Hyppää sisältöön

Luuston viholliset

Epäterveellisen tai yksipuolisen ruokavalion ja vähäisen liikkumisen lisäksi on muitakin elämäntapoihin liittyviä tekijöitä, jotka voivat haitata luuston kehitystä.

Tupakointi

Tupakointi vaikuttaa luun aineenvaihduntaan ja huipputiheyden saavuttamiseen etenkin silloin, kun siihen yhdistyy muita epäedullisia elämäntapoja, kuten epäterveellinen ravitsemus ja riittämätön fyysinen aktiivisuus. On myös tärkeää huomioida, että tupakointi nuorena kasvattaa riskiä aikuisiällä jatkuvaan runsaaseen tupakointiin, mikä on haitallista aikuisenkin luustolle ja kasvattaa murtumariskiä.

Alkoholi

Aikuisilla runsas alkoholinkäyttö on yhteydessä vähentyneeseen uuden luun muodostumiseen sekä korkeampaan murtumariskiin. Vaikka alkoholin vaikutuksista luun huipputiheyden saavuttamiseen on vain vähän tutkimuksia, voidaan olettaa, että nuorilla alkoholi hankaloittaa luuntiheyden kasvua.

Kahvi

Kahvipohjaiset juomat ovat nuorison keskuudessa lisääntyvässä suosiossa. Aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että yli kolme kahvikupillista päivässä saattaa häiritä kalsiumin imeytymistä ja olla siten haitallista luustolle.

Limsat

On arveltu, että hiilihapolliset juomat, erityisesti cola-juomat, ovat haitallisia luustolle runsaan fosfaattipitoisuutensa vuoksi. Vaikka tästä ei ole vielä riittävä tieteellistä näyttöä, on selvää, ettei niistä ole ainakaan mitään hyötyä luustoterveydelle. Limsoissa ei ole ravitsemuksellisesti mitään tarpeellista. Nuoret, jotka käyttävät limsoja ruokajuomina, juovat yleensä myös vastaavasti vähemmän maitoa tai muita kalsiumia sisältäviä juomia.

Paino

Normaali paino on olennainen hyvän luustoterveyden ylläpitämiselle. Sekä ali- että ylipaino ovat haitallisia luuston kehitykselle. Syömishäiriöt ovat erittäin haitallisia luustontiheyden ja lujuuden kehitykselle nuoruusvuosina. Ylipainoisilla lapsilla on alhainen luustontiheys suhteessa heidän painoonsa ja heille sattuu normaalipainoisia todennäköisemmin rannemurtumia.

Jaa somessa: