Hyppää sisältöön

Potilasohjaus

Osteoporoosidiagnoosia edeltää usein kivulias luunmurtuma ja sen hoito sekä pitkä kuntoutuminen takaisin normaaliin arkeen. Silti osteoporoosidiagnoosi on usein sokki. Moni kysyy, mitä osteoporoosi sairautena tarkoittaa ja millainen tulevaisuus tämän pitkäaikaissairauden kanssa on edessä. Moni miettii myös, miten osteoporoosia hoidetaan sekä voiko sairauteen ja sen etenemiseen itse vaikuttaa.

Osa osteoporoosiin sairastuneista ja niistä, joilla on todettu osteopenia, saa ohjausta ja tietoa esimerkiksi hoitajan vastaanotolla. Kerralla voi olla vaikeaa sisäistää kaikkea saatua tietoa ja jälkeenpäin mieleen saattaa tulla kysymyksiä liittyen arkeen osteoporoosin kanssa. Tällöin apuna toimii mm. omahoitoon liittyvät esitteet, joihin voi tutustua omassa tahdissa ammattilaisen tapaamisen jälkeen. Aina ei ohjausta syystä tai toisesta saa ja myös tällöin saatavilla oleva omahoitomateriaali on tärkeää.

Luustoliitto tarjoaa erilaisia esitteitä, jotka voivat auttavat ymmärtämään, mistä osteoporoosissa on kyse, mitkä asiat ovat voineet vaikuttaa sen syntyyn, mikä on osteoporoosin hyvän hoidon kokonaisuus ja miten voi itse hoitaa itseään. Kaikki Luustoliiton materiaalit perustuvat Osteoporoosi Käypä hoito -suositukseen ja muihin on näyttöön perustuviin suomalaisiin suosituksiin kuten ravitsemus- ja liikuntasuosituksiin. Maksutonta materiaalia omahoidon tueksi saa suoraan Luustoliitosta tai sen jäsenyhdistyksistä ympäri Suomen.

Osteoporoosin omahoito -esite antaa nopeasti selkeän kokonaiskuvan omahoidon kulmakivistä. Esite sisältää perusasiat siitä, mitkä omahoidon kulmakivet ovat, miten ne vaikuttavat luustoon, mitä niistä suositellaan ja miten ne voivat toteutua arjessa.

Löytöretki osteoporoosin omahoitoon -esite puolestaan kertoo tarkemmin osteoporoosin omahoidon kulmakivistä sekä alati uusiutuvasta luustosta ja osteoporoosin syntyyn vaikuttavista tekijöistä.

Osteoporoosi ja luustoterveellinen ravinto -esite keskittyy monipuoliseen ravitsemukseen sekä riittävään kalsiumin, proteiinin ja D-vitamiinin saantiin. Esiteessä on esimerkkejä erilaisista annoksista ja niiden sisältämistä kalsiumista ja proteiinin määristä. Esitteen avulla voi myös arvioida omaa päivittäistä kalsiumin ja proteiinin saantiansa.

Luustokuntoutujan kotivoimisteluohjelmat (kevyt, keskitaso ja vaativa) tuovat arkeen turvallisia ja helppoja ryhtiä, lihaskuntoa ja tasapainoa kehittäviä liikkeitä. Kevyt ohjelma on turvallinen myös hiljattain nikamamurtuman saaneelle. Muissa ohjelmissa on haastetta jo vähän enemmän.

Luustopassi auttaa osteoporoosin omahoidon seurannassa. Passiin voi kirjoittaa itselle muistiin mm. seuraavan hoitosuunnitelman mukaisen luuntiheysmittauksen ajankohdan. Luustopassi helpottaa myös tiedon välittämistä eri hoitotahoille ja lisäksi se sisältää tietoa omahoidon kulmakivistä.

Osteoporoosi Käypä hoito -suosituksen potilasversiossa on suosituksen keskeinen sisältö. Suositus toimii hoitopäätösten pohjana. Osteoporoosin hyvä hoito -esiteessä puolestaan kerrotaan tiivistetysti, mistä hyvä hoito koostuu. Esite pohjautuu Osteoporoosi Käypä hoito -suositukseen ja Terveydenhuoltolakiin. Esitteessä on mukana täytettävä hyvän hoidon muistilista, joka on saatavissa myös erillisenä. Muistilista kokoaa yhteen osteoporoosin tunnistamiseen, diagnoosiin, hoitoon ja seurantaan liittyvät asiat.

Tule mukaan -esitteessä on tiivistetysti tietoa Luustoliitosta ja sen jäsenyhdistysten toiminnasta ja jäsenyydestä. Esite sisältää jäseneksi haluaville irti repäistävän liittymislomakkeen, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Yhdistystoimintaan mukaan tulessa pääsee mm. tapaamaan samassa tilanteessa olevia henkilöitä.

Yhdessä matkalla osteoporoosin kanssa -kirja tuo vertaistuen jokaisen osteoporoosia sairastavan saataville. Kirja sisältää vertaisten kokemuksia ja arjen vinkkejä osteoporoosin omahoidosta. Vertaistuki kannattelee elämää osteoporoosin kanssa.

Edellä esitellyt materiaalit antavat ammattilaisten ja vertaisten ohella tukea osteoporoosin omahoitoon. Esitteet ei kuitenkaan koskaan korvaa ammattilaisten ja vertaisten tukea. On myös tärkeää olla itselleen lempeä, sillä oma tietotaito ja motivaatio eivät rakennu hetkessä diagnoosin saamisen jälkeen. Usein tarvitaan aikaa ja oivalluksia pienistä arjen asioista, joilla voi itse vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Näin osteoporoosin omahoidosta tulee pikkuhiljaa luonteva osa arkea. Oman hoitotahon ja yhdistystoiminnan lisäksi Luustoliiton kuntoutuspalvelut voivat olla tukena arjessa osteoporoosin kanssa.

Luustoliiton materiaali on ladattavissa ja myös tilattavissa, jolloin veloitetaan postimaksu. Lisäksi materiaalisivulla on osteoporoosin omahoitomateriaalin lisäksi materiaalia luustoterveyden edistämiseen ja osteoporoosin riskien tunnistamiseen niille henkilöille, joilla osteoporoosia tai sen esiastetta osteopeniaa ei ole todettu. Luustoliitto tarjoaa myös lukuisia luustoterveyteen ja omahoitoon liittyviä videoita, jotka löytyvät liiton YouTube-kanavalta ja nettisivuilta.

Jaa somessa: