Hyppää sisältöön

Toimintaa ohjaavat lait

Yhdistystoimintaa ohjaavat erilaiset lait ja säännöt. Lakeja ja sääntöjä täydentävät yhdistyksen hyvä hallintotapa ja yleiset käytännöt. Lisäksi eri yhdistyksillä on omia toimintatapoja ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä, joita kannattaa käydä yhdessä läpi ja tarvittaessa päivittää, ainakin silloin kun henkilöt hallituksessa vaihtuvat.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvan tulee tuntea ainakin yhdistyksen omat säännöt ja lisäksi kannattaa tutustua Suomen Luustoliitto ry:n sääntöihin. Rekisteröidyn yhdistyksen täytyy pitää yhdistyksen tiedot ajan tasalla yhdistysrekisterissä. Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin tehdään, kun rekisteröidyn yhdistyksen osoite- ja yhteystiedot muuttuvat, hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat vaihtuvat tai yhdistyksen säännöt muuttuvat. Muutosilmoituksen voi tehdä netissä sähköisessä palvelussa tai paperilomakkeella. PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus tekee merkinnät yhdistysrekisteriin ilmoitusten perusteella.

Ajantasaisia yhdistystoimintaan liittyviä lakeja löytyy Finlexistä:
Suomen perustuslaki 13§: kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
Yhdistyslaki
Tietosuojalaki

Yhdistyslaki ei ole kovin yksityiskohtainen, vaan se sisältää pääosin erilaisia minimivaatimuksia tai reunaehtoja. Ehdottomia vaatimuksia laissa on vähän. Sen tähden yhdistyksen omat säännöt ovat tärkein yhdistyksen toimintaa ohjaava asiakirja. Yhdistyksen säännöt antavat yhdistyslakia tarkemmat määräykset yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Säännöt täsmentävät niitä asioita, jotka laki jättää auki. Useimpiin yhdistyksen arkea koskettaviin asioihin löytyy siis ratkaisu yhdistyksen omista säännöistä. Säännöt on syytä tuntea hyvin.

Yhdistystoiminnan toimintatapoja ja hyvä hallintotapa

Luustoliiton jäsenyhdistyksenä voitte kääntyä aina liiton henkilöstön puoleen, jos haluatte kysyä toimintatavoista tai hyvästä hallinnosta. Vastauksia pohdintoihin löytyy myös seuraavista lähteistä:
Yhdistyksen ABC – opas suomalaiseen yhdistystoimintaan – Kari Loimu, Järjestöhautomo
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTElla on yhdistyksiä hyödyntäviä materiaaleja kuten SOSTEn hyvä hallinto -opas ja SOSTEn järjestöopas

Hallituksen jäsenen on hyvä tuntea eri kokouskäytännöt. Niistä voi lukea lisää muun muassa:

Siviksen ohjeet kokouskäytännöistä & Siviksen ryhdistä yhdistystä materiaali
KSL:n yhdistystoiminnan avaimet
Toimeksi.fi kansalais-ja-yhdistystoimijoille
Yhdistystoimijat.fi
Jelli.fi Apua ja ohjeita yhdistystoimintaan
Yhdistystoimija-opiskelumateriaali (Opintokeskus Sivis)

Jaa somessa: