Hyppää sisältöön

Kirje uusille aluevaltuutetuille

Tammikuussa 2022 järjestettiin historialliset aluevaalit. Vaaleissa valittiin uusien hyvinvointialueiden aluevaltuustot ensimmäiselle nelivuotiskaudelle. Luustoliitto laati kirjeen uusille aluevaltuutetuille käytettäväksi tarvittaessa myös jäsenyhdistysten vaikuttamistoiminnassa:

Hyvä vastavalittu aluevaltuutettu! 

Lämmin onnentoivotus valinnastasi aluevaltuustoon. Sinä olet omalla alueellasi tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat alueesi asukkaiden elämään. Ennaltaehkäisyllä ja hoitosuosituksiin perustuvalla hyvällä hoidolla voidaan tukea väestön toimintakykyä ja vähentää hoidon ja hoivan tarvetta pitkällä tähtäimellä. Näin säästetään yhteiskunnan resursseja järkevästi.

Myös sinun alueellasi:

 • 44 % 65 vuotta täyttäneistä sairastaa osteoporoosia
 • tulee tuhansia osteoporoosin aiheuttamia murtumia, joista osa on lonkkamurtumia
 • lonkkamurtumat lisäävät hoidon ja hoivan tarvetta ja lisäävät merkittävästi kuolleisuutta
 • murtumat tulevat yleensä kaatumisten yhteydessä – kaatumiset ja matalalta putoamiset ovat ikääntyneiden yleisin tapaturmainen kuolinsyy

Väestön ikääntyessä myös sinun alueellasi kaatumistapaturmien määrä kasvaa, osteoporoosia sairastaa entistä useampi ja nämä aiheuttavat murtumien määrän kasvun. Vuonna 2034 osteoporoosiperäisten murtumien määrä voi olla Suomessa jopa 60 000 vuodessa (+33 %)*). Lisäksi osteoporoosi aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä, heikentää toimintakykyä ja lyhentää elinikää.

Hoitamaton osteoporoosi lisää merkittävästi uusien murtumien riskiä sekä hoidon ja hoivan tarvetta. Maailman osteoporoosisäätiön (IOF/ Scope2021) julkaiseman tutkimuksen*) mukaan Suomessa 80 % osteoporoosia sairastavista naisista ei ole hoidon piirissä.

Hyvinvointialueella voidaan vähentää murtumien määrää seuraavasti:

 • Laitetaan osteoporoosin hoitopolku toimintaan
 • Otetaan käyttöön Osteoporoosi Käypä hoito -suositus
 • Seulotaan murtuman saaneista osteoporoosia sairastavat
 • Otetaan käyttöön hoitosuunnitelmat
 • Tuetaan osteoporoosia sairastavia hoitamaan itseään ja estetään kaatumistapaturmat
 • Lisätään perusterveydenhuollon lääkäreiden osteoporoosi- osaamista

Lisäksi on tärkeää turvata hyvinvointialueella toimivan osteoporoosia sairastavien potilasyhdistyksen toiminta. Alueesi yhdistys tarjoaa:

 • Tietoa ja tukea osteoporoosia sairastaville
 • Osteoporoosia sairastaville soveltuvaa liikuntatoimintaa ja omahoidon ryhmätoimintaa
 • Vertaistukea pitkäaikaissairaudessa.

Uusilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus hoitaa osteoporoosia sairastavat hoitosuosituksen mukaisesti, jolloin vähennetään murtumia. Samalla tuetaan väestön toimintakykyä ja vähennetään hoidon ja hoivan tarvetta pitkällä tähtäimellä – samalla säästetään yhteiskunnan resursseja.

Hyviä käytäntöjä on olemassa. Otetaan oppia toisilta ja tehdään Suomesta osteoporoosin hoidon mallimaa.

Lisätietoja:

Artikkeli on julkaistu aiemmin Luustotieto 2/2022 -lehdessä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa