Hyppää sisältöön

Seuranta

Osteoporoosin perushoidon (monipuolinen ravitsemus, riittävä D-vitamiinin, kalsiumin, ja proteiinin saanti, liikunta, kaatumisen ehkäisy sekä lepo ja uni) ja lääkehoidon tavoitteena on murtumien ehkäiseminen. Osteoporoosia sairastavalle tulee laatia hoitosuunnitelma yhdessä hänen kanssaan.

Osteoporoosin ja sen hoidon seurannan tavoitteena on määrittää sairauden kulku sekä hoidon hyödyt ja haitat. Seuranta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan perusterveydenhuollossa. Seuranta perustuu luuntiheymittauksiin.

Jos osteoporoosia sairastavalla henkilöllä ei ole lääkehoitoa käytössä, tulee luutiheysmittaus toistaa 2–5 vuoden välein. Jos henkilöllä osteoporoosin lääkehoito käytössä, tulee luuntiheysmittaus toistaa 2–3 vuoden välein. Bisfosfonaattihoidon lopettamisen jälkeen tiheysmittaus uusitaan 1–2 vuoden kuluttua. Luuntiheyden tulisi pysyä ainakin hoitoa edeltävällä tasolla. Luuntiheyden seurannassa on syytä huomioida eri laitteilla saatavien tulosten mahdolliset erot.

Jos osteoporoosin lääkehoito on aloitettu nikamamurtuman perusteella ilman luuntiheysmittausta eikä siihen ole mahdollisuutta, seurataan röntgenkuvia. Niiden perusteella arvioidaan, ettei nikaman kasaanpainuminen lisäänny ja ettei uusia nikamamurtumia ilmaannu. Nikamamurtuman hoidon onnistumista arvioidaan myös kipujen lievittymisen perusteella.

Luun aineenvaihdunnan merkkiaineet mittaavat joko luun rakentumista tai hajoamista. Niiden mittaamista voidaan käyttää erikoispoliklinikoilla osteoporoosin lääkehoidon tehon, annoksen riittävyyden ja hoitomyöntyvyyden seurannassa.

Jaa somessa: