Hyppää sisältöön

Eduskunnan osteoporoosiryhmä: Nyt laitetaan MURTUMAT KURIIN!

TIEDOTE 17.3.2021

Kuntavaalit lähestyvät. Uudet valtuutetut astuvat tehtäviinsä ajankohtana, jolloin kunnilla on vastuu eurooppalaisittain nopeimmin ikääntyvästä väestöstä. 

Kuntien tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte. Tulevaisuudessa kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä on suunniteltu arvioitavan nk. hyte-kertoimen avulla (valtionosuuden lisäosa). Mitä paremmin kunta edistäisi asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä, sen suurempi olisi sen valtionosuus. 

Miten kuntien toimenpiteitä tultaisiin mittaamaan ja valtionavustuksen suuruus määriteltäisiin? 

Yhtenä keskeisenä hyte-kertoimen tulosindikaattorina olisivat kaatumishoitojaksojen määrä.  

Tyylitelty ihmishahmo, jolla käsi kantoliinassa. Vieressä tekstillä ja nuolilla kuvattu, miten kaatumiset ja murtumat laskevat toimintakykyä, nostavat hoidon ja hoivan tarvetta sekä kasvattavat kustannuksia.
Kaatuva ihmishahmo ja teksti "Iäkkäistä kuolee yli 1000 vuodessa kaatumisissa".

Kaatumistapaturmia voidaan kunnissa ehkäistä mm. seuraavilla toimenpiteillä: 

  1. Liikunta: tehokkain yksittäinen kaatumisten ehkäisykeino kotona asuville iäkkäille
  2. Arkiympäristö kuntoon: jalankulku, valaistus, talvella hiekoitus, liukkausvaroitukset ja liukuesteet 
  3. Tukea yhdistyksille, jotka tarjoavat palveluita iäkkäille ja osteoporoosia sairastaville: liikunta- ja muut tilat, liikunnan vetäjät, viestintätuki, taloudellinen tuki
  4. Kunnan tuki osteoporoosin hyvälle hoidolle: tavoitteellinen ryhmätoiminta osteoporoosia sairastaville (www.luustoliitto.fi/ammattilaisille) 
  5. Kaatumisen ehkäisy kunnan hyvinvointisuunnitelmaan.

Ihmishahmopyramidi, joka kuvaa osteoporoosia sairastavien määrää sekä murtumien ja lonkkamurtumien määrää Suomessa vuosittain.

Eduskunnan Osteoporoosiryhmän kokouksessa tänään todettiin:

Eduskunnan osteoporoosiryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Paula Risikon mukaan on tärkeää, että kuntien hyte-toiminnan tulosmittariksi on nostettu myös iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy: 

– Iäkkäiden kaatumistapaturmien määrä on kasvanut voimakkaasti. Ne aiheuttavat runsaasti kärsimystä, ja ovat myös kalliita sekä yhteiskunnalle että ihmiselle itselleen. Kaatumistapaturmat lisäävät hoidon ja hoivan tarvetta, ja jopa yli 1000 iäkästä kuolee arjen kaatumisissa, muistuttaa Risikko ja jatkaa:  

– Kuntien on tärkeää tiedostaa, että panostamalla kaatumistapaturmien ehkäisyyn, kaikki hyötyvät. Kaatumistapaturmia voidaan ehkäistä: laitetaan yhdessä murtumat kuriin!

  • Lisätietoja kuntien hyte-toimintaan: www.luustoliitto.fi/murtumatkuriin
  • Lisätietoja kunnan tukeen osteoporoosin hyvälle hoidolle: www.luustoliitto.fi/ammattilaisille/luustokurssin-ohjaaja/

Toiminnanjohtaja Ansa Holm

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa