Hyppää sisältöön

Muutoksia sosiaalietuuksien määriin

Vuoden vaihduttua saimme muutoksia joidenkin sosiaalietuuksien määriin. Seuraavassa joitain olennaisimpia muutoksia:

Kelan lääkekorvaukset

Kela maksaa korvauksen niistä lääkkeistä, joille on hyväksytty korvattavuus. Korvattavat lääkkeet löytyvät Kelan sivuilta. Korvauksen saa vasta, kun on maksanut 50 € omavastuun/vuosi. Peruskorvaus on 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 € lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Lääkekulujen omavastuu on 577,66 € vuonna 2020. Tämän jälkeen korvattavat lääkkeet maksavat 2,50 € loppuvuoden osalta.

Asiakasmaksut

Terveyskeskusmaksu on enintään 41,20 € (tai 20,60 €/käyntikerta). Sairaalan poliklinikkamaksu on samoin enintään 41,20 €. Julkisen terveydenhuollon maksukatto on yhteensä 683 €, jonka jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia vuoden loppuun. Poikkeuksena tästä on lyhytaikainen laitoshoito, jossa hoitopäivämaksu alenee 48,90 €:sta 22,50 €:on.

Asiakkaan on itse seurattava maksujen kertymistä terveydenhuollon seurantakortilla (saatavilla terveysasemilta). Alkuperäiset maksukuitit tulee säilyttää ja ne on voitava näyttää tarvittaessa. Todistuksen maksukaton ylittämisestä (ns. vapaakortti) myöntää terveydenhuollon yksikkö, jonka käynnin aikana maksukatto täytyy.

Matkat sairauden tai kuntoutuksen vuoksi

Kela korvaa sairauden tai kuntoutuksen vuoksi tehdyt matkat pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Taksista tai oman auton käytöstä voi saada korvausta, kun se katsotaan terveydentilan kannalta tarpeelliseksi ja siitä on hoitoyksikön antama todistus (SV 67). Taksin käyttö voidaan korvata myös, jos joukkoliikennettä ei ole käytettävissä tai asiakkaalla on terveydenhuollon antama todistus.

Matkojen omavastuuosuus on 25 € yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Vuotuinen omavastuu on 300 €, jonka jälkeen Kela korvaa ylittävän osan kokonaan. Kela seuraa omavastuun täyttymistä ja lähettää osuuden täytyttyä asiakkaalle matkakattokortin.

Lähde: www.muma.fi/sosiaaliturva

Kuva: Pixabay

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa