Hyppää sisältöön

Rahoitus kuntoon!

Eduskuntavaalit 2023

  • Vaalipäivä 2.4.2023
  • Ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28.3.2023

Osteoporoosi on kansansairaus, jota sairastaa 336 000 suomalaista ja joka aiheuttaa vuosittain 45 000 murtumaa, joista 7 000 on lonkkamurtumia.

Suomi ikääntyy!

Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Ikääntyminen lisää kaatumistapaturman ja osteoporoosiperäisen murtuman riskiä eksponentiaalisesti. Nyt on tärkeä hetki ryhtyä vähentämään kaatumistapaturmia ja hoitaa osteoporoosia sairastavat.

Infokuva, jossa 6 erillistä nostoa: 1. iäkkäistä kuolee yli 1000 vuodessa kaatumisissa. 2. yhden lonkkamurtuman hoito 30 000 €. 3. Kaatumiset ja murtumat alentavat toimintakykyä ja nostavat hoidon ja hoivan tarvetta sekä kustannuksia. 4. Joka 5. kuolee vuoden sisällä lonkkamurtumasta. 5. Osteoporoosin kustannuksen terveydenhuollolle 611 miljoonaa euroa vuodessa. 6. Osteoporoosimurtumien määrä kasvaa 33 % vuoteen 2023 = 60 000 vuodessa.

Hyvä eduskuntavaaliehdokas:

75 % 75 vuotta täyttäneistä elää kodissaan vain satunnaisten sote-palveluiden piirissä. Myös ikääntyneet täytyy huomioida sote- ja hyte-uudistuksessa. Iäkkäiden toimintakykyyn on tärkeää panostaa.

Liikunta on keskeisin yksittäinen kaatumistapaturmien ehkäisyn keino. Kaatumistapaturmia vähentämällä tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja vähennetään yhteiskunnan resurssien tarvetta.

Tavoitteet: pidetään kaikki toimintakykyisinä, vähennetään kaatumisia ja tunnistetaan ja hoidetaan kaikki osteoporoosia sairastavat. Keinot: muistetaan ikääntyminen ja pitkäaikaissairaat päätöksiä tehtäessä, taataan väestölle hoitosuositusten mukaiset vaikuttavat palvelut ja kuntoutus ja varmistetaan alueille riittävä rahoitus.

Osteoporoosi on etenevä sairaus, joten on tärkeää, että se tunnistetaan ajoissa. Tunnistamisen jälkeen on tärkeää aloittaa suosituksen mukainen osteoporoosin hoito.

  1. Eduskunnan on tärkeä ottaa huomioon väestön ikääntyminen ja myös pitkäaikaissairauksia sairastavat. Näin pystytään pitkällä aikajänteellä vähentämään yhteiskunnalle koituvia kustannuksia: toimintakykyä ylläpitämällä ja kehittämällä vähennetään tarvetta raskaille sote-palveluille.
  2. Suomessa on tutkittuun tietoon pohjautuvia hoitosuosituksia, joita tulisi käyttää palvelupolkuja suunniteltaessa. Hoitosuositusten taustalla on tutkimustieto ja tieteellinen näyttö siitä, että hoito on taloudellisesti kannattavaa.
  3. Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden vastuulle. Eduskunnan on turvattava alueille riittävä rahoitus, jotta ne voivat selvitä tehtävistään ja tarjota väestölleen laadukkaat, hoitosuositusten mukaiset palvelut.
Jaa somessa: