Hyppää sisältöön

EKLI-hankkeen kuulumisia 3/2023

Kaatumisten ehkäisy on tällä hetkellä vahvassa nosteessa, jota osaltaan siivittää uudet kaatumisten ehkäisyn maailmansuositukset. Nämä suositukset julkaistiin loppuvuodesta 2022 ja ne suomennettiin sekä sovitettiin Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja ympäristöön tänä syksynä.

Suositus painottaa iäkkään kaatumisriskin systemaattista kysymistä, yksilöllisten riskitekijöiden tunnistamista sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä iäkkään toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta kaikissa kontakteissa sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen kanssa.

Lisäksi kaikille iäkkäille suositellaan liikuntaharjoittelua. Harjoittelun tulee sisältää monipuolista, asteittain vaativammaksi muuttuvaa tasapaino- ja voimaharjoittelua. Tähän harjoitteluun lukeutuu myös OTAGOharjoittelu. Syksyllä onkin ollut käynnissä neljä ryhmää: Turussa, Helsingissä, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Uudet ryhmät käynnistyvät puolestaan alkuvuodesta – toivottavasti entistä useammalla paikkakunnalla.

Osaltaan kaatumisen ehkäisyn nostetta lisää hyvinvointialueiden lisääntynyt kiinnostus asiaa kohtaan. Tähän kiinnostukseen osaltaan myös EKLI II pyrkii vastaamaan. Toimintaa pyritäänkin laajentamaan maantieteellisesti juuri alkaneen hankekauden aikana.

EKLI päättynyt, EKLI II jatkaa

EKLI päättyi syyskuun lopussa, jonka perään hanke jatkuu EKLI II:n muodossa. Tällä hetkellä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus kestää vuoden 2024 toukokuuhun, mutta hankkeelle haetaan jatkoa kolmivuotisen hankesuunnitelman mukaisesti.

EKLI II:n kohderyhmä on laajempi verrattuna aikaisempaan. Nyt pääkohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat liian vähän liikkuvat ja kaatumisriskissä olevat. Olennaisia kohderyhmiä ovat myös ikäihmisten parissa toimivat vapaaehtoiset sekä sote- ja hyte-ammattilaiset.

Hanke jatkaa aikaisemmin hyväksi todettujen toimintatapojen levittämistä: monipuolisia liikuntamateriaaleja, liikunnan vertaisohjaajien ja sote-/hyte-ammattilaisten koulutuskokonaisuudet sekä toimivaksi todetun OTAGO-ryhmäharjoittelumallin. Lisäksi hankkeessa aloitetaan oppilaitosyhteistyö opiskelijoiden tietotaidon parantamiseksi kaatumisen ehkäisystä. Myöhemmissä vaiheessa kartoitetaan myös mahdollisuutta urheiluseurayhteistyöhön. Teemmekin tällä hetkellä yhteistyötä monien eri tahojen, kuten hyvinvointialueiden, Ikäinstituutin, Eläkeliiton ja UKK-instituutin, kanssa.

Neuvottelut hyvinvointialueiden kanssa käyntiin

Monilla hyvinvointialueilla pohditaan tällä hetkellä kaatumisten ehkäisyä. Tämä onkin näkynyt lisääntyneenä kiinnostuksena hanketta kohtaan. Monen hyvinvointialueen kanssa käydäänkin tällä hetkellä neuvotteluja yhteistyömuodoista. Toiveena on, että voisimme fysioterapeuttien lisäksi kouluttaa myös muita ikäihmisten parissa toimivia ammattilaisia, sillä OTAGO-ryhmää voi ohjata ja tuotettuja materiaaleja voi käyttää kuka tahansa asiaan riittävästi perehtynyt henkilö.

Toiveissa onkin järjestää lähikoulutuksia mm. kotihoidon ja palvelutalojen työntekijöille, jotta tavoittaisimme mahdollisimman hyvin terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ikäihmiset.

Avoimia koulutuksia vertaisohjaajille ja ammattilaisille

Hanke järjestää tuttuun tapaan maksuttomia koulutuksia sekä vertaisohjaajille että ikäihmisten parissa toimiville ammattilaisille. Ensimmäisen jatkohankevuoden aikana on tarkoitus järjestää molemmille kohderyhmille kaksi koulutusta.

Ensimmäinen avoin ammattilaiskoulutus järjestettiin verkossa marraskuussa. Koulutus keräsi osallistujia ympäri Suomen. Seuraava ammattilaiskoulutus järjestetään todennäköisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa lähikoulutuksena.

Vertaisohjaajille suunnattu koulutus puolestaan järjestetään tammikuussa Helsingissä. Koulutuksen myötä ohjaaja saa valmiudet ohjata matalan kynnyksen OTAGO-ryhmää. Ryhmään osallistuminen lisää osallistujien liikkumisvarmuutta sekä parantaa tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa.

Toivommekin löytävämme uusia, asiasta kiinnostuneita vapaaehtoistoimijoita, jotka innostuisivat tästä koulutuksesta. Koulutukseen osallistuvan ei tarvitse olla jäsenyhdistyksen jäsen, mutta alustavasti suosittelemme pohtimaan, miten voisit omalla paikkakunnallasi toteuttaa OTAGO-ryhmää.

Lisätiedot vapaaehtoisille suunnatusta koulutuksesta löydät verkkosivuiltamme. Toinen vertaisohjaajakoulutus järjestetään myöhemmin keväällä yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. T

ammikuun tasapainokampanja tulee jälleen

Jos olet kiinnostunut tasapainoharjoittelusta ja käytät tietokonetta, suosittelen tutustumaan Onko tasapainosi terästä? -kampanjaan. Kampanja toteutetaan jälleen yhteistyössä Eläkeliiton kanssa tammikuussa. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tasapainon merkityksestä, kaatumisen ehkäisystä ja luustoterveyden edistämisestä.

Tsemppiä tasapainoharjoituksiin!

Teksti: Aliisa Uotila
Kuva: Mikko Kauppinen 

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa