Hyppää sisältöön

Osteoporoosin hyvä hoito kannattaa

TIEDOTE 19.10.2021

Pienentynyt luuntiheys on noin 44 %:lla 65 vuotta täyttäneistä. Se on vuosittain jopa 40 000 murtuman osasyynä. Osteoporoottisen murtuman saaneella on 2–4-kertainen riski saada uusi murtuma. Murtumien ilmaantuvuus kasvaa eksponentiaalisesti ikääntymisen myötä.

Selkärangan murtumat lisäävät kuolleisuutta 8-kertaiseksi. Lonkkamurtuman saaneista joka viides kuolee vuoden sisällä murtumasta.

Osteoporoosin hoito on tehokasta: hyvällä hoidolla vähennetään murtumariskiä 6–12 kuukauden kuluessa 50–80 %:lla. Hoitosuosituksen mukaan ”… jokaisen murtumapotilaan osalta on mietittävä osteoporoosin mahdollisuutta, ja sitä epäiltäessä potilas tulee ohjata osteoporoosin jatkoselvittelyyn ja hoitoon”.

”Minut jätettiin tuuliajolle”

Osteoporoosi on potilaan kannalta haasteellinen hoitaa. Jotta pitkäaikaissairas voi sitoutua itsensä hoitamiseen, on tärkeää, että hän tietää, mitä hän sairastaa, mikä on hoidon tavoite, mikä on hänen roolinsa oman sairautensa hoidossa sekä mikä on hoidon kesto.

Luustoliiton julkaistuun potilaskyselyyn vastasi 1 000 osteoporoosia sairastavaa:

  • Vain 63 %:lle diagnoosin saaneista kerrottiin, mitä osteoporoosi tarkoittaa
  • Vain 42 %:lla selvitettiin syitä osteoporoosin taustalla
  • Vain 37 % sai ohjausta itsensä hoitamiseen

”En saanut mitään tietoa siitä, mitä osteoporoosi on.”

Monilla alueilla ei myöskään ole alueellista osteoporoosin hoitoketjua, jossa huomioitaisiin hoidon kokonaisuus murtumapotilaiden seulonnasta alkaen ja tuettaisiin potilasta hoitamaan haasteellista sairauttaan sekä seurattaisiin hoidon tehoa.

Väestön ikääntyessä osteoporoosi ja murtumat tulevat olemaan aiempaa suurempi haaste yhteiskunnalle lisääntyvän akuutti- ja pitkäaikaishoidon sekä hoivan vuoksi.

Siirryttäessä sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueilla tapahtuvaan terveydenhoitoon on tärkeää huomioida osteoporoosin hoitosuosituksen mukainen hoidon kokonaisuus palveluita suunniteltaessa. Panostamalla alueellisen hoitopolun rakentamiseen ja ottamalla yhteistyöhön mukaan myös alueen luustoyhdistys voidaan saada muutos aikaan. Osteoporoosin hyvä hoito kannattaa. Sen avulla voidaan säästää potilaiden ja omaisten sekä yhteiskunnan voimavaroja.

Luustoliitto julkaisi tänään 19.10.2021 raportin osteoporoosin hoidon toteutumisesta Suomessa 2021, jossa esitellään juuri valmistuneen potilas- ja sairaanhoitopiirikyselyiden tuloksia.

Lisätietoja ja raportin tiedustelut:

Suomen Luustoliitto ry
toiminnanjohtaja Ansa Holm
ansa.holm@luustoliitto.fi
050 303 8129

#murtumatkuriin #hoitopolutkuntoon #luustoviikko @luustoliitto

Lue lisää Luustoviikosta.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa