Hyppää sisältöön

Luustoneuvonta: omahoidon kokonaisuus

Kysymys:

Osteoporoosin omahoito on kokonaisuus. Mitä sillä oikein tarkoitetaan ja mitä voin tehdä arjessa sen edistämiseksi?

Vastaus:

Hyvä kysymys. Ensinnäkin taustatiedoksi, että Luustoliitossa osteopenian ja osteoporoosin omahoito pohjautuu osteoporoosin Käypä hoito -suositukseen ja muihin virallisiin ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviin kansallisiin suosituksiin.

Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu läpi elämän. Luuston uusiutuminen on hidasta ja sen koko uusiutuminen kestää yli kymmenen vuotta. Muutokset luustoon tapahtuvat hitaasti ja vaativat omahoidossa säännöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Osteoporoosin/osteopenian hoitoon kuuluu aina lääkkeetön perushoito eli omahoito, joka jatkuu koko eliniän. Lääkkeetön omahoito on kokonaisuus, jossa jokainen osa-alue tukee toinen toistaan. Kaikkia osa-alueita tarvitaan, jotta omahoito on tasapainossa ja edistää luuston hyvinvointia.

Kalsium on luuston tärkein rakennusaine, se auttaa ylläpitämään luuston mineraalitiheyttä. Proteiini vaikuttaa D-vitamiinin aktivoitumiseen kehossamme, jolloin taas kalsium imeytyy paremmin. Proteiinia tarvitaan myös luiden uusiutumiseen ja luumassan säilyttämiseen. Riittävä D-vitamiinipitoisuus verenkierrossa auttaa kalsiumia imeytymään ja tukee luukudoksen uusiutumista. Monipuolinen, omiin taitoihin, kuntoon ja vointiin suhteutettu liikunta kasvattaa luun massaa lapsuudessa ja nuoruudessa, ylläpitää luun vahvuutta aikuisiässä, hidastaa luun menetystä ikääntyessä sekä kehittää tasapainoa, ketteryyttä ja liikkumisvarmuutta.

Jokaisen arjesta löytyy varmasti pieniä asioita, joihin voi lähteä tekemään muutoksia omahoidon kokonaisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi monipuolinen ruokavalio, kalsiumin, proteiinin ja D-vitamiinin riittävä saanti, säännöllinen ja monipuolinen liikunta sekä kaatumisen ehkäisy. Omahoidon tärkeänä tukena ovat myös riittävä rentoutuminen, lepo ja uni sekä muut terveelliset elintavat. Myös läheiset ja vertaiset voivat olla tukena ja apuna.

Luustolle haitallisista tekijöistä on hyvä muistaa, että tupakka- ja nikotiinituotteet vaikuttavat luustoon haitallisesti monella tavalla. Ne muun muassa heikentävät luuston verenkiertoa sekä häiritsevät hormonitoimintaa ja kalsiumaineenvaihduntaa. Alkoholia tulisi käyttää vain kohtuudella. Runsas alkoholin käyttö lisää kaatumisen ja vajaaravitsemuksen riskiä ja sitä kautta myös murtumariskiä.

”Minua auttaa eteenpäin se, että olen nähnyt hyvät omahoidon tulokset.”

Omahoidon tavoitteena on luunmurtumien ehkäiseminen. Hyvä omahoito edistää arjen hyvinvointia ja toimintakykyä. Tavoitteena on kiinnittää huomiota omiin elintapoihin lisäämällä omaa tietotaitoa omahoidosta, siirtämällä tieto arjen taidoiksi ja osaamiseksi päivittäiseen elämään. Tietoa usein onkin jo paljon, (”tiedän, että minun pitäisi tehdä näin, mutta…”). Haasteena voi olla usein se, miten saada siirtymään tieto arkeen ja käytännön teoiksi.

Elämäntilanteet ja voimavarat pitkäaikaisen sairauden kanssa luonnollisesti vaihtelevat, motivaatio omahoitoon voi olla välillä ”hakusessa”. Huojentavaa on, että osteoporoosia ja osteopeniaa voidaan hoitaa ikään ja sukupuoleen katsomatta.

”Voi olla toiveikas, siihen voi vaikuttaa paljon itse pitämällä huolta itsestään”

Motivaatiota omahoitoon on helpompi vahvistaa, kun ei ole liian montaa asiaa kerrallaan ”työn alla”. Tarvitaan luottamusta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin, jotta voi kohentaa omia voimavaroja, toimintakykyä ja niiden kautta nähdä vaikutuksia elämänlaadun ylläpysymiseen sairaudesta huolimatta. Huomion kiinnittäminen yhteen asiaan kerrallaan edesauttaa muutoksen aikaansaamisessa.

Hoitosuunnitelman ja seurannan tärkeys

Kun osteoporoosi tai osteopenia todetaan, on hyvä keskustella oman hoitotahon kanssa henkilökohtaisesta hoitosuunnitelmasta. Siinä kuvataan muun muassa hoidon tarve ja tavoite, oma roolisi hoidossa ja hoidon seuranta.

Osteoporoosin ja osteopenian hoidon tehoa seurataan mahdollisuuksien mukaan luuntiheysmittauksilla (DXA). Jos osteoporoosilääkitystä ei ole käytössä, luuntiheysmittaus tulisi tehdä 2–5 vuoden välein. Jos osteoporoosilääkitys on käytössä, luuntiheysmittaus tulisi tehdä 2–3 vuoden välein.

Muutos lähtee itsestä

Muutoksen kulkua on kuvattu viiden eri vaiheen kautta, kun puhutaan elintapojen muutoksesta, sen vaikuttavuudesta ja keinoista:

  1. muutoksen tekeminen ei ole edes käynyt mielessä,
  2. muutostarve on heräämässä,
  3. on aikomus muutoksen kokeiluun,
  4. muutosta on kokeiltu,
  5. muutos on jo vakiintunut pysyväksi tottumukseksi. Edellisten vaiheiden kautta voi myös pohtia omahoidon näkökulmasta, missä kohtaa olet menossa oman osteoporoosin tai osteopenian omahoidon kokonaisuudessa vai ovatko kaikki osa-alueet jo kunnossa.

”Minulla on jääkaapin ovessa osteoporoosin omahoitoympyrä”

Omahoidon haltuun ottamisessa voi helpottaa seuraavat kysymykset, joiden kautta voit lähteä tarkastelemaan tämänhetkistä omahoitosi tilannetta:

  • Mitkä asiat omahoidossasi ovat jo hyvin?
  • Mitkä asiat omahoidossasi vaativat vahvistusta/panostamista?
  • Valitse yksi omahoidossasi vahvistusta/panostamista vaativa asia, johon haluat seuraavaksi vaikuttaa
  • Asian on hyvä olla konkreettinen ja riittävän pieni, toteutettavissa oleva, omaan arkeen sopiva, tietyllä ajanjaksolla tapahtuva sekä itse arvioitavissa.
  • Kirjaa itsellesi ylös valitsemasi asia ja miten lähdet etenemään sitä kohti omassa arjessasi.

Omahoidossa on usein myös yksilöllisiä tekijöitä, joihin voi vaikuttaa kokonaisterveydentila ja mahdolliset muut sairaudet. Kysythän omalta hoitotaholtasi tai otat yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos jokin yksilöllinen asia tai muun sairauden hoitoon liittyvä asia mietityttää omahoidon rinnalla.

Lähteet:

Lisätietoa:

Luustoneuvonta

Luustoneuvonta on Luustoliiton tarjoamaa luustokuntoutujille tarkoitettua kertaluontoista neuvontaa ja tukea erilaisissa osteoporoosin omahoitoon liittyvissä kysymyksissä (esim. ravitsemus, liikunta, lääkärin määräämän luulääkityksen itsenäinen toteutus ja yhdistystoiminta).

Puhelimitse luustoneuvontaa saa torstaisin klo 12.00–14.00 numerossa 050 337 7570. Soittaminen maksaa normaalin matkapuhelinmaksun verran.

Luustoneuvontaa saa myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen luustoneuvonta@luustoliitto.fi. Sähköposteihin vastataan noin viikon kuluessa. Sähköpostiin on hyvä liittää mukaan puhelinnumerosi, sillä joissain tapauksissa luustoneuvonnasta otetaan sinuun yhteyttä puhelimitse.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa