Hyppää sisältöön

Yhteisrekisterinpitäjyys Facebookin kanssa

Sivua päivitetty 13.4.2022

Rekisterinpitäjä

Facebook Ireland (jäljempänä Facebook) ja Suomen Luustoliitto ry (jäljempänä Luustoliitto) ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa olevien fani- ja yhteisösivujen osalta. Tällaisia sivuja ovat muun muassa Luustoliiton virallinen Facebook-sivu sekä sivun hallinnoimat Facebook-ryhmät.

Facebook käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti ja on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Voit hallinnoida Facebookin tietosuoja-asetuksia omalta osaltasi Facebookissa.

Henkilötietojen käsittely

Luustoliitto käsittelee ainoastaan niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat tykänneet Luustoliiton Facebook-sivusta tai ovat liittyneet jonkin Luustoliiton Facebook-sivun hallinnoiman ryhmän jäseneksi. Facebookissa tapahtuvien palveluiden ja sovellusten käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun tai sovelluksen käyttäjäksi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Tietojen käyttötarkoituksena on mm.

  • Tiedottaminen ja viestintä
  • Markkinointi ja mainonnan ostaminen Facebookilta
  • Kilpailujen ja arvontojen toteuttaminen
  • Viestien ja palautteen vastaanottaminen
  • Luustoliiton Facebook-sivun ja julkaisujen tavoittavuuden mittaamiseen

Käsiteltävät henkilötiedot

Luustoliitto saa Facebookilta yksittäisen käyttäjän nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut rekisteröidyn julkisesti näkyväksi määrittämät tiedot. Rekisteröity voi ilmoittaa Luustoliitolle oma-aloitteisesti myös muita henkilötietoja esimerkiksi Luustoliiton Facebook-sivun julkaisun kommenteissa tai Facebookin viestipalvelussa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan Facebookilta.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei siirretä Facebookista muihin järjestelmiin ilman rekisteröidyn suostumusta. Älä ilmoita arkaluonteisia tietoja tai esimerkiksi osoitteenmuutoksesta Luustoliiton Facebook-sivun kautta.

Henkilötietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen, tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot sekä poistaa tietonsa, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Näiden oikeuksien osalta henkilötietojen käsittelystä vastaa ensisijaisesti Facebook.

Rekisteröity voi rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä Luustoliiton osalta lopettamalla Luustoliiton Facebook-sivun seuraamisen tai poistumalla sivun tykkääjistä tai Luustoliiton Facebook-sivun hallinnoimasta ryhmästä. Rekisteröity voi myös pyytää Luustoliittoa poistamaan Facebookin viestipalvelussa Luustoliiton kanssa käydyn keskustelun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Facebookin tietosuojasta ja tietoturvasta vastaa Facebook. Rekisteröidyllä on velvollisuus säilyttää henkilökohtainen salasanansa ja käyttäjätunnuksensa huolellisesti.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: tietosuoja.fi ja tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti.

Luustoliiton tietosuojavastaava

Ansa Holm
Toiminnanjohtaja
tietosuoja@luustoliitto.fi
050 303 8129

Jaa somessa: