Hyppää sisältöön

Luuston viholliset

Epäterveellisen tai yksipuolisen ruokavalion ja vähäisen liikkumisen lisäksi on muitakin elämäntapoihin liittyviä tekijöitä, jotka voivat haitata luuston kehitystä. Alla on lueteltu joitakin lapsen ja nuoren yleisterveyteen, kasvuun ja kehitykseen, mutta myös luuston terveyteen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä.

Tupakointi

Tupakointi vaikuttaa luun aineenvaihduntaan ja huipputiheyden saavuttamiseen etenkin silloin, kun siihen yhdistyy muita epäedullisia elämäntapoja, kuten epäterveellinen ravitsemus ja riittämätön fyysinen aktiivisuus. On myös tärkeää huomioida, että tupakointi nuorena kasvattaa riskiä aikuisiällä jatkuvaan runsaaseen tupakointiin, mikä on haitallista aikuisenkin luustolle. Tupakointi kasvattaa myös murtumariskiä ja nostaa lisäksi riskiä sairastua esimerkiksi erilaisiin syöpiin. Tupakointi vaikuttaa myös muun muassa fyysiseen kuntoon.

Tupakoinnin negatiiviset vaikutukset luustoon korostuvat erityisesti tytöillä myöhemmällä iällä, sillä tupakoivien naisten vaihdevuodet alkavat yleensä aiemmin kuin tupakoimattomien naisten. Vaihdevuosien aiheuttama estrogeenivajaus puolestaan kiihdyttää luun hajoamista ja lisää osteoporoosin riskiä.

Alkoholi

Aikuisilla runsas alkoholinkäyttö on yhteydessä vähentyneeseen uuden luun muodostumiseen sekä korkeampaan murtumariskiin, sillä humalatila lisää tapaturmia. Alkoholi vaikuttaa negatiivisesti myös nuoren aivojen kehitykseen, mikä voi heijastua yleiseen toimintakykyyn ja terveyteen ja sitä kautta luustoon. Myös jatkuvasta ja liiallisesta alkoholinkäytöstä aiheutuva maksavaurio nostaa riskiä osteoporoosille.

Kahvi sekä energia- ja virvoitusjuomat

Muun muassa kahvin sekä kola- ja energiajuomien sisältämä kofeiini lisää kalsiumin eritystä virtsaan. Jos elimistö ei pysty hyödyntämään ravinnon kalsiumia, ottaa se kehon toiminnot turvatakseen tarvittavan kalsiumin luustosta.

Etenkin kolapohjaiset juomat haittaavat kalsiumin imeytymistä. Virvoitusjuomissa on paljon fosforihappoa, joka heikentää kalsiumin imeytymistä luustoon. Nuoret, jotka käyttävät virvoitusjuomia ruokajuomina, juovat yleensä myös vastaavasti vähemmän kalsiumia sisältäviä juomia.

Paino

Normaali paino on olennainen hyvän luustoterveyden ylläpitämiselle. Sekä ali- että ylipaino ovat haitallisia luuston kehitykselle.

Laihduttaessa kehon rasvakudoksen määrä vähenee, ja samalla vähenee myös estrogeenin muodostuminen rasvakudoksessa. Estrogeenivajaus taas kiihdyttää luun haurastumista. Laihduttaessa myös ravintoaineiden saanti voi jäädä alle suositusten, mikä vaikuttaa suoraan luustoon.

Syömishäiriöt ovat erittäin haitallisia luuston tiheyden ja lujuuden kehitykselle nuoruusvuosina. Esimerkiksi anoreksiassa runsas laihtuminen ja matala kehon rasvapitoisuus muokkaavat hormonituotantoa. Vaikka luuntiheys kasvaa anoreksiasta toivuttaessa, ei luun mineraalitiheys välttämättä palaa normaaliksi, vaikka normaalipaino saavutettaisiin ja kuukautiskierto palaisi.

Ylipainoisilla lapsilla on alhainen luustontiheys suhteessa heidän painoonsa. Merkittävä ylipaino voi johtua myös vähäisestä liikkumisesta, joka osaltaan vaikuttaa kehonhallintaan ja tasapainoon sekä myös luuston kehittymiseen ja huippumassaan.

Lääkkeet

Joillakin lääkkeillä, kuten kortisonilla, on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia luustoon. Kortisonihoidon suurin riski kohdistuu suun kautta käytettävään, vähintään 3 kuukautta kestävään lääkehoitoon.

Mikäli käytössä on jokin osteoporoosiriskiä nostava lääkehoito, tulee asiasta keskustella lääkärin kanssa ja lääkehoidon rinnalla huomioida myös luuston terveys.

Muut päihteet

Erilaisten huumeiden käytön riskit tunnetaan yleisesti, mutta käytöllä voi olla myös seurauksia, jotka vaikuttavat luustoon.

Jotkin huumeet, kuten esimerkiksi kokaiini ja amfetamiini, vähentävät ruokahalua, jolloin jatkuva käyttö voi johtaa vajaaravitsemustilaan. Jos ravinnosta ei saada riittävästi kalsiumia, proteiinia ja D-vitamiinia, lisääntyy riski sairastua osteoporoosiin.

Tytöillä esimerkiksi kannabiksen jatkuvan käytön on todettu aiheuttavan häiriöitä kuukautiskiertoon. Kuukautishäiriöihin liittyvät hormonimuutokset ovat yksi osteoporoosin riskitekijöistä.

Lähteitä ja lisätietoa

  • Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Geriatrit ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 30.3.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Jaa somessa: