Olet täällä

Osteoporoosin omahoito

Luustoterveyden, osteoporoosin ja osteopenian omahoidon sekä murtumien ehkäisyn kulmakivet

 1.     Kalsium
 2.     D-vitamiini
 3.     Proteiini
 4.     Liikunta ja kaatumisen ehkäisy

Joissakin tilanteissa edellä mainitun perushoidon (1-4) lisäksi tarvitaan varsinainen osteopooroosin lääkehoito ja/tai kivun hoitoa.

Luustoterveyden omahoito on osa jokapäiväistä elämää, jonka tueksi tarvitaan monipuolista ruokavaliota ja riittävää lepoa. Luustoterveyttä voi edistää sinulle tärkeiden ihmisten ja vertaisten kanssa sekä heidän tukensa voimin. Tärkeää on myös muistaa  vastapaino arkiselle aherrukselle.

iso_Luustoterveyden kulmakivet 2015-page-001_1.jpg

Omahoidossa apuna voi käyttää Luustoliiton tuottamaan Luustopassia.

Omahoidolla tarkoitetaan ammattilaisen kanssa yhdessä suunniteltua ja asiakkaan itsensä toteuttamaa

 • Itsestä huolehtimista
 • Elintapamuutoksia
 • Hoitoa
 • Kuntoutusta

Kuntoutujan rooli omahoidossa

 • Aktiivinen suunnittelija, toteuttaja ja arvioija
 • Tietoinen omahoidosta ja halu toimia sen mukaisesti
 • Omaan tilanteeseen sopivimmista keinoista neuvotteleminen
 • Valmius ottaa vastuu omahoidostaan ja usko omiin voimavaroihin
 • Omien ratkaisujen tekeminen (ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky)

Ammattilaisen rooli omahoidossa

 • Näyttöön perustuvan omahoidon asiantuntija
 • Asiakkaan kuuleminen
 • Omahoitosuunnitelman räätälöinti yhdessä asiakkaan kanssa
 • Potilaan voimaantumisen, autonomian ja motivaation tukeminen
 • Optimistinen omahoitovalmentaja

Lähde: Routasalo P. & Pitkälä K. 2009. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille.