Hyppää sisältöön

Maailman Osteoporoosisäätiö (IOF): Euroopassa on suuri osteoporoosin hoitovaje

Osteoporoosi aiheuttaa vuosittain 4,3 miljoonaa haurausmurtumaa ja yli 56 miljardia euroa kustannuksia terveydenhuollolle Euroopassa. Maailman Osteoporoosisäätiön (IOF) tänä vuonna julkaisemassa Scope 2021 -tutkimusraportissa on seurattu keskeisiä osteoporoosin ja sen hoitoon liittyvien palveluiden indikaattoreita.

Scope 2021 osoittaa, että osteoporoottiset murtumat vievät suuren määrän sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja sekä aiheuttavat inhimillistä kärsimystä kaikkialla Euroopassa. Euroopan väestön ikääntyessä nopeasti resurssien tarpeen ja inhimillisen kärsimyksen määrän ennustetaan kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Paljon tekemätöntä työtä

Samalla tutkimuksen tulokset osoittavat, että Euroopassa on vielä paljon tekemätöntä työtä murtumien ehkäisemiseksi ja osteoporoosin hoidon kehittämiseksi: kuluneen kymmenen vuoden aikana edistystä on tapahtunut vain hyvin vähän verrattuna edelliseen, 10 vuotta sitten julkaistuun, Scope 2010 -raporttiin.

Lisäksi Euroopassa on suuria eroja eri maiden kesken. Huolestuttavinta on se, että kahdeksassa 29 maasta on suuri osteoporoosin tautitaakka, mutta osteoporoosiin liittyvien hoidon palvelujen tarjonta ja käyttö on heikkoa.

Suomessa 80 % ei ole hoidon piirissä

Scope 2021 -tutkimuksen mukaan suomalaisista 336 000 sairastaa osteoporoosia (5,7 % väestöstä). Joka päivä tulee 124 murtumaa, joiden taustalla on luuston haurastuminen. Vuosittain osteoporoosiperäisiä murtumia tulee 45 000. Niistä lonkkamurtumia on 7 000 – lähes joka tunti murtuu jonkun lonkka.

Osteoporoosiin liittyvät kulut ovat Suomessa 611 miljoonaa € vuodessa. Väestön ikääntyessä osteoporoosin ja kaatumistapaturmien määrä kasvaa. Vuonna 2034 osteoporoosiperäisten murtumien määrä voi olla jopa 60 000 vuodessa. Vuodesta 2021 kasvu on 33 %. Lisäksi osteoporoosi aiheuttaa suuria inhimillisiä kärsimyksiä, heikentää toimintakykyä ja lyhentää elinikää.

Tutkimusraportin mukaan Suomen erityiset haasteet osteoporoosin hoidossa liittyvät siihen, että pienenergisen murtuman saaneet potilaat eivät pääse osteoporoosin selvitykseen ja sitä kautta hoitopolulle sekä osittain tästä johtuen suuri määrä osteoporoosia sairastavista ei saa tarvitsemaansa hoitoa. Suomessa jopa 80 % osteoporoosia sairastavista naisista ei ole hoidon piirissä.

Hoitamaton osteoporoosi lisää merkittävästi uuden murtuman riskiä sekä hoidon ja hoivan tarvetta.

Euroopan laajuinen strategia käyttöön

International Osteoporosis Foundation IOF ja sen eurooppalaiset kansalliset osteoporoosijärjestöt vaativat Euroopan laajuista strategiaa ja rinnakkaisia kansallisia strategioita osteoporoosin hoidon tarjoamiseksi koordinoidusti ja osteoporoosiperäisten murtumien määrän vähentämiseksi.

Osteoporoosia sairastavien inhimillisen kärsimyksen ja kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvan valtavan ja ennalta tiedossa olevan resurssien tarpeen kasvun pysäyttäminen täytyy hoitaa kiireellisesti, tarkasti kohdennettuina toimenpiteinä.

Kymmenen kohdan toimintasuunnitelma

Päätöksenteko

  1. Varmistetaan laadukkaan tiedon saanti kansallisesta murtumarekisteristä, joka sisältää lonkkamurtumat ja kliiniset nikamamurtumat.
  2. Tehdään osteoporoosista hallituksen tukema, kansallinen terveydenhuollon painopiste, johon liittyy kansallinen tavoite sekä täytäntöönpanosuunnitelma.
  3. Tarjotaan laadukasta osteoporoosin hoitoon liittyvää koulutusta, mukaan lukien osteoporoosipotilaiden perushoito, ja varmistetaan että osteoporoosi on tunnustettu ja vakiintunut osa terveydenhuollon erikoiskoulutusta.
  4. Tuetaan vahvoja ja toimivia potilasjärjestöjä, jotka voivat toimia potilaiden puolesta ja jotka tekevät yhteistyötä lääketieteellisten ja tutkimusjärjestöjen kanssa.

Palveluiden tuottaminen ja käyttö

  1. Tarjotaan yhteiskunnan korvaus suosituksen mukaisesta hoidosta, jotta varmistetaan hoitoon pääsy kaikille niille, joilla on suuri murtumariski.
  2. Luodaan riittävä DXA-palvelujen tarjonta koko maahan ja varmistetaan, että nämä palvelut ovat yhteiskunnan korvausten piirissä.
  3. Varmistetaan, että murtumariskiin liittyvien arviointityökalujen käyttöä (mm. FRAX murtumariskilaskuri) koskevat ohjeet sisältyvät kansallisiin hoitosuosituksiin ja että lääkärit käyttävät niitä rutiininomaisesti.
  4. Varmistetaan, että primaarisen ja sekundaarisen osteoporoosin hoitosuositukset ovat saatavilla ja niitä käytetään laajalti kliinisessä työssä terveydenhuollossa.
  5. Otetaan osteoporoosia sairastavan hoitopolut laajasti käyttöön niin, että kaikkien matalaenergisen murtuman saaneiden henkilöiden osteoporoosin mahdollisuus selvitetään.
  6. Otetaan käyttöön menetelmiä, joiden avulla voidaan mitata ja auditoida osteoporoosista ja siihen liittyvistä murtumista kärsivien henkilöiden hoidon laatua.

Toteuttamalla yllä lueteltuja toimia Euroopan maat voivat pienentää suurta hoitovajetta, joka jättää nykyisin lähes 15 miljoonaa eurooppalaista naista alttiiksi toimintakykyä heikentäville ja yhteiskunnalle kalliiksi tuleville osteoporoottisille murtumille.

Teksti: Ansa Holm

Lähde: International Osteoporosis Foundation: Scorecard for Osteoporosis in Europe. Scope 2021

Artikkeli on julkaistu aiemmin Luustotieto 2/2022 -lehdessä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa