Hyppää sisältöön

EKLI-hankkeen kuulumisia 1/2024

Länsimaisen lääketieteen isä Hippokrates sanoi aikanaan osuvasti: “Kaikki elimistön osat, joita kuormitetaan kohtuullisesti toiminnalla, johon ne ovat tottuneet, kehittyvät ja vanhenevat hitaasti, mutta käyttämättä jätettyinä ne tulevat alttiiksi sairauksille, kasvavat ja kehittyvät puutteellisesti ja vanhenevat nopeasti”.

Liikkumisella onkin suuri vaikutus siihen, säilyykö terveys, millainen elämänlaatu on, kuinka hyvin pärjää yksin sekä mihin tarvitsee apua ja tukea. Huolestuttavaa onkin, kuinka harva ikäryhmä saavuttaa nykyiset liikkumisen suositukset. Syksyllä julkaistun Terve Suomi 22–23 –tutkimuksen mukaan iäkkäämmillä terveysliikuntasuositusten toteutuminen oli harvinaisinta: 75-vuotta täyttäneiden ryhmässä miehistä kolmannes ja naisista vain neljännes saavutti suosituksen. Syksyn päättyvät OTAGO-ryhmät kuitenkin jälleen osoittivat, että muutosta voi saada aikaan iästä riippumatta. Tärkeintä onkin tarttua toimeen.

Syksyn OTAGO-ryhmät päättyneet – uudet käynnistyneet tai käynnistymässä

Syksyllä oli käynnissä viisi OTAGO-ryhmää, joista neljä oli vertaisohjaajavetoisia ja yksi fysioterapeutin sekä vapaaehtoisten vetämä. Ryhmien osallistujilla ilmeni mieleenpainuvia fyysisiä muutoksia toimintakyvyssä. Yksi osallistuja pääsi loppumittauksissa ilman käsien apua tuolista ylös ja oli huomannut sohvalta nousun olevan nykyisin helpompaa. Toisella osallistujalla kävelyn huojunta oli selkeästi sivuttaissuunnassa vähentynyt ja hän koki kävelyn myös varmentuneen. Kolmas osallistuja puolestaan tuplasi aikansa yhdellä jalalla seisonnassa ja oli tyytyväinen tuloskehitykseen.

Myös osallistujien kokemukset olivat ryhmästä positiivisia ja kaikki kokivat saaneensa eväitä jatkoon.

Uudet ryhmät ovatkin keväällä jo käynnistyneet tai käynnistymässä useammalla paikkakunnalla. Lisäksi muutamilla paikkakunnilla aloitetaan kävelyryhmiä, joissa kävelyn lisäksi tehdään OTAGO-ohjelmiin perustuvia harjoitteita.

Mikäli kävelyryhmän ohjaaminen kiinnostaa, hae mukaan verkkokoulutukseen! Järjestämme maaliskuussa avoimen koulutuksen, joka valmistaa OTAGO-kävelyryhmän järjestämiseen. Kävelyryhmän ohjaaja saa maksutta käyttöönsä Tasapainoa kävelyyn -liikuntakortit. Lisätietoja voi kysellä allekirjoittaneelta.

Tammikuun tasapainokampanja päättyi

Yhdessä Eläkeliiton ja Svenska Pensionärsförbundetin kanssa järjestettiin Onko Tasapainosi Terästä -kampanja. Kampanjaa varten luotiin tasapainokalenteri, lyhyt tietoisku sekä tietoiskuja sosiaalisen median kanaviin tasapainon harjoittamisesta. Kampanja nosti esille pienten tekojen ja jo yhdenkin harjoitteen merkitystä.

Tammikuun koulutuksessa hyvä hakijamäärä, huhtikuussa seuraava koulutus

Tammikuun vertaisohjaajakoulutukseen haki 32 liikunnan vertaisohjaajaa pääosin Etelä-Suomen alueelta. Heistä 16 valittiin koulutukseen. Osallistujia oli Etelä-Suomen lisäksi yhteensä neljä Satakunnasta ja Pirkanmaalta sekä yksi Pohjois-Pohjanmaalta. Koulutus järjestettiin Helsingissä Oltermannikeskuksen tiloissa, jossa myös Luustoliitto sijaitsee.

Koulutuksessa vallitsi iloinen ja rento meininki, josta kieli koulutuksesta saatu erittäin myönteinen palaute. Osallistujat pitivät erityisesti teorian ja käytännön yhdistelystä. Oppeja, joita osallistujat aikovat viedä käytäntöön, olivat uusien ryhmien perustaminen sekä uusien liikkeiden vieminen nykyisiin ryhmiin.

Eräs osallistuja kertoi lisäksi, ettei kuntosalilla jatkossa enää tarvitse odotella laitteeseen pääsyä, vaan tilaan järjestellään tasapainopisteitä, jotta harjoittelu on nykyistä monipuolisempaa. Lisäksi osallistujat mainitsivat ohjausvarmuuden lisääntyneen sekä saaneensa varmuutta myös testaamiseen.

Seuraava liikunnan vertaisohjaajille suunnattu koulutus järjestetään keskemmällä Suomea 12.-13.4.2024 yhteistyössä Eläkeliiton kanssa.

Opiskelijoille tietotaitoa kaatumisen ehkäisystä ja OTAGO-harjoittelusta

Tällä hankekaudella oppilaitosyhteistyötä toteutetaan yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Kevään aikana koulutetaan niin fysioterapeutti- kuin sairaanhoitajaopiskelijoitakin kaatumisen ehkäisystä ja OTAGO-harjoittelusta opintojaksojen sisältöjen ja opettajien toiveiden mukaisesti.

Fysioterapeuttiopiskelijat saivat tammikuussa tiiviin paketin OTAGO-harjoittelusta luennon muodossa. Ennen luentoa vain kahden käsin nousi merkiksi siitä, että he olivat kuulleet sanan OTAGO aiemmin. Jälkeenpäin jokainen tiesi, mitä OTAGO-harjoittelu on. Tilaisuudessa oli myös ripaus kansainvälisyyttä, sillä mukana oli muutama kenialainen tutkinto-oppilas. Opiskelijat kokivat saaneensa luennolta eväitä tulevaisuuden työelämää varten muun muassa kasvaneen liikepankin myötä sekä ymmärsivät nousujohteisuuden tärkeyden.

Tulossa keväällä

Keväällä julkaisemme OTAGO-ryhmästä videot sekä ohjaajan että osallistujan näkökulmasta katsottuna. Videoiden tavoitteena on innostaa niin tulevia ohjaajia kuin osallistujiakin ilmoittautumaan tuleviin koulutuksiin ja OTAGO-ryhmiin.

Vertaisohjaajille luodaan kevään aikana myös käsikirja OTAGO-harjoittelusta, joka toimii koulutuksen aikana sekä sen jälkeen ohjaustyön tukena. Ensimmäinen raakaversio pilotoitiin tammikuun koulutuksen yhteydessä. Osallistujat kokivat käsikirjan erittäin hyödylliseksi koulutuksen jälkeiselle ajalle.

Yhteistyö Keski-Suomen hyvinvointialueen HYVAKS:n kanssa on edennyt. Ensimmäinen yhteistyökoulutus on sovittu toukokuulle, ja se on suunnattu liikuntapuolen ammattilaisille sekä fysioterapeuteille. Koulutuksen aiheena on kaatumisen ehkäisy alueelliset ohjeistukset huomioiden sekä OTAGO-harjoittelu. Myös muilta hyvinvointialueita on osoitettu kiinnostusta ammattilaisille suunnattuun lähikoulutukseen.

Pysytään pystyssä!

THL:n tilastojen mukaan maaliskuussa liukastutaan eniten. Liukkaat kelit ovatkin jälleen tulossa, joten pysytään pystyssä! Muistetaan, että omilla valinnoilla, asenteella ja voima- sekä tasapainoharjoituksia tekemällä voimme suuresti vaikuttaa liukastumisriskiin.

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Teksti: Aliisa Uotila
Kuva: Mikko Kauppinen

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa