Hyppää sisältöön

Mallisäännöt

Luustoliitto tarjoaa jäsenyhdistystensä käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) ennakkotarkastetun mallisääntöpohjan. Mallisäännöt on hyväksytty PRH:ssa tammikuussa 2024.
Voitte hyödyntää mallisääntöpohjaa yhdistystä perustaessa tai sääntöjen päivittämisen tukena. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä ja jo kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys päättää ottaa mallisäännöt käyttöönsä ilman muutoksia, perustietoja lukuun ottamatta, niin yhdistys saa tehtyä muutoksen edullisemmin (55€) ja nopeamman käsittelyn. Tarkista patentti- ja rekisterihallituksen hinnat.

Jokaisella mallisäännöllä on oma diaarinumeronsa, joka tarvitaan, kun Luustoliiton jäsenyhdistys tekee ennakkotarkastettuihin sääntöihin perustuvan sääntöjen muutosilmoituksen PRH:n yhdistysrekisteriin (diaarinumeron saa järjestösuunnittelijalta). Nopeimmin ja edullisimmin tämän muutosilmoituksen voi tehdä PRH:n sähköisessä asioinnissa. Jos jäsenyhdistys haluaa poiketa ennakkotarkastettujen mallisääntöjen sisällöstä, sen täytyy tehdä tavallinen sääntöjen muutosilmoitus (110€). Luustoliiton jäsenyhdistys voi lähettää sääntönsä liittoon tarkastettavaksi ennen patentti- ja rekisterihallitukseen lähettämistä. Korostakaa tällöin mallisäännöistä poikkeavat kohdat punaisella.

Jäsenyhdistys voi määritellä sääntönsä itse, kunhan yhdistyksen tarkoitus on samansuuntainen liiton tarkoituksen kanssa.

Pidä yhdistyksen säännöt ja perustiedot ajan tasalla

Tarkista, että yhdistyksenne säännöissä on mainittu myös toimialue, jos haluatte hakea hyvinvointialueelta jäsenjärjestöavustusta. Päivitä tarpeelliset tiedot tekemällä sääntömuutos yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Muista aina vuoden alussa tarkistaa yhdistyksen nimenkirjoittajien tiedot. Niiden täytyy olla ajan tasalla yhdistysrekisterissä. Lisätietoa saat patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Jaa somessa: