Hyppää sisältöön

Eduskuntavaalit 2023: äänestä ja vaikuta!

Ennaltaehkäisy kunniaan ja vaikuttava hoito pitkäaikaissairaille

Sote-uudistuksessa hoitoon pääsyn nopeudesta keskustelun ohella on tärkeää nostaa esiin kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti merkittävien pitkäaikaissairauksien hoidon haasteet. Niistä yksi on osteoporoosi.

Toinen keskeinen seikka on väestömme ikääntyminen, joka on nopeinta Euroopassa. Ikääntyminen lisää kaatumistapaturmien ja osteoporoosiperäisten murtumien riskiä eksponentiaalisesti. Pienentynyt luuntiheys on noin 44 %:lla 65 vuotta täyttäneistä. Osteoporoosi on vuosittain 45 000 murtuman taustalla. Murtumat aiheuttavat kipua, heikentävät toimintakykyä ja lisäävät hoidon ja hoivan tarvetta sekä lisäävät uuden murtuman riskiä.

1. Muistetaan väestön ikääntyminen ja pitkäaikaissairaat päätöksiä tehtäessä

Hyvinvoivat ja toimintakykyiset ikääntyvät tärkeä pohja tulevalle

  • Huomioidaan väestön nopea ikääntyminen päätöksenteossa.
  • Vahvistetaan hyvinvointialueiden ennaltaehkäisevän työn roolia.
  • Turvataan ikääntyvän väestön toimintakykyä kehittyvillä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittareilla.

2. Taataan väestölle hoitosuositusten mukaiset palvelut ja kuntoutus

Palveluiden ja hoitojen vaikuttavuus sekä toimivat palvelupolut varmistettava kaikilla alueilla

  • Johdetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa vaikuttavuustietoon pohjautuen ja otetaan potilaat mukaan palvelupolkujen kehittämiseen.
  • Kehitetään kansalliset mittarit ja laaturekisterit keskeisiin kansansairauksiin hoitojen ja palveluiden vaikuttavuuden varmistamiseksi ja samalla priorisoinnin pohjaksi.
  • Tarjotaan kuntoutusta myös ikääntyneille ja tuetaan heidän toimintakykyään.

3. Varmistetaan alueille riittävä rahoitus

Hyvinvointialueet jo lähtökohtaisesti taloudellisten haasteiden keskellä

  • Kasvatetaan terveydenhuollon rahoitusta järkevälle tasolle.
  • Varmistetaan vaikuttavimpien hoitojen saatavuus pitkäaikaissairauksissa kaikille yhdenvertaisesti.
  • Tehdään terveydenhuollon priorisointi avoimesti ja vaikuttavuustietoon perustuen.

Vaikuta vaaleissa ja äänestä!

Lisätietoa

Vaikuta vaaleissa ja äänestä 2.4.2023! Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.-28.3.2023. Lue lisää Luustoliiton eduskuntavaalitavoitteista.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa