Hyppää sisältöön

Yhdistyksen hallinto

Luustoliiton jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Yhdistyksen toiminnasta vastaa joka vuosi valittava yhdistyksen hallitus. Uudet hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa (tai syyskokouksessa, jos yhdistyksellä on kaksi vuosikokousta vuodessa). Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua vuosikokoukseen, äänestää uudesta hallituksesta ja myös asettua ehdolle hallitukseen.

Ennen kuin yhdistyksen uusi hallitus aloittaa toimintansa, yhdistyksen kannattaa järjestää yhteinen tapaaminen uusien sekä vanhan hallituksen edustajien kanssa. Vanha hallitus jakaa tietoa yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta ja mahdollisesta muusta yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeästä. On kuitenkin hyvä huomioida, että uusi hallitus päättää jatkossa siitä, mitä yhdistyksessä tehdään. Vanhan hallituksen tärkeänä roolina on olla uuden hallituksen neuvonantaja ja tuki.

Puheenjohtaja on yhdistyksen ääni ja kasvot niin yhdistykselle kuin yhdistyksen ulkopuolisillekin. Puheenjohtaja on myös yhdistyksen yhdyshenkilö liittoon päin ja edustaa usein yhdistystä erilaisissa tapahtumissa.

Yhdistyksen sihteeri lähettää yhdistyksen hallituksen kokouskutsut, laatii kokouksen esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa ja kirjoittaa kokouspöytäkirjat.

Yhdistyksessä on puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi hyvä olla ainakin jäsenvastaava. Jäsenvastaavan tehtävänä on ensisijaisesti toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistykseen yhdessä sovitulla tavalla. Jäsenvastaava pitää myös yllä yhteystietolistaa jäsenistä ja on yhteydessä Luustoliittoon jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa. Niin turvataan myös uusien jäsenten lehden saanti.

Tiedotusvastaava on yhdistyksen viestinnästä vastaava henkilö. Hänen tehtävänään on laatia yhdessä hallituksen kanssa yhdistysten tapahtumien tiedotteet ja tapahtumailmoitukset. Hän myös vastaa Luustotieto-lehden yhdistysilmoituksien lähettämisestä Luustoliittoon ja päivittää yhdistyksen nettisivut.

Rahastonhoitaja/Taloudenhoitaja on nimensä mukaisesti yhdistyksen taloudesta vastaava henkilö. Hänen tehtävänään on seurata yhdistyksen tuloja ja menoja säännöllisesti ja antaa tietoa hallitukselle yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Hän myös kehittää yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen varainhankintaa. Rahastonhoitajan/taloudenhoitajan tehtävänä on myös seurata jäsenmaksusuorituksien saapumista yhdistyksen tilille, lähettää maksumuistutukset sekä maksaa yhdistyksen laskut.

Yhdistyksellä voi olla myös tapahtumavastaava. Hän voi ottaa päävastuun tapahtumien järjestämisestä (varaa tapahtumapaikan/-tilan, selvittää tarvittavat luvat ja mahdolliset puhujat/esiintyjät sekä jakaa tapahtumaa koskevat tehtävät) sekä laatii tapahtumatiedotteen yhdessä tiedotusvastaavan kanssa.

Muita vapaaehtoistehtäviä ovat esimerkiksi liikuntaryhmien vetäjät, vertaisohjaajat, vertaistukihenkilöt ja kokemusosaajat jne. Yhtenä vapaaehtoistehtävänä osa yhdistyksistä on ottanut käyttöön esitevastaavan/materiaalivastaavan tehtävän.

Vastuutehtäviä jaettaessa on hyvä muistaa, että myös hallituksen ulkopuoliset yhdistyksen jäsenet voivat ottaa vastuutehtäviä hoitaakseen. Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua myös kertaluontoisesti esimerkiksi auttamalla jonkin yksittäisen tapahtuman järjestelyissä tai esimerkiksi ilmoittautumalla vuodeksi kerrallaan eri toimintojen vastaaviksi. Kuka tahansa jäsen voi järjestää tapahtumia, eikä aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä tarvita. Tapahtumissa voi toimia myös avustajana yhdessä tapahtuman varsinaisten järjestäjien kanssa. Vapaaehtoistehtäviin opastetaan ja apua saa hallitukselta sekä liiton järjestösuunnittelijalta – yksin ei tarvitse toimia.

Jaa somessa: