Hyppää sisältöön

Tilaajat

Sivua päivitetty 10.8.2023

Rekisterinpitäjä

Suomen Luustoliitto ry
Oltermannintie 8
00620 Helsinki
Y-tunnus: 1928351–4
toimisto@luustoliitto.fi
050 539 1441

Suomen Luustoliitto ry (jäljempänä Luustoliitto) on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto pitää rekisteriä keräämistään henkilötiedoista.

Palveluiden käyttäminen edellyttää tietosuojakäytäntöjemme hyväksymistä. Rekisteröity voi kuulua yhteen tai useampaan rekisteriin.

Tietosuojavastaava

Ansa Holm
Toiminnanjohtaja
tietosuoja@luustoliitto.fi
050 303 8129

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Pakollisia tietoja ovat vain ne, jotka ovat palvelun käytön edellytys. Osan tiedoista käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Joidenkin Luustoliiton tarjoamien verkossa tapahtuvien palveluiden ja sovellutusten käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun tai sovelluksen käyttäjäksi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn ja Luustoliiton välinen sopimus. Rekisterin käyttötarkoituksena on Luustoliiton verkkokaupan materiaalitilausten käsittely ja toimitus sekä laskutuksen toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Tilaajan etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutustiedot
  • Vastaanottajan etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Muut tilaajan ilmoittamat tiedot tilausta koskien

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään tilaajalta tilauksen lähettämisen yhteydessä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa postituspalveluiden tarjoajille tilauksen toimittamiseksi sekä taloushallintopalveluiden tarjoajalle laskutuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirrossa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmissä dataa saattaa kuitenkin siirtyä EU-alueen ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastointiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. Kun tilaus on toimitettu, tietoja voidaan säilyttää Luustoliiton tilausjärjestelmässä vielä 14 päivää.

Osoitekortillisina toimitettavien tilausten osalta henkilötietoja säilytetään postituspalveluiden tarjoajan järjestelmässä 6 kuukautta osoitekortin luomisen jälkeen.

Mikäli tilaus laskutetaan tilaajalta, asettavat ulkopuoliset velvoitteet (kuten kirjanpitolaki sekä avustusten myöntäjä, kuten STM/STEA ja OKM) omat vaatimuksensa tietojen säilyttämiselle. Tällöin henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan ulkopuolista velvoitetta pisimmän säilytysvaatimuksen mukaisesti, joka on tällä hetkellä avustuksen myöntäjän määrittelyn mukaisesti 10 vuotta.

Kun toimituksesta on kulunut 14 vuorokautta, käytetään henkilötietoja yhteydenottoihin Luustoliiton aloitteesta ainoastaan siinä tapauksessa, että tilaaja laiminlyö laskun maksun.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä.

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: tietosuoja.fi ja tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Oltermannintie 8
00620 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti.

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

Jaa somessa: