Osteoporoosi Käypä hoito -suositus

Duodecim Käypä Hoito -logo

Odotettu Osteoporoosi Käypä hoito -suosituksen päivitys on valmistunut. Käypä hoito -suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Suositukset ovat näyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi. Hoitosuositukset toimivat tukena lääkärin käytännön työssä ja perustana laadittaessa alueellisia hoito-ohjelmia.

Juuri valmistunut osteoporoosin hoitosuositus on lähdössä lausuntokierrokselle. Päivityksen julkaisu on odotettavissa syksyllä.