Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen keskussairaalan Akkuna

Päijät-Hämeen keskussairaalassa toimiva Akkuna on yli 70-vuotiaiden päivystysosasto. Osastolla on 12 potilaspaikkaa, joista neljä on varattu lonkkamurtumapotilaille. Akkunassa hoidetaan myös muita 70-vuotta täyttäneitä välitöntä sairaalahoitoa ja seurantaa tarvitsevia kotona asuvia potilaita. Missään muualla Suomessa ei ole vastaavaa geriatrivetoista päivystyksen välittömässä yhteydessä ympärivuorokautisesti toimivaa osastoa.

Akkunan toiminnan myötä iäkäs lonkkamurtumapotilas pääsee aikaisempaa nopeammin ensihoidosta osastolle ja leikkaukseen. Tavoitteena on, että 75 % lonkkamurtumapotilaista pääsee vuorokaudessa leikkaukseen. Akkunan kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluu myös mm. asentohoito painehaavaumien ehkäisemiseksi ja hyvä ravitsemus. Kaikki Akkunan potilaat saavat runsaasti energiaa ja proteiinia sisältävät ateriat. Lisäksi lonkkamurtumapotilaat saavat iltaisinennen leikkausta täydennysravinnejuoman.

Myös kivunhoitoon ja kuntoutukseen kiinnitetään Akkunassa huomiota heti alusta saakka. Ellei erityistä estettä ole, niin vuorokauden sisällä leikkauksesta potilas autetaan jalkeille. Fysioterapeutti ja sairaanhoitaja ohjaavat liikkeelle lähtemisessä ja huolehtivat potilaalle tarvittavat liikkumisen apuvälineet.

Keskimääräinen hoitoaika Akkunassa on 3-4 vuorokautta, jonka aikana kaikille potilaille tehdään kokonaisvaltainen geriatrinen arvio. Lonkkamurtumapotilas siirtyy useimmiten toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä kuntoutusosastolle. Ennen siirtymistä verenpaineen ja pulssin tulee olla vakaita, virtsaamisen onnistua sekä mahdollinen infektio selvitetty ja sen hoito aloitettu. Akkunassa lonkkamurtumapotilaalta kartoitetaan aikaisemmat kaatumiset ja murtumat sekä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti ja niiden pitoisuudet. Potilaalle aloitetaan riittävä kalsium- ja D3-vitamiinilisä tabletteina. Lisäksi jakson loppuarviossa tehdään yksilöllinen suositus luuntiheysmittauksesta ja mahdollisen osteoporoosilääkityksen aloittamisesta. Osteoporoosin jatkohoidosta vastaa esim. terveyskeskus tai muu taho, jonka hoidossa potilas jo on.

Akkunan valttikortti on aidosti yhdessä toimiva moniammatillinen tiimi, jossa osaaminen ja vastuu yhdistyvät yhteisten ohjeiden ja geriatrin johdolla. -Eri erikoisalat eivät osallistu potilaan hoitoon erikseen, vaan mm. lonkkamurtumapotilaan kierolla on koko tiimi mukana ja yhdessä potilaan kanssa tiimi suunnittelee hoitoa ja arvioi sen edistymistä, kertoo Akkunan vastuulääkäri ja geriatrian ylilääkäri Ulla Helin.

-Kun kuntoutuminen on nopeaa, niin hoitoaika on lyhyempi, potilaan toimintakyky palautuu paremmin ja muita ikääntyneen hoitoon liittyviä ongelmia esiintyy vähemmän, toteaa Helin. Esimerkiksi lonkkamurtumapotilailla sekavuusoireyhtymää esiintyy huomattavasti vähemmän Akkunassa ja sen kesto on lyhyempi kuin osastoilla, joilla hoidossa ei ole ollut mukana geriatritukea. Helinin mukaan hoito Akkunassa parantaa potilaiden saaman hoidon laatua, lisää organisaation tehokkuutta ja vähentää kustannuksia.

Lisätietoja: ulla.helin@phhyky.fi

Jaa somessa: