Hyppää sisältöön

Tehtävänkuvat

Puheenjohtaja on yhdistyksen ääni ja kasvot niin yhdistykselle kuin yhdistyksen ulkopuolisillekin. Puheenjohtaja on myös yhdistyksen yhdyshenkilö liittoon päin ja edustaa yhdistystä tapahtumissa.

Yhdistyksen sihteeri lähettää yhdistyksen hallituksen kokouskutsut, laatii kokouksen esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa ja kirjoittaa kokouspöytäkirjat.

Yhdistyksessä on puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi hyvä olla ainakin jäsenvastaava. Jäsenvastaavan tehtävänä on ensisijaisesti toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistykseen yhdessä sovitulla tavalla. Jäsenvastaava pitää myös yllä yhteystietolistaa jäsenistä ja on yhteydessä Luustoliittoon jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa. Niin turvataan myös uusien jäsenten lehden saanti.

Tiedotusvastaava on yhdistyksen viestinnästä vastaava henkilö. Hänen tehtävänään on laatia yhdessä hallituksen kanssa yhdistysten tapahtumien tiedotteet ja tapahtumailmoitukset. Hän myös vastaa Luustotieto-lehden yhdistysilmoituksien lähettämisestä Luustoliittoon.

Rahastonhoitaja/Taloudenhoitaja on nimensä mukaisesti yhdistyksen taloudesta vastaava henkilö. Hänen tehtävänään on seurata yhdistyksen tuloja ja menoja säännöllisesti ja antaa tietoa hallitukselle yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Hän myös kehittää yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen varainhankintaa. Rahastonhoitajan/taloudenhoitajan tehtävänä on myös seurata jäsenmaksusuorituksien saapumista yhdistyksen tilille, lähettää maksumuistutukset sekä maksaa yhdistyksen laskut.

Yhdistyksellä voi olla myös tapahtumavastaava. Hän ottaa päävastuun tapahtumien järjestämisestä (varaa tapahtumapaikan ja mahdolliset puhujat/esiintyjät sekä jakaa tapahtumaa koskevat vastuualueet) sekä laatii tapahtumatiedotteen yhdessä tiedotusvastaavan kanssa.

Vastuutehtäviä voidaan jakaa myös tapahtumakohtaisesti, jolloin kynnys ottaa tehtävä vastaan madaltuu. Yksi esimerkki tästä on vaikkapa olla yksi päivä (tai muutama tunti) puheenjohtajan apuna yhdistyksen esittelypisteessä tai kahvinkeitto yhdistyksen kokouksessa.

Jaa somessa: