Hyppää sisältöön

Liikunta

Liikunta yhdistettynä monipuoliseen ravitsemukseen on tärkeää luuston terveydelle. Vaikka liikunta on hyödyllistä kaiken ikäisille, lasten ja nuorten luusto reagoi liikuntaan tehokkaammin kuin aikuisten. Säännöllisesti liikuntaa harrastavilla lapsilla ja nuorilla luusto vahvistuu merkittävästi paremmin.

Luuston kannalta parasta liikuntaa on painoa kannatteleva liikunta, joka antaa tehokkaasti luustolle sen tarvitsemaa ärsykettä. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi juoksu, hyppiminen, pallopelit, kilpaurheilu sekä tanssi. Viikoittainen koululiikunta on hyödyllistä, mutta ei riittävää – lasten ja nuorten on saatava arjessaan liikuntaa päivittäin. Lasten ja nuorten liikkumissuositus suosittaakin 7–17-vuotiaille monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunnin päivässä. Lisäksi runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Alle kouluikäisten liikkumisen suositus on puolestaan määritelty Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa. Suosituksen mukaan alle 8-vuotiaiden tulisi liikkua päivittäin vähintään kolme tuntia. Liikkumisen tulisi sisältää sekä kevyttä liikuntaa että reipasta ulkoilua ja vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Alle kouluikäisillä tulisi välttää yli tunnin kestäviä istumisjaksoja, ja lyhyemmätkin paikallaanolot tulisi tauottaa.

Liikkumisen merkitys

Ruutuaika lisää usein paikallaanoloa vieden aikaa fyysisesti aktiiviselta toiminnalta. Vuoden 2022 Tuloskortin mukaan kouluikäiset lapset ja nuoret viettivät valveillaoloajastaan istuen tai makuulla keskimäärin 7 h 17 min. 15-vuotiailla aika on jo lähes 9 tuntia. Paikallaanolon vaikutukset korostuvat juuri nuorilla, sillä murrosiässä myös luuston kehitys on nopeimmillaan.

Vaikka passiivinen ja paljon istumista sisältävä elämäntapa on ensisijainen huolenaihe, myös liian kova liikuntaharjoittelu voi olla haitallista – erityisesti tytöillä, koska tämä saattaa vähentää sukuhormonien tuotantoa. Hormonihäiriöt taas vaikuttavat luuston terveyteen negatiivisesti. Aikaisin aloitettu kilpaurheilu saattaa myös yksipuolistaa liikkumista ja lisätä riskiä luiden rasitusvammoille.

Lähteitä ja lisätietoa

Jaa somessa: