Hyppää sisältöön

Liikunnan vertaisohjaaja (yhteistyökoulutukset)

Luustoliiton ja Eläkeliiton yhteistyöllä toteutettavat, osallistujille maksuttomat, Murtumatta Mukana -vertaisliikunnanohjaajien vuoden 2024 kurssien ajankohdat ovat kootusti tässä. Kurssilaisen/yhdistyksen maksettavaksi jää ainoastaan osallistujan matkakulut. Liikuntakurssit ovat tarkoitettu vertaisliikunnanohjaajiksi aikoville tai jo toiminnassa mukana oleville vertaisliikuttajille. Tarjolla on peruskurssin lisäksi erilaisia teemakursseja ja virikepäiviä.

Kaikkien kurssien sähköiset hakulomakkeet löytyvät Eläkeliiton kotisivuilta Tapahtumakalenterista. Lisätietoja Eläkeliiton liikuntasuunnittelijalta Outi Kokko-Ropposelta, outi.kokko-ropponen@elakeliitto.fi tai 040 725 7024.

Vertaisliikunnanohjauksen peruskurssi
12.-15.3.2024 Lehmiranta
24.-27.9.2024 Mikkeli

Kurssi on tarkoitettu 50+ liikkujalle, jolla on kuntoa ja innostusta ohjata myös muita liikkumaan monipuolisesti luustoterveyttä edistäen. Kurssin tarkoituksena on tarjota ryhmässä liikkumisen iloa ikään ja kuntoon katsomatta. Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen liikkumiseen ja kipinää vertaisliikuntaryhmiin.

Hae Lehmirantaan 9.2. mennessä.

Kuntosaliohjauksen teemakurssi 20.-22.3.2024
Kuortaneen urheiluopisto

Kurssi antaa vinkkejä turvallisen lihasvoimaharjoittelun ohjaamiseen kuntosalissa ja ilman kuntosalilaitteita. Kurssilla käsitellään luustoterveyden edistämistä ja voiman osa-alueiden harjoittamista lihasvoimaharjoittelun avulla. Mukaan saa valmiita malleja lihasvoimaharjoittelun toteuttamiseen oman yhdistyksen kuntosali- ja/tai liikuntatapaamisissa. Teemakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisliikunnanohjaajan peruskurssin käyneille.

Hae 16.2. mennessä.

Lajit tutuiksi teemakurssi 28.-30.5.2024 Lehmiranta

Kurssilla tutustutaan moniin eri lajeihin, ulkoliikunnasta sisäliikuntaan. Päivien aikana liikutaan ja harjoitellaan monipuolisesti, sekä kokeillaan erilaisia pelimuotoja aikuiseen makuun. Kurssin sisältöjä ovat turvallisen ja monipuolisen liikunnan perusteet, luustoterveyden edistäminen, vertaisliikuttajana toimiminen ja ryhmän käynnistäminen. Teemakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisliikunnanohjaajan peruskurssin käyneille.

Vesiliikunnan teemakurssi 16.-18.10.2024 Lehmiranta

Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen ja monipuoliseen vesiliikunnan ohjaamiseen omissa vertaisohjatuissa ryhmissä tai tapaamisissa. Kurssin sisältöjä ovat turvallisen vesiliikunnan perusteet, monipuoliset harjoitukset vedessä, luustoterveyden edistäminen, vertaisena vedessä toimiminen ja ryhmän käynnistäminen. Teemakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisliikunnanohjaajan peruskurssin käyneille.

Musiikkiliikuntaa vapaaehtoistoimintaan -teemakurssi
12.-14.11.2024 Lehmiranta

Kurssi on tarkoitettu vapaaehtoisina ryhmänohjaajina ja vertaisliikunnanohjaajina toimiville. Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen, moniaistisuuden huomioivaan musiikin ja liikunnan yhdistämiseen omissa vertaisohjatuissa ryhmissä tai tapaamisissa. Kurssisisältöinä luustoterveyden edistäminen musiikkiliikunnan avulla, musiikin ja rytmin käyttö näkö- ja kuulovammaisten liikunnanohjauksessa ja musiikin ilmentäminen liikkeenä.

Virikepäivät verkossa vapaaehtoisille vertaisliikuttajille

Virikepäivät ovat suunnattu kaikille liikunnan vertaisohjaajille ja vapaaehtoistoimintaa tekeville. Päivistä saadaan innostusta omaan ja yhdistyksen liikuntaohjelmaan, ideoita liikuttamiseen ja mukaan innostamiseen. Lisäksi vahvistetaan tietämystä ja taitoa toimintakyvyn ja luustoterveyden edistämiseen. 

  • 22.11.2023 (Teams)
  • 18.01.2024 Tasapainoa ja liikettä (teams)
  • 17.04.2024 Uutta kokeillen (teams)
  • 25.09.2024 Voimaa ulkoilusta (teams)
  • 21.11.2024 Virtaa marraskuuhun (teams)
Jaa somessa: