Hyppää sisältöön

Professori Nicholas Harvey: Euroopan väestö vanhenee – samalla lisääntyvät kaatumistapaturmat, osteoporoosi ja murtumat

Tiedote 15.3.2022

50 vuotta täyttäneistä eurooppalaisista naisista yli 22 % ja miehistä lähes 7 % sairastaa osteoporoosia, joka on 4,3 miljoonan murtuman taustasyynä vuosittain. Eurooppalaisista osteoporoosia sairastaa yhteensä 32 miljoonaa. Väestön ikääntyessä murtumien määrä kasvaa. Vuonna 2034 osteoporoosiperäisiä murtumia voi olla jo 5,3 miljoonaa (+25 %). Osteoporoosin aiheuttamat kustannukset ovat Euroopalle yhteensä 57 miljardia euroa, josta yli 36 miljardia euroa on suoria murtuman hoitoon liittyviä kustannuksia. Tulevaisuudessa kustannukset nousevat entisestään.

Suomalaisista 336 000 sairastaa osteoporoosia (5,7 % väestöstä). 44 %:lla 65 vuotta täyttäneistä on pienentynyt luuntiheys. Joka päivä tulee 124 murtumaa, joiden taustalla on luuston haurastuminen. Vuosittain osteoporoosiperäisiä murtumia tulee 45 000*). Niistä lonkkamurtumia on 7 000 – lähes joka tunti murtuu jonkun lonkka.

Osteoporoosiin liittyvät kulut ovat Suomessa 611 miljoonaa €*) vuodessa. Väestön ikääntyessä osteoporoosin ja kaatumistapaturmien määrä kasvaa. Vuonna 2034 osteoporoosiperäisten murtumien määrä voi olla jopa 60 000 vuodessa (+33 %)*). Lisäksi osteoporoosi aiheuttaa suuria inhimillisiä kärsimyksiä, heikentää toimintakykyä ja lyhentää elinikää.

Hoitamaton osteoporoosi lisää merkittävästi uuden murtuman riskiä sekä hoidon ja hoivan tarvetta. Maailman osteoporoosisäätiön (IOF/Scope2021) julkaiseman tutkimuksen*) mukaan Suomessa 80 % osteoporoosia sairastavista naisista ei ole hoidon piirissä.

Vähennetään murtumien määrää:

  • Osteoporoosin hoitopolku toimintaan kaikille hyvinvointialueille
  • Osteoporoosi Käypä hoito -suositus käyttöön
  • Seulotaan murtuman saaneista osteoporoosia sairastavat
  • Hoitosuunnitelmat käyttöön
  • Tuetaan osteoporoosia sairastavia hoitamaan itseään
  • Lisätään perusterveydenhuollon lääkäreiden osteoporoosiosaamista

Uusilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus tehdä yhteiskunnan kannalta järkeviä päätöksiä. Ne päätökset koskettavat satojen tuhansien suomalaisten elämää: hoidetaan osteoporoosia sairastavat, jolloin vähennetään murtumia. Samalla tuetaan väestön toimintakykyä ja vähennetään hoidon ja hoivan tarvetta pitkällä tähtäimellä. Hyviä käytäntöjä on jo nyt olemassa. Otetaan oppia toisilta ja tehdään Suomesta osteoporoosin hoidon mallimaa.

Lisätietoja:

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa