Hyppää sisältöön

Ortogeriatria ja osteoporoottiset murtumat -konferenssi 2.9.2022

2. syyskuuta 2022 järjestetään Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa

Ortogeriatria ja osteoporoottiset murtumat – Turku Interdisciplinary Meeting on Orthogeriatrics and Fragility Fractures -konferenssi

Tilaisuuden tavoitteena on perehdyttää osallistujat lonkkamurtumapotilaiden ja muiden osteoporoottisten murtumapotilaiden monialaiseen ja -ammatilliseen akuuttihoitoon, kuntoutukseen sekä kaatumisten ja uusien murtumien sekundaaripreventioon kansainvälisten ja suomalaisten asiantuntijoiden johdolla.

Tilaisuus on maksuton. Aamupäivä on englanninkielinen, iltapäivä klo 12.30 alkaen on suomenkielinen. Tilaisuus järjestetään hybridinä, joten etäosallistuminen on mahdollista. Konferenssin järjestäjinä ovat Turun yliopisto ja Luustoliitto yhteistyössä Fragility Fracture Networkin (FFN) ja International Osteoporosis Foundationin (IOF) kanssa.  

Kohderyhmänä ovat geriatriaan, yleislääketieteeseen, ortopediaan ja traumatologiaan, akuuttilääketieteeseen, anestesiologiaan, sisätauteihin, endokrinologiaan, reumatologiaan, fysiatriaan ja kuntoutukseen ja muille soveltuville aloille erikoistuvat lääkärit ja näiden alojen erikoislääkärit sekä muu terveydenhuollon moniammatillinen henkilöstö.

Tarjoilun vuoksi sitova ilmoittautuminen maanantaihin 29.8.2022 klo 11 mennessä. Ilmoittautuessa pyydetään kertomaan, osallistuuko koulutustilaisuuteen etänä vai paikan päällä sekä osallistuuko aamu- ja/tai iltapäiväkahviin sekä lounasruokailuun. Paikan päälle on mahdollista ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 150 osallistujaa. Linkki etäosallistumista varten lähetään ilmoittautuneille.

Tutustu tarkempaan ohjelmaan (PDF).

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa