Hyppää sisältöön

Projektit

Päättyneet projektit

Luustopiiri-projekti (2013-2015)

Luustopiiri-projekti oli Suomen Luustoliiton kolmivuotinen projekti, jonka tavoitteena oli tukea luustokuntoutujaa tarjoamalla oikeaa ja ajanmukaista tietoa sairaudesta sekä osaamista ja tukea omahoitoon. Tähän tavoitteeseen hankkeessa tähdättiin tukemalla jäsenyhdistyksiä kehittämään ja monipuolistamaan toimintaansa ja levittämällä luustoterveyteen liittyvää tietoa kaikille kansalaisille. Projektissa tuotettiin uutta luustoterveysmateriaalia eri kohderyhmille sekä tuettiin kahdeksaa jäsenyhdistystä oman toimintansa monipuolistamisessa muun muassa Luustopiiri-vertaistuki- sekä omahoidonryhmiä käynnistämällä.

ASKO II -projekti (2013-2015)

ASKO II -projektissa (RAY-rahoitus) levitettiin ja juurrutettiin osteoporoosia sairastavien luustokuntoutujien avo- ja ryhmämuotoista sopeutumisvalmennustoimintaa (ASKO-toimintatapa) mahdollisimman laajaksi osaksi eri kuntien perusterveydenhuollon sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen sekä kuntoutuksen toimintaa valtakunnallisesti. Lisäksi projektissa kehitettiin ASKO I-projektissa luotua ASKO-toimintatapaa ja -materiaaleja edelleen. Tutustu projektin loppuraporttiin ja ulkoisen arvioinnin raporttiin.

ASKO I -projekti (2011-2012)

ASKO I -projektin (RAY-rahoitus) tavoitteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntatoimen ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisäämällä ja voimavaroja yhdistämällä saada aikaan pysyvä muutos hyvinvointipalvelujen rakenteissa niin että pitkäaikaissairautta, osteoporoosia sairastavien henkilöiden kokonaisvaltainen elämänmuutos tulee mahdolliseksi ja edistää näin kansalaisten hyvinvoinnin lisääntymistä. Tähän tavoitteeseen päästiin kehittämällä osteoporoosia sairastaville henkilöille kotipaikkakunnalla tai lähikunnassa tarjottava avomuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi. Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä kuntoutujien, Luustoliiton (ent. Osteoporoosiliiton) paikallisyhdistysten sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntatoimen kanssa. Hankkeessa tuotettavan sopeutumisvalmennuskurssin ja kurssin käsikirjan lisäksi tuotettiin koulutusta asiantuntijoille sekä materiaaleja kuntoutujalle ja asiantuntijoille. Tutustu projektin loppuraporttiin.

Luustoisen perhe -projekti (2005-2007)

”Luustoisen perhe” oli Suomen Osteoporoosiliitto ry:n kolmivuotinen (v. 2005–2007) terveyskasvatusprojekti, jonka kohderyhminä olivat lastenneuvoloiden terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, 3–6-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa. Projektin päämääränä oli motivoida päivähoidon henkilöstöä, lastenneuvoloiden terveydenhoitajia ja lasten vanhempia huomioimaan lasten luustonhuoltoon liittyvät tekijät. Projekti toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Yhteistyökumppaneina olivat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Suomen Lastenhoitoalan liitto ry, Lastentarhanopettajaliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry ja Folkhälsan.

Rolling Bones (2000-2002)

Rolling Bones oli Suomen Osteoporoosiyhdistyksen vuonna 2000 aloittama kolmivuotinen projekti, jota tuki Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen tarkoituksena oli innostaa nuoria omaksumaan liikunnalliset ja terveet elämäntavat, jotka edistävät kestävän luuston kasvua. Projektin kohderyhminä olivat peruskoulun oppilaat, terveystietoa, liikuntaa ja kotitaloutta opettavat opettajat sekä kouluterveydenhoitajat ja kouluruokailusta vastaava henkilöstö. Rolling Bones –projektin yhteistyökumppaneina olivat muun muassa Suomen Liikunnanopettajainliitto ry, Suomen Kotitalousopettajainliitto ry, Suomen Terveydenhoitajien liitto ry, Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos, Savonlinnan Opettajankoulutuslaitos, Suomen Voimistelu- ja liikuntaseurat SvoLi ry, Suomen Footbag –liitto, Suomen Kuntourheiluliitto ry, Maito ja Terveys ry sekä Nuorten Akatemia.

Jaa somessa: