Hyppää sisältöön

Kokemuksia Pohjois-Haagasta

Pohjois-Haagan palvelukeskuksessa Helsingissä on järjestetty osteoporoosia sairastaville suunnattuja Luustokursseja keväästä 2017 alkaen.

– Poikkeuksetta osallistujat oivaltavat kurssilla omien pienien tekojensa tärkeyden ja vaikutukset elämässään, kertoo kurssiohjaajana toiminut vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti AMK Essi Serni.

– Usein osallistujalla on tietoa sairautensa hoidosta, mutta omahoidon arjen toteutuksessa on parannettavaa, Essi toteaa.

Vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti AMK, Essi Serni

Luustokurssilla omahoito nivoutuu osaksi osallistujien arkea mm. konkreettisten vinkkien ja yhdessä tekemisen avulla. Essi kertoo, että kurssilla on tärkeää osallistujan niin ohjaajilta kuin muulta ryhmältä saama rohkaisu, into ja tuki. Essin mukaan on hyvä asia, että kurssi keskittyy osteoporoosin omahoitoon. Tämä yhdistää osallistujia ja luo pohjan heidän omien tavoitteidensa asettamiselle.

– Luustokurssi vaikuttaa positiivisesti osallistujan mielialaan, elämänlaatuun, elintapoihin ja toimintakykyyn – näin ehkäistään kalliita luunmurtumia tässä riskiryhmässä, Essi kuvaa.

Essin mukaan kurssin ohjaaminen oli helppo aloittaa, koska kurssi on suunniteltu kokonaisuus ja ohjaajana toimimiseen sai Luustoliitosta koulutuksen ja tukea. Samalla on ollut mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan. Lisäksi Essi kertoo, että Luustokurssi on ollut tervetullut lisä palvelukeskuksen toimintaan. Hänen visionsa on Luustokurssien jääminen kiinteäksi osaksi palvelukeskuksen toimintaa.

– Tarvetta kursseille on ja tulijoita riittää, Essi toteaa. Osallistujat ovat löytäneet kurssin mm. muiden palvelukeskuksien kautta, Laakson sairaalan ammattilaisten vinkistä, sosiaalisesta mediasta ja puskaradion kautta.

Essillä on myös kokemusta siitä, että Luustokurssin osallistujat ovat kurssin jälkeen kiinnittyneet palvelukeskuksen muuhun toimintaa. He käyvät mm. kuntosalilla ja liikuntaryhmissä.

– Samassa jumpassa kurssin käyneet kaverukset tsemppaavat toinen toistaan, Essi iloitsee. Erityisen ylpeä Essi on siitä, että Luustokurssille osallistuneista on muodostunut vertaisryhmä, joka tapaa säännöllisesti palvelukeskuksessa.

–Ryhmässä vertaisten kanssa jaetaan arjen ilot ja surut sekä kerrataan ja sovelletaan omahoidon tieto-taitoa, Essi tiivistää. Näin sairauden kanssa eläminen on helpompaa ja kuntoutuminen jatkuu kurssin jälkeenkin.

Osteoporoosia sairastaa jopa 400 000 suomalaista. Osteoporoosissa hoitamattomuuden hinta on korkea. Sairastavat ovat erityinen riskiryhmä kaatumisten ja murtumien, myös kalliiden lonkkamurtumien suhteen. Siksi riittävän varhainen kuntoutus todella kannattaa. Luustokurssi on Luustoliiton maksuton työväline sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erilaisiin työympäristöihin. Kurssi yhdistää ammattilaisohjauksen ja vertaistuen, jolloin tulokset myös siirtyvät arkeen. Hyöty näkyy pitkäaikaisesti kuntoutujien toimintakyvyssä, ammattilaisresurssien tehokkaassa käytössä ja maakuntien kukkarossa.

Essi vaihtaa kuulumiset osteoporoosia sairastavien vertaisryhmän kanssa
Jaa somessa: