Hyppää sisältöön

Tapahtumien järjestäminen

Luustoliitto tarjoaa tukea ja apua erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä tarvittaessa viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Yhdistyksen kannattaa seurata jäsenmäärän kehittymistä ja huomioida mahdollisuuksiensa ja resurssiensa mukaan toiminnassaan ne yhdistyksen alueeseen kuuluvat paikkakunnat, joissa jäseniä on useampia. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, miten hyvin jäsenet pystyvät osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin. Tapahtuma voi olla kauempanakin jäsenen asuinpaikasta, jos kulkuyhteydet ovat hyvät. Joskus kannattaa kokeilla myös etäyhteyden järjestämistä tapahtuman ajaksi tai tarjota tapahtumaa ainoastaan etäyhteydellä. Luustoliitosta saat apua etäyhteyden järjestämiseen.

Liiton henkilöstön tuki tapahtumien järjestämiseen

Luustoliiton toimiston henkilöstö tarjoaa muun tuen lisäksi myös sisällöllistä tukea tapahtuman järjestämiseen; luentoja, koulutusta sekä toiminnallista työskentelyä rajatuista aiheista. Yhdistykset voivat kutsua liiton työntekijöitä vierailulle yleisesti ottaen vuoden aikana kahdesti. Lisäksi Seinäjoen paikallisosasto ja Hangon paikallisosasto voivat pyytää yhden vierailun vuodessa, koska ne sijaitsevat kaukana ”emoyhdistyksestään”. Luentojen tulee olla avoimia kaikille.

Alla on lueteltu luentojen aiheita ja sulkuihin mahdolliset luennoitsijat/tilaisuuden ohjaajat. Voitte ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen henkilöön ajankohdan sopimiseksi (huom. mitä aikaisemmin olette yhteydessä, sen varmemmin toivomamme ajankohta onnistuu):

 • Luut liikkeelle (1,5 h): Alustuksessa käydään läpi liikunnan luustovaikutuksia sekä yleistä liikkumisen suositusta ja liikkumisen eri vaihtoehtoja niin terveiden kuin osteoporoosia sairastavienkin osalta sekä tietoa kaatumisen riskitekijöistä että ennaltaehkäisystä. Alustus sisältää myös kevyitä harjoituksia, joita voi tehdä esimerkiksi kotona. (Tiina Kuronen)
 • Vahvat jalat tiellä pitää; jalkaterien ja nilkkojen merkitys kaatumisen ehkäisyssä (1-1,5 h): Alustuksessa tutustutaan nilkan ja jalkaterän toimintaan ja merkitykseen. Runsaasti konkreettisia harjoitteita nilkan ja jalkaterän lihasten vahvistamiseksi. (Tiina Kuronen)
 • Luustoterveys ja osteoporoosi (1 h): Alustuksessa tutustutaan luustoterveyden kulmakiviin ja osteoporoosin tunnistamiseen. (Ansa Holm/Tiina Kuronen)
 • Osteoporoosin omahoidon kulmakivet (1 h): Alustuksessa tutustutaan osteoporoosin ja osteopenian omahoitoon (Ansa Holm)
 • Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (1-1,5h, Tiina Kuronen tai EKLI-hankkeen liikuntasuunnittelija)
 • Tavoitteellinen kuntoutuminen: Osteoporoosia sairastavan omista tavoitteista totta (1,5 h toiminnallista työskentelyä, voi olla tarvittaessa kestoltaan 1h, jolloin sisältö suppeampi, Jenny Lohikivi)
 • Luennoinnin lisäksi yhdistyksillä on mahdollisuus pyytää käytännön apua, tukea ja kehittämiskonsultointia oman toimintansa pyörittämiseen ja kehittämiseen. Apua voi pyytää aina tarvittaessa ja näiden osalta ei määritellä enimmäismäärää! Ottakaa ihmeessä yhteyttä ja pyytäkää apua ja tukea, jos siltä tuntuu.
  • Aiheita voivat olla esimerkiksi: Kotisivujen päivittäminen tai muu tekninen apu mm. tietosuojaan ja asiakirjojen salaamiseen liittyen. Tarjoamme myös apua muuhun viestintään.
  • Yhdistystoiminnan kehittäminen (2-5 h): Aikalisä ja käytännön tukea yhdistystoimintaan. Esimerkiksi nykytilanteen kartoitus, yhdistyksen toiminnan suunnittelua yhdessä sekä kehityssuunnitelma tekeminen tai vaikkapa vapaaehtoisten virkistys- ja toiminnan kehittämispäivä. Kysy lisää mahdollisuuksista! (Tiina Kuronen ja Henriikka Lankila)

Turvallisen tapahtuman järjestäminen 

Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Tapahtuman järjestäjän pitää noudattaa kuluttajaturvallisuuslain yleisiä vaatimuksia. Tapahtumaturvallisuus koostuu mm. yleisöturvallisuudesta, paloturvallisuudesta, ensiavusta, järjestyksenpidosta, rikosturvallisuudesta sekä elintarviketurvallisuudesta. Tärkeää on tehdä huolellisesti tapahtuma- ja tarvittaessa myös aluesuunnitelma, jossa huomioidaan tapahtuman luonne, kuinka paljon paikalle odotetaan väkeä. On tärkeää tietää tarvitseeko tapahtumalle hakea lupa, kenelle kaikille tapahtumasta tulee ilmoittaa ja pitääkö tehdä turvallisuussuunnitelma. On tärkeää tunnistaa, arvioida sekä ja estää mahdolliset vaaratilanteet/tapaturmat. Tapahtumapaikan omistajan tulee opastaa tapahtuman järjestäjä tilan ja laitteiden turvalliseen käyttöön.

Alle on koottu vinkkejä osallistujille yhdistysten tapahtumia ja tilaisuuksia koskien.

Nimeä vastuuhenkilöt

Tapahtumavastaava: On tärkeää, että joku tapahtuman järjestäjistä tietää ja tuntee paikan / rakennuksen, jossa tapahtuma järjestetään; mistä löytyvät poistumistiet ja mistä tarvittavat välineet ja esimerkiksi WC:t. Sama henkilö ohjeistaa myös muut tapahtuman järjestämiseen osallistuvat turvallisuusohjeilla. Hän huolehtii myös valoista ja tilan lukitsemisesta tapahtuman päättyessä. Tapahtumavastaava toimii usein myös yhteyshenkilönä viranomaisten suuntaan.

Viestinnästä vastaava: Tapahtumasta täytyy viestiä mahdollisimman kattavasti ja kohdennetusti viestinnän eri kanavissa, jotta tapahtuman kohderyhmä löytää paikalle. Missä kyseiset ihmiset liikkuvat, mitä viestintäkanavia he lukevat? Viestijä voi pyytää myös muilta apua, houkuttelevan tapahtumailmoituksen tekemiseen ja sen levittämiseen eri paikkoihin. Tähän saa apua myös liiton toimistolta. Juuri ennen tapahtumaa hän voi merkitä tapahtumapaikan, laittaa opasteet, jotta kaikki paikalle tulevat löytävät oikean paikan.

EA-vastaava: Osallistuminen on toki jokaisen omalla vastuulla, eikä tapahtumaan osallistuta sairaana. Kuitenkin on hyvä, että tapahtumassa on nimetty ensiapuun vastuuhenkilö, joku joka tietää mistä ensiaputarvikkeet löytyvät, osaa ohjeistaa muita auttamaan ja auttaa tarvittaessa esim. ampulanssin tilaamisessa (tapahtumapaikan osoite täytyy siis muistaa).

Tarjoiluvastaava: Tapahtumassa on useimmiten hyvä olla tarjolla ainakin vettä, erityisesti kesäaikaan. Jos tarjolla on syötävää, niin on tärkeää tietää mitä ainesosia tarjottavissa on, erilaiset erityisruokavaliot ja allergiat huomioiden (Elintarviketurvallisuus).

Kutsu mukaan riittävästi apua tapahtuman rakentamiseen, sujuvan toiminnan varmistamiseen ja purkamiseen. Kannattaa etukäteen sopia, kuka auttaa ennen tapahtumaa ja tapahtuman jälkeen mm. siivoamisessa.

Jaa somessa: