Luustoliiton tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Suomen Luustoliitto ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Yllä olevaa yhteistä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täydentävät alle kootut Luustoliiton muilla toiminnoilla ja palveluilla olevat omat palvelukohtaiset rekisteriselosteet: