Hyppää sisältöön

Voimaa vertaisuudesta

Vertaistoiminta on merkityksellistä. Vertaisen jakaessa omia kokemuksiaan hän tarjoaa samaistumisen mahdollisuuden samankaltaisessa tilanteessa olevalle henkilölle. Vertaistukijana toimiminen on antoisaa: se tuo hyvää oloa itselle, tarjoaa mielenkiintoisia kohtaamisia ja mahdollisuuden oppia uutta. Vertaistukijana toimiminen voi tuoda uutta sisältöä omaan elämään ja antaa mahdollisuuden auttaa muita.

Mitä vertaistuki on?

Vertaistuella tarkoitetaan vastavuoroista apua ja tukea, jota samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt yhdessä jakavat. Vertaisen kanssa jaetut kokemukset ja tuki ovat se omahoidon kulmakivi, jota ammattilainen ei pysty tarjoamaan.

Vertaistuen ydin on ihmisten välinen arkinen kohtaaminen ilman asiakas- tai potilasroolia. Vertaistoiminnassa ihminen ei ole hoidon ja toimenpiteiden kohteena, vaan hän on itse täysivaltaisena toimijana. Vertaiskohtaamiset rakentuvat vastavuoroisuudelle, tasavertaisuudelle ja luottamukselle. Vertaiskohtaaminen perustuu molemminpuoliselle kokemusten jakamiselle sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiselle. Vertaistuki ja ammattiapu eivät korvaa toisiaan, eivätkä myöskään ole keskenään kilpailijoita.

Vertaistuki voi olla vapaamuotoista tai organisoitua, sitä voi antaa ja saada monella tavalla ja eri tilanteissa. Esimerkiksi kahden henkilön välillä tai ryhmissä, vapaamuotoisissa tapaamisissa tai varta vasten järjestetyssä vertaisryhmässä.

Vertaistukitoiminnan käsitteitä

Suomessa vertaistoiminnan käsitteiden määrittelyä ovat valtakunnallisesti tehneet yhteistyössä Kansalaisareena, OLKA-toiminta ja Kokemustoimintaverkosto. Käsitteiden määrittelyn
pyrkimyksenä on puhua vertaistoimijoista yhteisillä nimikkeillä, jolloin kaikki tietävät, mitä kulloinkin tarkoitetaan. Yhteisten nimikkeiden käytöllä voidaan lisätä vertaistoiminnan uskottavuutta ja arvostusta.

Vertaisia ovat henkilöt, joilla on samankaltainen kokemus tai yhteinen tavoite. Kokemus voi olla esimerkiksi samankaltainen elämäntilanne, kriisi tai sairaus. Vertaisten kohtaaminen voi tapahtua spontaanisti vaikkapa kaupan kassajonossa. Toisaalta vertaisten tapaaminen voi olla myös järjestetty. Sovittu tapaaminen voi tapahtua vertaisten kesken tai koulutetun henkilön ohjaamana.

Vertaistukija tai vertaistukihenkilö puolestaan on henkilö, joka on koulutettu tehtäväänsä. Hänellä on samankaltainen kokemus tuettavan kanssa. Vertaistukija on jo sopeutunut omaan kokemukseensa ja haluaa tukea muita saman kokeneita. Hän on saanut tehtäväänsä valmennusta tai koulutusta. Lisäksi hän saa tehtävässään tukea. Vertaistehtävää tehdessään vertaistukijan on tarkoitus tukea ja voimaannuttaa tuettavaa henkilöä.

Sama henkilö voi eri tilanteissa olla eri rooleissa. Onkin hyvä itse tiedostaa, missä roolissa kulloinkin toimii.

Minustako vertaistukija?

Luustoliiton ja sen jäsenyhdistysten vertaistukijalla on omakohtainen kokemus osteoporoosista tai osteopeniasta. Hän on kanssakulkija, joka voi oman kokemuksensa kautta tuoda esiin erilaisia keinoja ja tapoja edetä kuntoutumisen ja omahoidon polulla. Hän luo toivoa, uskoa ja uskottavuutta olemalla elävä esimerkki mahdollisuudesta kuntoutua. Vertaistukija ei tarvitse erityistaitoja, vaan edellytyksenä vertaistukijana olemiseen on tunne siitä, että on sinut sairautensa kanssa. Vertaistukijan tehtävät ovat vapaaehtoistoimintaa.

Luustoliitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia toimia vertaisena. Vertaistoimintaan voi osallistua pienemmällä tai isommalla panoksella oman mielenkiintonsa ja mahdollisuuksiesi mukaan. Toimintaan ei tarvitse sitoutua pitkäkestoisesti, ellei niin halua.

Vertaistukija voi osallistua esimerkiksi kertaluontoisesti Luustoliiton järjestämälle kuntoutumiskurssille tai ohjata luustoyhdistyksen vertaisryhmää. Vertaistukea voi tarjota niin kahdenkeskisissä tilanteissa kuin ryhmissäkin. Yhtenä vertaistehtävänä on mahdollisuus osallistua vertaistukitoiminnan kehittämiseen esimerkiksi työpajassa. Vertaistehtävät muokkautuvat aina tarpeen ja vertaistukijan mukaan. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin mietitään, mikä olisi juuri sinulle sopiva tehtävä!

Luustoliiton vertaiskoulutukset

Oletko kiinnostunut toimimaan vertaistukijana? Tai ollut jo pidempään vertaistoiminnassa mukana? Kummin vaan, Luustoliiton vertaiskoulutukset voivat olla sinua varten!

Luustoliitto tarjoaa vertaiskoulutuksia, joista saa valmiuksia ja tukea vertaistukijana toimimiseen. Koulutuksiin voit osallistua, jos olet luusto- tai osteoporoosiyhdistyksen jäsen tai olet käynyt Luustoliiton kuntoutumiskurssin. Tärkeä anti koulutuspäivissä on muiden samassa tilanteessa olevien tapaaminen sekä yhteiset keskustelut ja pohdinnat. Koulutuksissa muodostuneella ryhmällä ja sen jäsenten välisellä verkostoitumisella on tärkeä rooli. Ajatusten jakaminen muiden vertaisten kanssa auttaa jäsentämään itseä mietityttäviä asioita ja edistää omaa jaksamista.

Voimaa vertaisuudesta -peruskoulutus on yksipäiväinen. Koulutuksessa pohditaan yhdessä muun muassa vertaistuen merkitystä, tarkastellaan omassa elämässä eteenpäin kantavia tekijöitä ja tutustutaan Luustoliiton ja sen jäsenyhdistysten vertaistukijana toimimisen mahdollisuuksiin.

Virtaa vertaisuudesta -jatkokoulutus on kaksipäiväinen. Yhtenä koulutuksen teemana ovat sairastumisen aiheuttamat tunteet itsessä ja toisessa. Päivät sisältävät mukavaa yhdessä tekemistä ja oppimista. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo käynyt peruskoulutuksen.

Koulutusten lisäksi Luustoliitto järjestää koulutetuille vertaisille yhteisen virkistys- ja ideatapahtuman vuosittain.

Jos olet käynyt Luustoliiton vertaiskoulutuksen jo aiemmin, mutta et ole vertaisverkostomme postituslistalla, ota ihmeessä yhteyttä!

 

Iloa ja valoa itselleni ja muille!
– Vertaisverkostolaisten motto

 

Teksti: Jenny Lohikivi

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa