Hyppää sisältöön

Kaatumisen ehkäisy

Kaatumistapaturma voi olla käännekohta, joka johtaa toimintakyvyn rajoittumiseen tai itsenäisen selviytymisen heikkenemiseen. Kaatumistapaturmat ovat yllättäviä, mutta niitä voidaan ehkäistä. Tärkeintä on tunnistaa tapaturmavaaraa aiheuttavat yksilölliset tekijät ja poistaa ne mahdollisuuksien mukaan tai vähentää niiden vaikutusta.

Säännöllinen liikunta auttaa säilyttämään toimintakyvyn ja ehkäisemään kaatumisia. Myös jokapäiväinen arkiliikunta auttaa toimintakyvyn ylläpidossa.

Monipuolinen ja riittävästi proteiinia sisältävä ravinto ovat myös tärkeitä toimintakyvyn ylläpidon ja kaatumisien ehkäisyn kannalta. D-vitamiini yhdessä kalsiumin kanssa on luuston hyvinvoinnille tärkeää. D-vitamiinilla on todettu tämän lisäksi myönteisiä vaikutuksia lihaksiin ja sitä kautta myös kaatumisten ehkäisyyn.

Kaatumisen taustalla voi olla sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä.

1. Sisäisiä eli henkilöön itseensä liittyviä tekijöitä

 • Sairaudet
 • Useiden lääkkeiden yhtäaikainen käyttö
 • Heikko lihasvoima ja tasapaino
 • Huimaus
 • Väsymys
 • Liikkumis-, kuulo- ja näkövaikeudet
 • Alkoholi
 • Liikkumiseen ja/tai kaatumiseen liittyvä pelko
 • Kiire

2. Ulkoisia eli ympäristöön liittyviä tekijöitä

 • Asuinympäristöön liittyvät vaarat sisällä ja ulkona mm. liukkaat lattiat tai piha, heikko valaistus, huonosti havaittavat tai yllättävät portaat tai kynnykset
 • Huonot jalkineet
 • Kantamukset

Kaatumista ehkäisevät ja murtumariskiä vähentävät muun muassa:

 • Hyvät ja tukevat kengät ulkona ja sisätiloissa
 • Talvella jalkineisiin kiinnitettävät liukuesteet tai nastakengät
 • Hyvä valaistus
 • Ajan tasalla olevat silmälasit
 • Riittävä D-vitamiinin saanti
 • Lääkkeiden yhteensopivuus ja säännöllinen lääkärin tekemä lääkehoidon kokonaisarviointi
Jaa somessa: