Hyppää sisältöön

Kummitoiminta

Myös vuonna 2021 Luustoliitto tukee jäsenyhdistyksiään yhteistyön vahvistamisessa tarjoamalla taloudellista tukea yhdistysten välisten tutustumiskäyntien järjestämiseen. Tapaamisten tavoitteena on tukea yhdistysten välistä yhteydenpitoa, toisilta oppimista ja yhdessä ideointia, suunnittelua ja tekemistä. Tapaamisia voidaan järjestää myös Teams-etäyhteydellä (järjestösuunnittelija voi auttaa tarvittaessa). Taloudellista tukea tarjotaan enintään 400 € kutakin yhdistysparia kohti (kuitteja vastaan). Rahaa voi käyttää vierailevan yhdistyksen matkakuluihin sekä vierailua isännöivän yhdistyksen tilavuokriin ja tarjoiluihin.

Taloudellista tukea tarjotaan tänä vuonna yhteensä kuudelle yhdistysparille (tai yhdistysryhmälle). Rahaa on varattu kevään osalta kolmeen tapaamiseen ja syksyn osalta kolmeen. Yhdistysten paikallisosastot voivat myös olla itsenäisenä yhteistyötahona muiden, kuin oman yhdistyksensä parina. Tämä edellyttää, että paikallisosaston oma yhdistys hyväksyy hakemuksen ja raportin. Jos yhdistyksenne on kiinnostunut yhteistyöstä ja yhdessä tapahtuvasta kehittämisestä, etsikää itsellenne ”kaveriyhdistys”, jonka kanssa haluaisitte tiivistää yhteistyötä tai vaihtaa ideoita. Suunnitelkaa yhdessä vierailun tavoite ja alustava ohjelma. Sen jälkeen voitte hakea liitolta rahaa kummitoimintaa varten.

Hakuaikaa on maaliskuun 15. päivään asti. Tuen saajat ratkaistaan hakemusten perusteella. Tavoitteena on löytää sellaisia yhdistyspareja, jotka pystyisivät jatkossakin tapaamaan ja vaihtamaan ajatuksia ja tarjoamaan vertaistukea toisilleen yhdistystoiminnan pyörittämisessä. Aiemmin saatujen raporttien perusteella Kummitoiminta on erittäin onnistunut toimintamuoto.

Hyväksyttyyn hakemukseen liittyvä talousselvitys ja raportti on hyvä tehdä heti tapaamisen jälkeen ja viimeistään 30.11.2021 mennessä. Lisätietoja asiasta voi kysyä Tiinalta.

Jaa somessa: