Hyppää sisältöön

Sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöseminaari 4.5.2021

Tulehdukselliset suolistosairaudet ja osteoporoosi

Tulehdukselliset suolistosairaudet (Inflammatory Bowel Disease, IBD) haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti ovat lisääntyneet Suomessa voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Suomessa oli vuonna 2020 noin 54 000 IBD-diagnoosin saanutta potilasta ja uusia tautitapauksia todetaan vuosittain noin 2000. Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyy myös liitännäissairauksia, joista yksi yleisimmistä on osteoporoosi. Osteoporoosin riskiä IBD-potilailla nostavat tavanomaisten riskitekijöiden lisäksi mm. krooninen tulehdus, pitkäkestoinen kortisonihoito ja puutteellinen ravintoaineiden imeytyminen. Koska tulehdukselliset suolistosairaudet puhkeavat usein jo nuorella iällä, on luustoterveydestä huolehtiminen erityisen tärkeää.

Potilasohje opinnäytetyönä  

Hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Maritta KittiJohanna Martonen ja Leena Mörsky ovat laatineet opinnäytetyönsä osana Luustoliitolle uuden potilasohjeen. Tulehdukselliset suolistosairaudet ja osteoporoosi -esite jatkaa sekundaarisen osteoporoosin potilasohjeiden sarjaa. Sarjassa on aiemmin julkaistu potilasohjeet nivelreumaa, keliakiaa, diabetesta, syöpää ja muistisairauksia sairastaville sekä oma ohjeensa kortisonin aiheuttamasta osteoporoosista. Uudessa potilasohjeessa kerrotaan, miksi tulehdukselliset suolistosairaudet lisäävät riskiä sairastua osteoporoosiin ja saada murtumia. Potilasohje antaa myös hyviä vinkkejä näiden riskien torjumiseen. Uutta potilasohjetta voi tilata Luustoliiton verkkosivuilta ja opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan Theseuksesta (theseus.fi) kesäkuussa 2021. 

Olet lämpimästi tervetullut sairaanhoitajaopiskelijoiden etäyhteydellä järjestettävään loppuseminaariin tiistaina 4.5. klo 14-16, jossa he esittelevät lopputyötään ja kertovat löydöksistään tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydestä osteoporoosiin. Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen tiina.kuronen@luustoliitto.fi 

Lähteitä:  

  • IBD ja muut suolistosairaudet ry. (n.d.). Suolistosairaudet. https://ibd.fi/tietoa-sairauksista/ 
  • Kolho, K-L. & Färkkilä, M. (2017). Tulehdukselliset suolistosairaudet – mikä vialla? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 133(18), 1701–1709. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302362/duo14274.pdf?sequence=1 
  • Mirza, F., & Canalis, E. (2015). Management of endocrine disease: Secondary osteoporosis: pathophysiology and management. European Journal of Endocrinology, 173(3), R131–R151. https://doi.org/10.1530/EJE-15-0118 
  • Ratajczak, A. E., Rychter, A. M., Zawada, A., Dobrowolska, A., & Krela-Kaźmierczak, I. (2020). Nutrients in the prevention of osteoporosis in patients with inflammatory bowel diseases. Nutrients, 12(6), 1702. https://doi.org/10.3390/nu12061702 
  • Sipponen, T., Färkkilä, M. & Lepistö, A. (2018). Tulehdukselliset suolistosairaudet. Teoksessa Färkkilä, M., Heikkinen, M., Isoniemi, H. & Puolakkainen, P. (toim.), Gastroenterologia ja hepatologia (ss. 503–554). Kustannus Oy Duodecim. 
Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa