Hyppää sisältöön

Vakuutukset

Liitto on ottanut jo vuosia sitten laajan vakuutusturvan, josta paikallisyhdistyksenne on maksanut vuosittain pienen osuuden. Tänä vuonna vakuutus on jäsenyhdistyksille maksuton ja sisältyy liiton tarjoamaan tuki- ja jäsenpalveluihin. Vakuutus on LähiTapiolassa ja on voimassa kaikkialla Suomessa. Jäsenyhdistysten toiminta on vakuutettu seuraavilta osin:

  1. Tapaturmavakuutus (Ei omavastuuta). Tapaturmavakuutuksella on vakuutettu Suomen Luustoliiton jäsenyhdistyksien tapahtumiin osallistuvat, Suomessa vakituisesti asuvat, alle 100-vuotiaat henkilöt. Vakuutuksessa sovelletaan yksityistapaturmavakuutuksen ehtoja yrityksille ja yhdistyksille.
  2. Oikeusturvavakuutus, oikeudenkäyntikuluvakuutus, omavastuu 15% kuluista, vähintään 600€
  3. Toiminnan vastuuvakuutus, omavastuu 600€

LähiTapiolan verkkopalveluun voidaan avata käyttöoikeus yhdistyksenne edustajalle, joka pääsee sitten omilla pankkitunnuksillaan käyttämään palvelua. Vahinkoilmoituksen tekee siis vakuutuksenottaja eli liitto. Verkkopalveluun voidaan kuitenkin avata jäsenyhdistyksen edustajalle henkilökohtainen käyttöoikeus, jolloin hän voi tehdä vahinkoilmoituksen suoraan verkkopalveluun. Näin riittävät tiedot saadaan suoraan vakuutusyhtiön järjestelmään.

Tapaturmatilanteessa tulee toimia mahdollisimman pian. Tapaturman saanut tulee ohjata mahdollisimman pian hoitoon tilanteessa sopivaksi katsottavaan hoitopaikkaan. Tällaisessa tilanteessa ryhmän ohjaajalla tai tapahtumavastaavalla on keskeinen rooli. Lisävahinkojen syntyminen on tärkeää estää. Ryhmän ohjaajan tulee kirjata mahdollisimman pian akuutin tilanteen jälkeen ylös olennaiset asiat: mitä tapahtui, missä, milloin, mihin kellonaikaan, tapahtuman seuraukset, vahinkojen kuvaus, tapahtumassa mukana olleiden ja mahdollisesti tapahtuman nähneiden henkilöiden yhteystiedot. Jos tapahtumasta on kiistanalaisia näkemyksiä, on ryhmän ohjaajan hyvä kirjoittaa eri näkemykset ylös henkilöiden nimien kera. Myöhemmin nämä tiedot voidaan syöttää suoraan vakuutusyhtiön verkkopalveluun.

Vahingon sattuessa ilmoita vahingosta mahdollisimman pian myös Luustoliittoon. Vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön tehdään yhteistyössä Luustoliiton henkilökunnan kanssa. Usein ilmoituksen liitteeksi laitetaan lääkärinlausunto, mikäli kyse on tapaturmasta. Tarvittaessa LähiTapiolalla on myös Hätäpalvelu numerossa 0880004531, johon vastataan 24 h /vrk. Lisätietoja vakuutuksista löydät LähiTapiolan verkkosivuilta. Vakuutus on yhdistykselle vuonna 2024 maksuton ja vapaaehtoinen. Liiton hallitus päätti, että vakuutus on osa liiton yhdistyksille tarjoamia tuki- ja jäsenpalveluita. Vakuutus turvaa toimintaanne ja toimijoitanne kattavasti.

Jaa somessa: