Hyppää sisältöön

Uusi potilasohje: Luuston terveys ja vaihdevuodet

Vaihdevuoden altistavat osteoporoosille

Tiivistelmä: Naisilla riski saada osteoporoottinen murtuma on 40 % ja miehillä 14 %. Tämä selittyy sillä, että jo lähtökohtaisesti naisen luuston massa on yleensä miehen luuston massaa pienempi. Lisäksi naisilla vaihdevuosien tuoma estrogeenivajaus kiihdyttää luun menetystä ja täten altistaa osteoporoosille. Vaihdevuosi-iän jälkeen naisella luuntiheys pienenee 2 % ensimmäisien vuosien aikana. Viiden vuoden jälkeen luuntiheys pienenee 1 %:n vuodessa, jatkuen niin pitkään, että lopulta nainen menettää luun mineraalipitoisuudestaan lähes puolet 80- ikävuoteen mennessä.

Vaihdevuodet osana elämää

Vaihdevuodet määritellään ajanjaksona, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta loppuu kokonaan. Vaihdevuosissa munarakkuloiden määrä vähenee, ovulaatiot loppuvat ja estrogeenituotanto laskee.

Yleisimpiä vaihdevuosioireita ovat niin kutsutut vasomotoriset oireet, joita ovat kuumat aallot ja siitä johtuva hikoilu, unihäiriöt, mielialamuutokset sekä limakalvojen oheneminen. Estrogeenituotannon väheneminen aiheuttaa osalle naisista oireita jo useita vuosia ennen kuukautisten poisjäämistä.

Vaihdevuosi-iässä ilman hormonihoitoa tulevia viimeisiä kuukautisia kutsutaan menopaussiksi. Menopaussin jälkeen luun hajoaminen kiihtyy ja osteoporoosiin sairastumisen riski suurenee.

Suomalaisilla naisilla menopaussi koetaan yleisimmin 45–55-ikävuosien välillä, keskimäärin 51-vuotiaana. Menopaussin alkaminen on kuitenkin hyvin yksilöllistä, ja vaihteluväli saattaa olla jopa 40-ikävuodesta aina 60-vuotiaaksi asti. Naisilla pitkittynyt amenorrea eli kuukautisten tahaton poisjäänti ja vaihdevuosien alkaminen tavallista aikaisemmin, ennen 45 vuoden ikää ilman estrogeenihoitoa, ovat osteoporoosin merkittäviä riskitekijöitä.

Estrogeenin vaikutus luuntiheyteen

Estrogeeni eli naishormoni on tärkeä vaihdevuosioireiden ilmenemiseen ja luun kuntoon vaikuttava tekijä. Estrogeenin tuotanto munasarjoista kiihtyy, kun tyttö saavuttaa murrosiän eli n. 11–17-vuotiaana. Estrogeenitasot pysyvät korkealla aina vaihdevuosiin saakka, jolloin sen tuotanto ensin hiipuu ja loppuu sitten kokonaan. Hedelmällisessä iässä estrogeenitason poikkeavaan laskuun voi vaikuttaa raskas urheilu, syömishäiriöt, autoimmuunisairaudet ja luonnollisesti ikääntyminen.

Estrogeenivajaus vilkastuttaa luun aineenvaihduntaa, jolloin luuta hajottavien solujen erilaistuminen lisääntyy ja luun hajoaminen kiihtyy. Tämä aiheuttaa epätasapainon luun muodostuksen ja hajoamisen välillä. Estrogeenihoidolla on luustoa suojaava vaikutus, sillä se vähentää vaihdevuosiin liittyvää luun haurastumista sekä pienentää luunmurtumariskiä.

Potilasohje osana opinnäytetyötä

Hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Henni Kuusisto, Anni Kytöoja ja Janita Toukomaa ovat luoneet opinnäytetyön toiminnallisena osuutena potilasohjeen Luustoliitolle. Opinnäytetyön valintaan vaikutti tekijöiden oma mielenkiinto kyseisestä aiheesta. Opinnäytetyön aiheen kohdentamisessa ilmeni, että luuston hyvinvoinnista ja vaihdevuosista ei ole vielä paljoa tietoa. Teemaan kohdennettuja potilasohjeita ei myöskään ole vielä tuotettu.

Luuston terveys ja vaihdevuodet –potilasohje on osana sekundaarisen osteoporoosin potilasohjeiden kokoelmaa. Kokoelmaan on aiemmin ilmestynyt ohjeet tulehduksellisista suolistosairauksista, Alzheimerin taudista, diabeteksesta, nivelreumasta, keliakiasta ja glukokortikoidi -hoidon aiheuttamasta osteoporoosista. Uudessa potilasohjeessa käsitellään vaihdevuosien yhteyttä osteoporoosiin. Lisäksi potilasohje antaa vinkkejä, miten elämäntavoilla voidaan sairauden syntyä ennaltaehkäistä ja hoitaa. Uuden potilasohjeen voit tilata Luustoliiton verkkosivuilta materiaalipankista. Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa.

TEKSTI: HENNI KUUSISTO, ANNI KYTÖOJA JA JANITA TOUKOMAA

Lähteet:

  • Peltonen, L. & Väisälä, L. (2020). Virtaa vaihdevuosiin. Otava
  • Tiitinen, A. (2020). Esivaihdevuodet (premenopaussi). Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto
  • Tiitinen, A. (2020). Vaihdevuodet. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto
  • Tuppurainen, M. (2019). Naistentaudit ja synnytykset. Osteoporoosin määritelmä ja yleisyys. Duodecim oppiportti. Kustannus Oy Duodecim. Verkkodokumentti
  • Tuppurainen, M. (2019). Naistentaudit ja synnytykset. Osteoporoosin syntymekanismi. Duodecim oppiportti. Kustannus Oy Duodecim. Verkkodokumentti
  • Puhti. (2021). Estrogeeni on naishormoni, joka vaikuttaa koko kehoon. Puhti tietopaketit

Tutustu potilasohjeeseen.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa