Hyppää sisältöön

Kuntajohto

Panostamalla toimintakykyyn vähennetään sote-kustannuksia.

Kaatumisten ehkäisy 65 vuotta täyttäneillä

Mitä?

Kaatumisten ehkäisy kannattaa inhimillisesti ja taloudellisesti. Ehkäisemällä kaatumisia vähennetään myös lonkkamurtumia. Kaatumisten ehkäisy on hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen asia ja tärkeä osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistämistä. HYTETU on kokonaisuudessaan keskeinen kuntien ja hyvinvointialueiden välinen yhdyspinta eli yhteistyötä vaativa kokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021/§7 ja §8) mukaan.

Miksi?

Väestön ikääntyessä kaatumiset yleistyvät. Yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu vuosittain, mistä seuraa yli 27 000 sairaalahoitojaksoa, satojatuhansia avohoitokäyntejä sekä yli 1 100 ennenaikaista kuolemaa.

Kaatumisista aiheutuvat vakavat vammat, kuten lonkkamurtumat, ovat yleisiä. Ne voivat johtaa pysyvään toimintakyvyn heikkenemiseen ja avuntarpeen kasvuun sekä merkittäviin hoidon ja hoivan kustannuksiin. Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa yhteiskunnalle vähintään 30 000 euroa.

65 vuotta täyttäneiden kaatumishoitojaksot ovat kuntien hyte-tulosindikaatorina ja lonkkamurtumat puolestaan hyvinvointialueilla.

Miten?

Kuntajohdon sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää. On hyvä laatia koko hyvinvointialueen ja sen kuntakenttää kattava yhteinen kaatumistapaturmien ehkäisyn strategia ja toimeenpanosuunnitelma. Näyttöön perustuvien toimintakäytäntöjen jalkautuminen osaksi kunnan eri toimialoja edellyttää johdon tukea.

Kunnan toimenpiteet kaatumisten ehkäisemiseksi

Kunta voi toimia monin tavoin kaatumisten ehkäisemiseksi laajalla yhteistyöllä. Se voi edistää kaikkien ikääntyneiden kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä, etsiä kohonneessa kaatumisriskissä olevat kuntalaiset ja suunnata heihin toimenpiteitä sekä ehkäistä myös aiemmin kaatuneiden uusia kaatumistapaturmia.

Kunta voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti järjestöjä ja seurakuntia iäkkäille kuntalaisille suunnatussa toiminnassa sekä tarjota yhteistyön- ja viestinnän mahdollisuuksia. Lisäksi kunta voi tukea ikääntyneitä kuntalaisia terveyden ja toimintakyvyn ylläpidossa ja kehittämisessä, viestiä kaatumisen ehkäisystä sekä rohkaista omahoidon toteuttamiseen.

Lisätietoja

Jaa somessa: