Hyppää sisältöön

Osteoporoositietoutta ja vertaistukea alueille (OVA) -hanke (2023–2025)

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on

  • turvata osteoporoosia sairastavien vertaisuuteen perustuvan toiminnan tulevaisuus hyvinvointialueilla
  • tukea jäsenyhdistyksiä toimimaan ja kehittämään toimintaansa sote-uudistuksessa ja laajassa yhteiskunnallisessa murroksessa
  • tukea jäsenyhdistyksien yhteistoimintaa kuntien ja alueiden kanssa tilanteessa, jossa yhteistoimintaan liittyvät pelisäännöt uudistuvat
  • tukea jäsenyhdistyksiä toimintansa palvelumuotoilussa ja siirtämisessä kuntien ja alueiden digitaalisille alustoille osaksi palvelupolkuja, jotta entistä useampi osteoporoosia sairastava ja luustoterveydestä kiinnostunut löytää yhdistysten tarjoaman tiedon ja tuen.

Lisäksi hankkeessa tuetaan jäsenyhdistysten jäseniä digitalisaatiossa sekä tekemään näin edunvalvontaa alueellaan.

Hankkeessa tehtävän viestinnän avulla vahvistetaan osteoporoosiin, ikääntymiseen ja kaatumistapaturmiin liittyvää ymmärrystä ja osaamista kunnissa ja alueilla.

Hankkeen tausta

Suomi ikääntyy nopeasti. Samalla osteoporoosia sairastavien määrä kasvaa. Yhteiskunnallinen murros on valtava. Perinteinen järjestötoiminta ja kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoistoiminta ovat murroksessa.

Liiton potilasjäsenyhdistykset toimivat pohjalta. Monet vapaaehtoisista ovat iäkkäitä ja he tarvitsevat tukea ja koulutusta digitalisaatioon ja yhdistystoiminnan arkeen.

Hankkeessa selvitetään, millaista tukea ja ratkaisuja jäsenyhdistykset tarvitsevat eri alueilla. Samalla on tarkoituksena turvata toiminnan resurssit yhteiskunnan muutoksessa: hyvinvointialueiden käynnistyminen saattaa edellyttää resurssien kohdentamisessa yhdistyksiltä digitaalista alustanäkyvyyttä. Yhdistyksissä tarvitaan osaamisen tukea käytännössä paikan päällä, sillä kullakin alueella on omat käytäntönsä/järjestelmänsä.

Hankkeella turvataan yhdistyksen toiminnan löytyminen alueen/alueen kuntien osteoporoosia sairastaville ja luustoterveydestä kiinnostuneille palvelupoluilta.

Hankkeeseen haetaan työntekijää.

Jaa somessa: