myös ikääntyneet täytyy huomioida sote- ja hyte-uudistuksessa. Iäkkäiden toimintakykyyn on tärkeää panostaa.

Liikunta on keskeisin yksittäinen kaatumistapaturmien ehkäisyn keino. Kaatumistapaturmia vähentämällä tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja vähennetään yhteiskunnan resurssien tarvetta.

Tavoitteet: pidetään kaikki toimintakykyisinä, vähennetään kaatumisia ja tunnistetaan ja hoidetaan kaikki osteoporoosia sairastavat. Keinot: muistetaan ikääntyminen ja pitkäaikaissairaat päätöksiä tehtäessä, taataan väestölle hoitosuositusten mukaiset vaikuttavat palvelut ja kuntoutus ja varmistetaan alueille riittävä rahoitus.

Osteoporoosi on etenevä sairaus, joten on tärkeää, että se tunnistetaan ajoissa. Tunnistamisen jälkeen on tärkeää aloittaa suosituksen mukainen osteoporoosin hoito.

 1. Muistetaan väestön ikääntyminen ja pitkäaikaissairaat päätöksiä tehtäessä
  Päättäjien ja valmistelijoiden on tärkeä ottaa huomioon väestön ikääntyminen ja myös pitkäaikaissairauksia sairastavat. Näin pystytään pitkällä aikajänteellä vähentämään yhteiskunnalle koituvia kustannuksia: toimintakykyä ylläpitämällä ja kehittämällä vähennetään tarvetta raskaille hoivan ja hoidon palveluille.

  Hyvinvoivat ja toimintakykyiset ikääntyvät ovat tärkeä pohja tulevalle.
  • Huomioidaan väestön nopea ikääntyminen päätöksenteossa.
  • Vahvistetaan hyvinvointialueiden ennaltaehkäisevän työn roolia.
  • Turvataan ikääntyvän väestön toimintakykyä kehittyvillä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittareilla.
 1. Taataan väestölle hoitosuositusten mukaiset palvelut ja kuntoutus
  Suomessa on tutkittuun tietoon pohjautuvia hoitosuosituksia, joita tulisi käyttää palvelupolkuja suunniteltaessa. Hoitosuositusten taustalla on tutkimustieto ja tieteellinen näyttö siitä, että hoito on taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi kuntoutus täytyy turvata myös ikääntyneille, jotta voidaan tukea heidän itsenäistä arkeaan.

  Palveluiden ja hoitojen vaikuttavuus sekä toimivat palvelupolut on tärkeää varmistaa kaikilla alueilla.
  • Johdetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa vaikuttavuustietoon pohjautuen ja otetaan potilaat mukaan palvelupolkujen kehittämiseen.
  • Kehitetään kansalliset mittarit ja laaturekisterit keskeisiin kansansairauksiin hoitojen ja palveluiden vaikuttavuuden varmistamiseksi ja samalla priorisoinnin pohjaksi.
  • Tarjotaan kuntoutusta myös ikääntyneille ja tuetaan heidän toimintakykyään.
 1. Varmistetaan alueille riittävä rahoitus
  Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden vastuulle. Alueille tarvitaan riittävä rahoitus, jotta ne voivat selvitä tehtävistään ja tarjota väestölleen laadukkaat, hoitosuositusten mukaiset palvelut.

  Lähes kaikki hyvinvointialueet ovat jo lähtökohtaisesti taloudellisten haasteiden keskellä.
  • Kasvatetaan terveydenhuollon rahoitusta järkevälle tasolle ja toiminnan vaikuttavuuteen panostaen.
  • Varmistetaan vaikuttavimpien hoitojen saatavuus pitkäaikaissairauksissa kaikille yhdenvertaisesti.
  • Tehdään terveydenhuollon priorisointi avoimesti ja vaikuttavuustietoon perustuen sekä luodaan laaturekisterit kaikkiin keskeisiin pitkäaikaissairauksiin.

Tee #luustolupaus

Ovatko yllä mainitut asiat ovat lähellä sydäntäsi? Tee #luustolupaus ja laita kanssamme #murtumatkuriin!

Jaa somessa: